Nieuws

Mechanisatie Nigeriaanse boerderijen vermindert voedselverspilling en verhoogt inkomen

Gepubliceerd op
9 juni 2021

Door rijst machinaal te oogsten en te dorsen kan voedselverspilling bij kleine rijstboeren in Nigeria worden tegengegaan. Dat blijkt uit een experiment dat Wageningen University and Research heeft uitgevoerd met Olam Rice Nigeria. Deze uitkomst kan zorgen voor veelbelovende business cases en bijdragen aan klimaatoplossingen voor lokale boeren.

Machinaal oogsten en dorsen kan bijna een halve ton (479 kg) voedselverspilling per hectare voorkomen, blijkt uit het onderzoek. Het verhoogt daarnaast het inkomen van boeren met ongeveer 200 dollar per hectare. Ook kan mechanisatie, zelfs als het brandstofgebruik van maaiers en dorsers alvast is meegerekend, 1,7 ton CO2-eq.-uitstoot per hectare voorkomen. Mechanisatie is daarmee een positieve ingreep om klimaatverandering tegen te gaan.

Tijdens het onderzoek is de opbrengst van mechanisch geoogste en gedorste rijst vergeleken met de opbrengst van handmatig oogsten en dorsen. Lokale jongeren werden getraind door Olam om met de machines te werken. Want naast het effect op voedselverspilling, uitstoot en inkomen heeft Wageningen Universiteit ook gekeken naar de sociaaleconomische impact van mechanisatie, zoals werkverdeling en de rol van vrouwen en jongeren.

Beleidsadviezen: moedig activiteiten aan

De onderzoekers geven verschillende beleidsadviezen. Mechanisatie zou een onderdeel moeten zijn bij de ontwikkeling van landbouwstrategieën voor het verminderen van voedselverspilling en het verhogen van voedselveiligheid en inkomen. Het is goed om mechanisatie in een breed ketenperspectief te zetten en om alle relevante stakeholders uit de keten vroeg bij het proces te betrekken. Samenwerking met bestaande initiatieven voor verbetering van rijstbouw, zoals Olam’s Rice Outgrowers, wordt aanbevolen.

Verder is het essentieel om machines als maaiers en dorsers beter beschikbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van coöperaties of via huur. Zo kunnen boeren tegen lage kosten meteen de positieve effecten van mechanisatie ondervinden. Subsidies en betaalbare kredietverlening kunnen hier bij helpen. Om voldoende machines te realiseren, moeten bevoorradingsketens door de private sector, de overheid en ondersteunende instanties verder ontwikkeld worden. Zo kunnen ook andere landbouwmaterialen die de boeren zich dan inmiddels kunnen veroorloven, makkelijker worden aangevoerd.

Mechanisatie moet hand in hand gaan met een brede ontwikkeling van het platteland, zodat de economie divers wordt. Mechanisatie kan werkloosheid als ongewenst effect hebben, maar dat hoeft geen verkeerde kant op te gaan. Er moet goed worden omgegaan met de kansen die de bespaarde tijd brengt. Volwassen moeten de mogelijkheid hebben om zich op andere economische activiteiten te richten en er kan meer tijd worden gestoken in educatie voor kinderen en jongeren. Het is bij dit alles belangrijk om bewustzijn te kweken over de positieve effecten van mechanisatie, bijvoorbeeld door middel van demonstraties over machines en techniek. Boeren en uitvoerenden kunnen zo getraind worden in effectief machinegebruik en verdere technische vaardigheden ontwikkelen. Goed beleid kan hier veel aan bijdragen, concluderen de onderzoekers.

Dit werk werd uitgevoerd als onderdeel van het CGIAR-onderzoeksprogramma naar klimaatverandering, landbouw en voedselzekerheid (CCAFS), dat wordt uitgevoerd met steun van het CGIAR-trustfonds en via bilaterale financieringsovereenkomsten. Ga voor meer informatie naar de website. Dit werk werd bovendien ondersteund door de US Foundation for Food and Agriculture Research onder awardnummer Grant ID: DFs-18-0000000008 en door de Rockefeller Foundation onder awardnummer 2018 FOD 004. Naast de financiële steun van CCAFS en The US Foundation for Food en Agriculture Research, ondersteunde Olam International de gegevensverzameling voor deze studie, die werd uitgevoerd door Olam-medewerkers op Olam-contractboerderijen.