Nieuws

Onderzoek naar combinatie aardwarmte, slateelt en viskweek gestart

Gepubliceerd op
22 oktober 2019

Onder grote belangstelling is Geofood van start gegaan. Doel van dit project is onderzoeken of met geothermie niet alleen kassen kunnen worden verwarmd maar ook vissen gekweekt kunnen worden. Als symbool voor het openen van de nieuwe aquaponic-faciliteiten werd tijdens de openingshandeling een drijver met slaplanten geplaatst op een aquarium met tilapia. Geofood is een samenwerking tussen de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research en partners uit IJsland, Slovenië en Nederland.

Voor de kweek van vissen is jaarrond een constante watertemperatuur nodig. In de glastuinbouw zijn vraag en aanbod minder constant: in de winter wordt relatief veel verwarmd, en in de zomer juist bijna niet. Daarnaast zijn er steeds meer teeltbedrijven met een aardwarmtebron. In de zomer zorgt dat voor een overschot. Die aardwarmte verkopen zou een ander verdienmodel voor aardwarmtebronnen kunnen vormen.

Hiervoor ontwikkelde WUR een energiemodel voor de combinatie geothermie-glastuinbouw-aquacultuur. Om dit model te valideren, is bij WUR in Bleiswijk begin 2019 een geavanceerd viskweeksysteem geplaatst. Het is een zogenoemd recirculating aquaculture system (RAS). De grootste tanks in dit systeem bevatten zo'n 10.000 liter water met daarin duizenden vissen. Data wordt verzameld van onder andere de water kwaliteit, temperatuur, waterverbruik en CO2 dat door de vissen wordt geproduceerd.

WUR voert dit onderzoek uit in samenwerking met partners uit IJsland, Slovenië en Nederland. Ook algenproductie en voedselverwerkingsprocessen worden onderzocht als potentiële toepassingen voor circulaire voedselsystemen die draaien op geothermie. De financiering van het onderzoek is afkomstig van het Europese GEOTHERMICA - ERA NET Cofund Geothermal. Nederlandse deelname aan het project wordt gesteund vanuit RVO en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

WUR-GEOFOOD-96.jpg