Nieuws

Onderzoek naar grootschalige zeewierproductie op zee

Gepubliceerd op
8 februari 2022

In de komende jaren zal gebruik en inrichting van een groot deel van de Nederlandse Noordzee ingrijpend veranderen. Tegelijkertijd zal de vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel, met name eiwit, en biogene grondstoffen toenemen. Wetenschappers van WUR en collega-kennisinstellingen gaan daarom met financiële steun van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) onderzoek doen naar een efficiënte en duurzame eiwitproductieketen op zee, de effecten van grootschalige zeewierproductie op de mariene ecologie en nieuwe businessmodellen voor zeewierproductie.

De partijen werken in twee consortia samen met onder andere maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de zeewier- en schelpdiersector, voedselindustrie en de provincie Zeeland. De interdisciplinaire onderzoeksprojecten hebben een maximale looptijd van zes jaar en gaan medio 2022 van start. De projecten krijgen samen meer dan 2,6 miljoen euro toegekend. Maatschappelijke en private partners dragen nog eens 450 duizend euro bij aan cofinanciering.

Projectleider Tijs Ketelaar (links) en collega-onderzoeker Otto van der Linden
Projectleider Tijs Ketelaar (links) en collega-onderzoeker Otto van der Linden

Aanhechting zeewier

Onderzoekers van WUR leiden SEAseeds, een consortium dat zich gaat verdiepen in de verbetering van de aanhechting van zaailingen van zeewier (suikerkelp) op teeltlijnen, de effecten van grootschalige zeewiercultuur op mariene ecologie, en de ontwikkeling van kansrijke businessmodellen. Kleinschalige teeltproeven tonen namelijk aan dat grote en variabele losslag van zeewier de teelt nu inefficiënt en onvoorspelbaar maakt, met hoge economische risico's en een onbekende impact op de mariene ecologie. Mede hierdoor trekt de sector geen investeringen aan, wat de opschaling die nodig is voor winstgevendheid bemoeilijkt.

In het SEAseeds-consortium werken onderzoekers van de Wageningse instituten Plant Research, Marine Research en Economic Research samen met Deltares, Brandfriend, Friedrich Schiller University Jena, Hortimare, North Sea Farmers, ReShore, Touwfabriek Langman en Universiteit Gent. Tijs Ketelaar van het Laboratorium voor Celbiologie is projectleider.

Het andere consortium wordt geleid door professor Klaas Timmermans van NIOZ en richt zich op een mariene, efficiënte, duurzame, laag trofische aquacultuurketen (LTA), die gebaseerd is op biomassa van gecombineerde off-shore teelt van zeewier en mosselen.