Nieuws

Onderzoek naar ontwikkeling integraal kweeksysteem zeewier, kokkels en garnalen in Polder Wassenaar op Texel

Published on
10 februari 2022

Onder welke condities zou het mogelijk zijn om op grote schaal, binnen één systeem, zeewier, kokkels en garnalen te kweken in verzilte gebieden? Zodat de druk op de natuur door visserijactiviteiten vermindert en tegelijkertijd kan worden voldaan aan de toenemende vraag naar (eiwitrijk) voedsel? Die vragen staan centraal in het onderzoek dat deze maand is gestart in de buitendijkse Polder Wassenaar op Waddeneiland Texel. De uitkomsten kunnen leiden tot een belangrijke doorbraak in de mariene aquacultuur en de inzet van ‘onbruikbare’ zilte gronden.

In dit innovatieve project hebben onderzoekers en ondernemers de krachten gebundeld voor de ontwikkeling van een natuurgetrouwe kweekmethode, waarin de gekweekte zeewier, kokkels en garnalen elkaar, net als in de natuur, versterken. In de proeven worden de natuurlijke omstandigheden nagebootst in Polder Wassenaar. Deze polder in het noordoostelijk deel van Texel ligt tussen twee dijken en is voorzien van een hevel, waardoor zout water in- en uit kan stromen. Hierdoor ontstaat een tussendijks gebied met een gecontroleerde getijden werking.

Bedreigingen door klimaatverandering

Op veel plaatsen aan de kust is landbouwgrond aan het verzilten door veranderingen in het klimaat. De zeespiegel stijgt en de zomers in Nederland worden droger. Daarnaast staat de visserij onder druk door de milieubelastende effecten en het inleveren van ruimte, maar groeit tegelijkertijd de vraag naar voedsel. Zilte teelten kunnen mogelijk een duurzaam alternatief bieden. Om op grote schaal succesvol zoutwateralgen en -dieren te kunnen kweken, moeten de randvoorwaarden in kaart worden gebracht waaronder grootschalige teelt zou kunnen plaatsvinden.
Het recent gestarte onderzoek moet leiden tot een blauwdruk voor ondernemers en overheden, zodat die direct kunnen starten met de inzet van verzilte landbouwgrond voor mariene aquacultuur.

Kweek-kringloop

Een zilte kringloop wordt in de natuur geregeld binnen het eigen ecosysteem: primaire producenten (zoals zeewier) maken organische basisstoffen aan via fotosynthese. De filtervoeders (zoals kokkels) halen die uit het water en de aaseters (zoals garnalen) leven van de dierlijke resten. Om deze kweek-kringloop natuurgetrouw na te bootsen, zijn een goede waterkwaliteit en voeding essentieel. In Polder Wassenaar kan de inlaat van zout water worden ingeregeld. Het is een unieke innovatie om op deze manier een kringloop van aquacultuur organismen onder natuurlijke omstandigheden na te bootsen en te onderzoeken.

Projectpartners

Het onderzoek loopt tot eind 2024 en wordt binnen de Subsidieregeling Duurzame Visserij en Aquacultuur financieel ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die draagt €842.845,- bij aan de totale projectkosten van ruim 1 miljoen euro. Het consortium bestaat uit de volgende projectpartners: Stichting Zilte Zones ( beheerder Polder Wassenaar), Noordoogst Aquaponics (ontwikkelaar garnalenkweeksystemen), Meromar (verwatering en verhandelaar kokkels), SeaweedTech (ontwikkelaar zeewier kweeksysteem en leverancier uitgangsmateriaal), Wageningen Marine Research (onderzoek zeewier en innovatieve aquacultuur).