Nieuws

Ouderdier voelt zich senang bij tweemaal daags voeren

Gepubliceerd op
22 oktober 2020

Vleeskuikenouderdieren die tweemaal daags gevoerd worden, vertonen minder foerageer- en pikgedrag en meer eet- en rustgedrag. Daarnaast produceerden sommige dieren meer eieren. Dat ontdekten onderzoekers van Wageningen University & Research.

Vleeskuikenouderdieren worden gemiddeld genomen steeds langer vitaal en productief. Het zou daarom goed zijn als de dieren langer dan de gebruikelijke 60 weken bij de boer kunnen blijven. Dat is duurzaam en economisch logisch. Bij oudere dieren is echter de kwaliteit van de eischaal nog wel eens onder de maat. Daarom onderzochten wetenschappers van Wageningen Livestock Research of tweemaal daags voeren invloed heeft op de kwaliteit van de eischaal. Dat heeft positieve effecten, maar niet direct op de eischaal.

Juiste nutriënten op het juiste tijdstip

Vleeskuikenouderdieren worden ochtends vroeg gevoerd. Een groep vleeskuikenouderdieren kreeg daarom regulier voer op een regulier tijdstip. Een andere groep werd tweemaal daags met regulier voer gevoerd (twice a day) en een groep werd tweemaal daags gevoerd met speciaal ochtend- en middagvoer (split-feeding). Onderzoeker Rick van Emous: “De veronderstelling is dat door het verstrekken van 1 portie ochtendvoer, de nutriënten mogelijk niet op het juiste tijdstip van de dag beschikbaar komen om in de behoefte van de ouderdieren te voorzien. Dit is vooral belangrijk voor calcium. Dat is essentieel voor de eischaalvorming. De vorming van de eischaal begint in de namiddag of vroege avond en duurt ongeveer 20 uur. Dus uren na het verstrekken van het voer.”

We zagen duidelijk een ander gedragspatroon tussen de diverse groepen dieren, de tweemaal daags gevoerde dieren waren veel rustiger. Die foerageren minder, pikken minder. Dat zijn duidelijk tekenen van een beter dierenwelzijn.
Rick van Emous, onderzoeker

Uit het onderzoek blijkt dat dieren die split-feeding kregen, meer eieren legden. Verder gaf het toepassen van tweemaal daags voeren (twice a day en split-feeding) nauwelijks effecten op  broedeikwaliteit. Van Emous: “Wel zagen we duidelijk een ander gedragspatroon tussen de diverse groepen dieren gedurende de dag. De tweemaal daags gevoerde dieren waren veel rustiger. Die foerageren minder, pikken minder. Dat zijn duidelijk tekenen van een beter dierenwelzijn.”

Duurzaamheid

Dat lost het oorspronkelijke probleem van de zwakkere eischaal bij oudere dieren echter nog niet op. “Nee, dat klopt.”, zegt van Emous, “Ouderdieren krijgen normaal gesproken vanaf 40 weken extra calcium en grit, om de eischaalvorming te ondersteunen. We hebben nu dieren gebruikt van 50 weken oud en daarmee hebben we 10 weken lang dit voeronderzoek gedaan. In het vervolgonderzoek wil ik graag een langere periode onderzoeken om te zien wat de voordelen op reproductie, broedeikwaliteit en gedrag zijn van splitfeeding en twice a day-feeding.”

Wat Van Emous betreft zou het op basis van dit onderzoek in ieder geval al goed zijn om ouderdieren twee keer per dag te gaan voeren: “Ook de jonge ouderdieren. Dat is fysiologisch en qua vertering beter voor ze. En ook voor hun gedrag en welzijn. Het zou mooi zijn als we op termijn ouderdieren hebben met een beter welzijn, waarvan we het leven kunnen verlengen naar 65 weken.”

Deze studie is uitgevoerd door Wageningen Livestock Research in opdracht van, en gefinancierd door het Consortium Breeders In Technology en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.