Nieuws

Plan ‘Open Bajes’ wint internationale ontwerpwedstrijd voor Bijlmerbajes

article_published_on_label
29 augustus 2018

Het plan ‘Open Bajes’ is winnaar van de internationale wedstrijd Design the Ultimate Urban Greenhouse – een plan voor de 21e eeuwse herinrichting van de Bijlmerbajes in Amsterdam. Het winnende ontwerp van het team GreenWURks uit Wageningen behelst een duurzame, groene oase voor de lokale productie van groente vooral georganiseerd door lokale bewoners.

De jury onder voorzitterschap van Aart Oxenaar van de Gemeente Amsterdam noemde het Open Bajes plan van GreenWURks een goed samenhangend ontwerp met aandacht voor people, planet en profit, maar ook voor de historie van het pand, een financiële onderbouwing en de benoeming van de stakeholders. Bijzonder noemde de jury de mysterieuze binnenruimten die bezoek aan de toren tot een ervaring maken.

Plan Open Bajes van team GreenWURks

Open Bajes plan - ontwerp van Green WURks
Open Bajes plan - ontwerp van Green WURks

Het Open Bajes idee kenmerkt zich met duurzaamheid, gezonde leefstijl en gemeenschapszin, als drijvende krachten. Muurdelen zijn vervangen door glas en zonnepanelen, zodat er een open atmosfeer ontstaat, met ruimte voor jungleplanten, maar de historische werkelijkheid van de gevangenis blijft traceerbaar in het materiaalgebruik. Open Bajes moet een living lab worden waar mensen leren over circulaire voedselproductie, waarbij afval wordt herbenut, waar ruimte is voor kunst, educatie, sport en ontmoeting met anderen en met natuur. Omdat het gebouw bedoeld is voor, van en door mensen is ook het businessmodel gebaseerd op de lange termijnverbindingen met de samenleving, bijvoorbeeld via groenteabonnementen.

Benut als case study

Het ontwerp wordt benut door de samenwerkende partijen als case study, gericht op innovatieve creaties voor grootstedelijke voedingssystemen en het verbeteren van een gezonde en leefbare leefomgeving voor de lokale bewoners van het Bijlmer Kwartier.
De Publieksprijs (Audience Award, 500 euro) ging naar het team Technotitian (the EcoTower, WUR), de Sustainable Substrate Award (1000 euro) was voor team Green Spark met plan From Root to Fruit (Kopenhagen, Aken, Milaan en Wageningen) en de Outstanding Architecture Award (1000 euro) voor Thanks Work (met Millennial Growth, University of Michigan).

Internationationale teams

WUR organiseerde de Green Challenge in het kader van het 100-jarig bestaan van Wageningen University & Research in samenwerking met Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute). Drieëntwintig internationale teams uit tien landen verdiepten zich vanaf het voorjaar in de situatie en ambities rond het Bijlmer Kwartier in Amsterdam. Zij stelden een impressies van hun ontwerp samen. Veertien van hen hebben de finale bereikt. Zie wur.eu/studentchallenges.

Om hun duurzaamheidsambities te realiseren en tevens een bijdrage te leveren aan gezonder en langer leven, keken circa tien partijen die betrokken zijn bij de herontwikkeling van het Bajes Kwartier met grote interesse uit naar de concepten, ontwerpen en innovaties van de studententeams. Omdat kennis en creativiteit vanuit tien verschillende landen en veertig universiteiten worden samengebracht zien zij het winnende ontwerp, maar zeker ook de overige inzendingen als een buitengewoon interessante inspiratiebron voor de nieuwe inrichting van het Bajes Kwartier. Dat geldt tevens voor toekomstige (her)ontwikkelingsprojecten in grootstedelijke gebieden elders ter wereld.

Bajes Kwartier Ontwikkeling C.V. wil het Bajes Kwartier omtoveren tot een nieuwe energieneutrale wijk. Doel is een autoluwe voorbeeldwijk om te wonen, werken, verblijven en bewegen, met de voormalige Bijlmerbajes als groene toren met verticaal park en landbouw, waarbij gezondheid en welzijn van bewoners en gebruikers voorop staan.

Jury

De jury bestond uit Nona Yehia (Vertical Harvest, GYDE), Beatrix Alsanius (Swedish University of Agricultural Sciences), Jago van Bergen (Van Bergen Kolpa architecten), Michiel Klompenhouwer (Rabobank) werd voorgezeten door Aart Oxenaar van de Gemeente Amsterdam.

De Student Challenge ‘Design the Ultimate Urban Greenhouse’ is opgezet door Wageningen University & Research in het kader van het 100-jarig bestaan, in samenwerking met Rabobank’s Banking for Food Inspiration Center, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute), Klasmann-Deilmann, Bajes Kwartier Ontwikkeling C.V. en FABRICations.