Nieuws

Spelregels veranderen tegen voedselverspilling

article_published_on_label
9 oktober 2020

Om voedselverspilling voor 2030 te halveren zijn nog grote stappen nodig, alleen staat soms wet- en regelgeving in de weg. Wanneer ondernemers zich willen inzetten om zo min mogelijk te verspillen en reststromen optimaal te verwaarden, is het dus belangrijk die regels – waar mogelijk en veilig – te veranderen. Wageningen University & Research onderzocht de haalbaarheid en impact van mogelijke maatregelen. Op basis van de resultaten selecteerde de Stichting Samen tegen Voedselverspilling een top 10 van prioriteiten, die nu beschikbaar zijn in een handige en overzichtelijke factsheet.

Na een uitvoerig onderzoek door Wageningen Universiteit & Research werd een brede consultatie onder stakeholders uit het Nederlandse voedselsysteem gehouden en vond er een toetsing door experts plaats. Op zoek naar die maatregelen met veel impact en hoge haalbaarheid, werden de argumenten voor prioritering uiteengezet. Op basis hiervan selecteerde Stichting Samen tegen Voedselverspilling (STV) tien kansrijke prioriteiten om de regels te veranderen. Minister Schouten onderschreef deze top tien in haar brief aan de Tweede Kamer. STV en WUR doen een oproep naar politiek, overheid en bedrijven om samen deze spelregels te veranderen. Zo wordt een circulair voedselsysteem, waarin we alle grondstoffen zo nuttig mogelijk gebruiken, de enige logische keuze.

Doelstelling 

Het doel van het initiatief van WUR is het inventariseren van, adviseren over en het wegnemen van belemmeringen, barrières en drempels bij het tegengaan van voedselverspilling. Het kortere termijn doel hierbij is het inventariseren van, en het adviseren over het wegnemen van deze belemmeringen op geselecteerde hotspots in wet- en regelgeving en handelspraktijken.

Rapport 

Naast een factsheet met de tien kansrijkste prioriteiten om wet- en regelgeving te veranderen vanuit STV, publiceert de WUR een uitgebreid rapport over dit onderwerp. Dit rapport vormt de weergave van het proces dat sinds voorjaar 2019 doorlopen is ten behoeve van het opstellen van een top tien aan prioritaire maatregelen als leidraad voor de activiteiten van de Stichting Tegen Voedselverspilling (STV), waarvan WUR deel uitmaakt. Activiteiten van de STV zijn van directe relevantie voor de Nationale Strategie ter voorkoming van Voedselverspilling vanuit het Ministerie van LNV.

Samenwerking met Minister 

Jaarlijks verspillen Nederlanders naar schatting twee miljoen ton voedsel. Dat gebeurt op tal van plekken in de voedselketen: van het boerenerf tot de supermarkt. En alle schakels die daartussen zitten, zoals transport, veiling en levensmiddelenindustrie. Consumenten gooien bovendien op jaarbasis gemiddeld zo'n 34,3 kilo voedsel per persoon weg. Minder voedsel verspillen levert een bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en draagt bij aan voldoende goed en gezond voedsel voor een groeiende wereldbevolking. Het tegengaan van voedselverspilling is een prioriteit van het huidige Nederlandse kabinet. Daarbij werkt de Minister nauw samen met Wageningen University & Research.