Nieuws

Stad wordt deze eeuw steeds grotere bron van watervervuiling

Gepubliceerd op
21 mei 2021

Naar verwachting woont het grootste deel van de wereldbevolking in de 21e eeuw in de stad. Ruim driekwart van hen kan te maken krijgen met matig tot sterke waterverontreiniging door nutriënten, microplastics, chemische stoffen of ziekteverwekkers. In Afrika kan de verontreiniging van rivieren in de toekomst zelf 11 tot 18 keer hoger zijn dan in 2010, blijkt uit nieuw onderzoek. De beschikbaarheid van schoon water wordt hier een grote uitdaging.

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont op dit moment in stedelijk gebied en deze trend zet door de komende decennia door. De druk op schoon (drink)water in steden neemt hierdoor toe. Op dit moment is de vervuiling van rivieren in Europa, Zuidoost-Azië en Noord-Amerika ernstig, maar scenario’s voor de komende decennia zien er anders uit.

Scenario’s voor 2050 en 2100

De onderzoekers hebben gekeken naar de effecten van verstedelijking op riviervervuiling. Bijzonder is dat ze een aanpak hebben ontwikkeld om meerdere typen verontreiniging (microplastics, nutriënten, chemische stoffen en ziekteverwekkers) te analyseren en te onderzoeken hoe dit samen verband houdt. Voor meer dan 10.000 rivieren zijn scenario’s uitgewerkt voor watervervuiling in 2010, 2050 en 2100. Deze scenario’s houden rekening met sociaaleconomische ontwikkelingen en verschillende percentages van verstedelijking en afvalwaterzuivering.

Riviervervuiling door meerdere verontreinigende stoffen in 2050 en 2100 vergeleken met 2010 in 10.226 deelstroomgebieden. Kaarten tonen veranderingen in de invoer van verontreinigende stoffen in rivieren in de perioden 2010–2050, 2010–2100 en 2050–2100 volgens de vijf scenario's: hoge, matige en lage verstedelijking en hoog, matig en laag beheer van watervervuiling.
Riviervervuiling door meerdere verontreinigende stoffen in 2050 en 2100 vergeleken met 2010 in 10.226 deelstroomgebieden. Kaarten tonen veranderingen in de invoer van verontreinigende stoffen in rivieren in de perioden 2010–2050, 2010–2100 en 2050–2100 volgens de vijf scenario's: hoge, matige en lage verstedelijking en hoog, matig en laag beheer van watervervuiling.

Afrika

De resultaten laten zien dat bij een sterke verstedelijking in de 21e eeuw, 80% van de wereldbevolking in gebieden zal wonen met meerdere typen waterverontreiniging. In Afrika kan waterverontreiniging zelfs 11 tot 18 keer hoger zijn dan in 2010, waardoor het voor dit continent moeilijk wordt om de Sustainable Development Goals te halen. In veel regio’s zoals Europa en Noord-Amerika is het mogelijk om met geavanceerde waterzuivering steden te voorzien van schoon drinkwater, maar in Afrika is de verwachte bevolkingsgroei dusdanig groot dat dit een uitdaging blijft.

“Op dit moment is Afrika verantwoordelijk voor minder dan 5% van de wereldwijde riviervervuiling, maar in het scenario met sterke verstedelijking kan dit doorgroeien tot 50%,” zegt Maryna Strokal, onderzoeker watersystemen bij WUR. “Dit is een ontwikkeling die de overheden serieus moeten nemen. Dat we in kaart kunnen wat de effecten van de verstedelijking op waterkwaliteit gaat zijn, zorgt er hopelijk voor dat er op tijd een aanpak klaar ligt.”