Nieuws

Varkens Innovatie Centrum sluit, onderzoek gaat door

Gepubliceerd op
10 september 2018

Het Varkenshouderij Innovatie Centrum in het Brabantse Sterksel sluit officieel haar deuren. Vanaf 31 december 2018 wordt gestart met het afbouwplan. Na afronding van de laatste onderzoeken eind 2020, worden de laatste varkens verkocht. Voor het varkensonderzoek van Wageningen Livestock Research wordt gewerkt aan nieuwe onderzoekcoalities.

Veranderde onderzoekmarkt

De markt voor varkensonderzoek is na het verdwijnen van de productschappen sterk afgenomen. Daarmee is een belangrijke basis voor onderzoek op het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel (VIC Sterksel) komen te vervallen. Annie de Veer, directeur Wageningen Livestock Research: ‘Om een toonaangevend innovatiecentrum voor de varkenshouderijsector te blijven, is investeren noodzakelijk. Dit is zonder een structurele solide financiële basis niet haalbaar. Coalities voor praktijkonderzoek zijn daarom noodzakelijk’.

Samenwerking

De transitie in de varkenshouderijsector naar meer duurzame en maatschappelijk verantwoorde varkenshouderijsystemen maakt het noodzakelijk dat de balans wordt opgemaakt welke expertise en faciliteiten er nodig zijn voor innovatief en kwalitatief onderzoek. Daarom kijkt Wageningen Livestock Research naar verschillende samenwerkingsverbanden met onder meer kennisinstellingen en het bedrijfsleven. ‘Verschillende opties en verschillende locaties zijn mogelijk, in samenwerking met partijen die ook belang hebben bij een proefboerderij. Ook willen we meer onderzoek gaan doen in de praktijk samen met varkenshouders. De varkenshouder faciliteert en de onderzoekers begeleiden het onderzoek en borgen de wetenschappelijke manier van werken’, zegt manager van VIC Sterksel, Theo Duteweerd.

Uitdagingen in de sector vragen om onderzoek

Het Varkens Innovatie Centrum verdwijnt, maar het varkensonderzoek gaat door. Annie de Veer: ‘We staan voor een aantal pittige uitdagingen, maar die gaan we graag aan. De belangrijke vraagstukken uit de sector vragen om onderzoek. Verdere verbetering van de gezondheid en welzijn van de dieren, big data, sensortechnologie en circulaire klimaatneutrale varkenshouderij zijn voorbeelden van onderzoeksterreinen die de komende jaren zeer relevant zijn.

Over het Varkens Innovatie Centrum

Het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel is een multifunctioneel onderzoekscentrum voor de moderne, innovatieve en duurzame varkenshouderij in binnen- en in buitenland. Het onderzoek omvat alle aspecten van de varkenshouderij, waaronder voeding, welzijn, gezondheid, emissies, huisvesting en mineralenmanagement.