Update

Coronarichtlijnen en -updates

Op deze pagina plaatsen we de laatste updates die relevant zijn voor een groot deel van onze studenten, medewerkers en partners.

Gedetailleerde berichtgeving komt via leidinggevenden of per mail. Wageningen University & Research volgt de maatregelen geadviseerd en gecommuniceerd door het kabinet, het RIVM en de GGD en volgt het reisbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie over het coronavirus staat op de Overzichtspagina

De FAQ-lijst geeft antwoord op vele vragen

Onderstaande updates worden verwerkt in de FAQ

Bekijk je de pagina op je telefoon? Scroll naar beneden voor de maatregelen die tot nader orde bij WUR gelden.

Update 14 januari 2021

Een verlenging van de lockdown tot en met dinsdag 9 februari. Dat is wat premier Rutte gisteravond bevestigde, nadat dit eerder al in de media bekend werd. Redenen hiervoor zijn dat de cijfers een te beperkte daling van het aantal besmettingen laten zien, en omdat dit het verspreiden van de Britse variant beperkt. De norm blijft daarom: werk zoveel mogelijk thuis, houd je aan de maatregelen en laat je testen bij klachten.

De start van 2021 is er niet makkelijker door. We kunnen ons troosten met de gedachte dat onderzoek en onderwijs in de vorm waarin we het nu georganiseerd hebben, niet verder wordt beperkt, en doorgang kan vinden. Docenten en studenten hebben inmiddels bericht ontvangen over wat dit voor de komende tijd inhoudt.

Het positief perspectief van het vaccinatieprogramma zien wij ook. We krijgen bijvoorbeeld al vragen over het afwijken van ons beleid wanneer iemand gevaccineerd is. Daarin zijn we helder: we maken nu geen uitzonderingen op ons beleid. Dit is het uitgangspunt zolang de maatregelen niet versoepelen. We volgen hierin vanzelfsprekend de overheid en het RIVM: in ieder geval tot eind maart geen internationale reizen voor WU studie en WUR werk.

Verlofregeling thuiswerken met jonge kinderen

Thuiswerken voor medewerkers met kinderen in de basisschoolleeftijd kan problemen opleveren. Net als in het voorjaar van 2020, vraagt het samen vinden van gezonde en realistische oplossingen in alle gevallen om maatwerkafspraken. Wanneer het tijdelijk aanpassen van werkdagen en werktijden en/of de inzet van regulier verlof niet (of maar deels) mogelijk is, bestaat voor klemmende gevallen vanaf heden opnieuw de tijdelijke mogelijkheid om (al of niet in deeltijd) betaald, buitengewoon verlof te verlenen, dat niet ten koste gaat van de reguliere verlofdagen. Ook kan betaald met onbetaald buitengewoon verlof worden gecombineerd.

In alle gevallen is hiervoor toestemming nodig van de leidinggevende. Deze mogelijkheid voor medewerkers met jonge kinderen geldt vooralsnog voor de periode tot en met 9 februari a.s. Indien deze periode voor het thuiswerken wordt verlengd, dan wordt bezien hoe WUR hiermee omgaat.

Even vast? Ommetje!

Het is soms lastig een positieve werkhouding te bewaren. Een idee zoals die van de intranetgroep vital@work om in minicomvital@work ompetitie elkaar uit te dagen om dagelijks een ‘Ommetje’ (mooi initiatief van de Hersenstichting) van 20 minuten te lopen kunnen helpen om ook de komende weken goed door te komen.

Update 7 januari 2021

Allereerst de beste wensen voor 2021. Na de hectische ontwikkelingen vorig jaar hopen we dit jaar in rustiger vaarwater te komen. COVID-19 zal naar verwachting zeker nog tot aan de zomer ons werk- en studieritme mede bepalen, in ieder geval totdat er meer zicht is op de mogelijkheden die ontstaan door het op grote schaal toedienen van vaccins. Alle afspraken over werken en studeren in tijden van corona, zoals die bij de nieuwe lockdown in december zijn ingesteld blijven gelden tot nader orde. We vinden onze draai daarin, ook al vergt dat wat van ons geduld en onze flexibiliteit.

Deze updates blijven voorlopig wekelijks verschijnen.

Opvang kinderen t/m groep 8: verklaring van cruciale functie/beroep

De sluiting van de basisscholen en kinderopvang duurt in ieder geval nog tot 19 januari. Medewerkers in cruciale functies bij WUR die daardoor in de problemen komen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid die scholen en kinderopvang bieden om deze kinderen toch op te vangen. Daarvoor is voor één van de ouders een verklaring van de werkgever nodig. Heb je vragen hierover, vraag het je HR-adviseur of je leidinggevende.

Succesvolle decemberactiviteiten voor studenten

Bijna 200 studenten hebben in de vakantieperiode deelgenomen aan één van de activiteiten die door SSC, studentenverenigingen en studieverenigingen zijn aangeboden. Met de start van onderwijsperiode 3 komen studenten elkaar weer meer vanzelfsprekend tegen in het online onderwijsprogramma, of in beperkte mate op de campus. Dat neemt niet weg dat we ook juist in de januarimaand aandacht houden voor het welzijn van studenten. Zo blijven de student life coaches bereikbaar en kunnen studenten zich aanmelden voor mindfulness trainingen in januari.

Corona FAQ’s up to date

De FAQ pagina wordt veel geraadpleegd, en deze is ook zo goed als mogelijk up to date. Staat jouw vraag er niet bij, of is een geformuleerde antwoord niet helder? Laat het ons weten via info.corona@wur.nl.

Update 17 december 2020

Komende weken en het begin van het nieuwe jaar staan voor ons allemaal in het teken van de abrupt afgekondigde lockdown en de gevolgen daarvan voor ieder van ons. In de update van 15 december hebben we toegelicht welke maatregelen WUR heeft genomen om te voldoen aan de voorwaarden van de lockdown.

Het verzoek waar wij dit jaar mee willen afsluiten is: denk tijdens deze lockdown steeds een keer extra na, bezie of je activiteiten kunt uitstellen en werk- en studiecontacten nog verder kunt vermijden, en zoek de grenzen niet op. Together@WUR heeft in de laatste weken van december een nog grotere betekenis. In persoonlijke video’s delen de leden van de Raad van Bestuur daarom hun wensen voor iedereen bij WUR. 2021 is een jaar om naar uit te kijken, hoe onvoorspelbaar het verloop van de pandemie ook is.

Hieronder volgen concrete aanvullingen met betrekking tot opening/sluiting van gebouwen en voorzieningen.

Regeling reiskostenvergoeding en internet

Vandaag ontvangen alle medewerkers informatie over de regeling reiskostenvergoeding en internet. Vanaf 1 januari 2021 mogen we van de belastingdienst alleen nog de werkelijke woon-werkreiskosten vergoeden en hebben we besloten tot aanpassingen die binnen de fiscale kaders inspelen op de situatie dat we vooralsnog op afstand van elkaar blijven werken. In januari organiseert HR een online bijeenkomst voor medewerkers die hier vragen over hebben.

Beperkte catering, gebouwen sluiten

 • Impulse sluit de deuren t/m 19 januari 2021. De koffiebar van Impuls, en die op de Leeuwenborch zijn gesloten
 • Orion is gesloten tot 4 januari
 • Forum blijft open
 • Het Grand Café in Forum is geopend van 10-14u en biedt alleen nog een zeer beperkt Grab & Go assortiment. Van 23 december tot 4 januari is Het Grand Café gesloten
 • Sports Centre de Bongerd is van zaterdag 19 december tot maandag 4 januari gesloten. Wel is het mogelijk om online workouts te volgen via het YouTube kanaal van Sports Centre de Bongerd. Vanaf 4 januari zijn lessen weer online te volgen. Op de website van De Bongerd staat meer informatie.

Wekelijkse corona updates vanaf 7 januari

Dit is de laatste update van 2020, voor zover de actualiteit ons niet verder verrast. Vanaf 7 januari zijn de wekelijkse updates weer terug.

Namens het Corona Team en de Taskforce Education 20/21 wensen we iedereen goede feestdagen en een gelukkig en gezond 2021.

Update 15 december 2020

Effecten en maatregelen harde lock down voor WUR

“Er is geen keuze, het aantal contactmoment tussen mensen moet omlaag”, zei Rutte in de persconferentie gisteravond. De maatregelen die samenvallen met de 5 weken lange harde lock down die bij dit besluit hoort, treffen ook het hoger onderwijs. Deze maatregelen gelden vanaf woensdag 16 december.

Donderdag 17 december verschijnt een volgende update met aanvullende informatie.

Wat geldt nu bij WUR

Voor studenten

 • Op de campus gaan alleen nog tentamens/examens, praktijkonderwijs/practica en afstudeeronderzoek op laboratoria door. Studenten ontvangen hierover meer informatie per mail
 • Veldwerk kan alleen doorgaan in groepjes van 2 personen
 • Al het andere onderwijs vindt online plaats
 • Bibliotheek blijft open en studieplekken blijven beschikbaar, let op: alleen toegang na registratie
 • Geen bijeenkomsten op of buiten de campus gedurende de lockdown
 • Activiteiten van studieverenigingen gaan online
 • Blijf zoveel mogelijk thuis, beperk je reisbewegingen en bij klachten: laat je testen.

Voor onderzoek (thesis/PhD/medewerkers)

 • Locatiegebonden onderzoek, ook voor afstudeerders en PhDs, gaat door
 • Promoties vinden online plaats
 • Op locatie: blijf de coronamaatregelen in acht nemen, wees extra alert

Voor medewerkers

 • Collega’s met locatiegebonden functies kunnen nog naar WUR locaties komen
 • Voor overige medewerkers: werk vanuit huis, kom alleen naar het werk met toestemming van de directie
 • Indien op de campus of locatie: neem de coronamaatregelen in acht, draag binnen een mondkapje en loop buiten met maximaal 2 personen bij elkaar, op anderhalve meter
 • Niet-onderwijs gerelateerde bijeenkomsten online organiseren of uitstellen. Uitzonderingen blijven mogelijk, met toestemming van de directie
 • Docenten en onderwijsondersteunend personeel behoren tot de cruciale beroepen en kunnen dus gebruik maken van kinderopvang en school. Gebruik dit alleen indien nodig voor verzorgen van onderwijs
 • Beperk de reisbewegingen, en bij klachten: laat je testen

Faciliteiten op de campus

 • Sports Centre de Bongerd is gesloten, wel zijn binnenkort weer online lessen te volgen
 • Catering: Take away blijft beschikbaar

In het protocol en FAQ’s lees je de meest actuele richtlijnen, bijvoorbeeld met betrekking tot groepsgrootte voor onderwijs- en andere activiteiten, binnen en buiten.

We beseffen dat deze aanscherping direct gevolgen hebben voor iedereen binnen onze WUR community. Nog meer dan we eerder konden voorzien, is waar Together@WUR voor staat belangrijk.

In woorden, in gedachten en in een gebaar naar elkaar. Dit kunnen we alleen samen doen. Blijf in verbinding met elkaar: met familie, vrienden en collega’s, zodat we in het nieuwe jaar, na deze weken van lockdown weer energie hebben om de volgende periode in te gaan.

Update 10 december 2020

Niet geheel verrast hoorden we in de persconferentie afgelopen dinsdagavond dat zelfs een kleine versoepeling van de maatregelen rond de feestdagen niet mogelijk is. Dit doet een beroep op zowel onze creativiteit als verantwoordelijkheid, om te zorgen dat we van weer stijgende, naar dalende besmettingscijfers gaan. Ook in deze periode in aanloop naar de kerst, waarin zoveel collega’s en studenten hard werken om alles voor dit jaar af te ronden.

Dat zorgt er ook voor dat we dit keer een beperkte update hebben. Volgende week verschijnt de laatste van 2020.

Bakken met Together@WUR

Het zal weinig collega’s ontgaan zijn, de Together@WUR intranetgroep met daarin gedichten en foto’s van de fantastische baksels die we thuis maakten in het Sinterklaas-weekend. Aan iedereen die het heeft aangedurfd het – al dan niet succesvolle - eindresultaat te delen: dank! Het samen op afstand bijdragen aan een positief en motiverend moment is waar Together@WUR voor staat, en we hopen dat het eindresultaat de gezelligheid thuis ten goede kwam. Ook deze week ontvangen medewerkers weer een Together@WUR-bericht thuis. Blijf het volgen!

Een goed gesprek

Naast zorg voor elkaar, hebben we ook zorg voor onze studenten. Online studeren, beperkte omgang met vrienden en familie. Alleen op een studentenkamer of juist weer bij ouders in huis ... dat levert allerlei onzekerheden op. ‘Heart to heart’, je hart luchten bij iemand die echt luistert, kan enorm opluchten in deze uitdagende tijd. Het is daarom goed dat juist in deze periode de student (life) coaches via social media studenten uitnodigen om met hen in gesprek te gaan.

Compensatieronde voor PhD's

Promovendi en postdocs wiens contract in 2021 afloopt (employed PhDs candidates and postdocs) en voor bursalen (scholarship PhD candidates) van wie het PhD project eindigt in 2020 of 2021 krijgen de vertraging die hun onderzoek oploopt door de coronamaatregelen (deels) gecompenseerd. Dit geeft hen de kans om onderzoek op een goede manier af te ronden. We hebben 71 aangestelde promovendi gemiddeld rond de 1,7 maanden verlenging kunnen toekennen, 10 postdocs rond 2,2 maanden en 63 bursalen ruim 1,8 maanden.

Update 3 december 2020

In het Corona Team en de Taskforce Education 20/21 komt regelmatig de vraag aan de orde of het niet mogelijk is een perspectief voor de toekomst te tekenen. Dit is lastig, omdat externe factoren bepalen hoe onze scenario’s eruit gaan zien. De aankondiging dat vaccins misschien al snel in 2021 beschikbaar komen biedt perspectief, omdat daarmee een nieuwe fase begint. En waar we regie kunnen nemen, doen we dat. Door initiatieven als Together@WUR en WURld after the Curve, maar ook met de opzet van een Factsheet Education 20/21, maken we concreet wat mogelijk is, zowel voor het nu als voor de start van 2021.

In deze update:

 • Protocol richtlijnen, niet voor niets
 • Voorbereiding herexamens februari 2021
 • Decembermaand, Together@WUR

Protocol richtlijnen, niet voor niets

Het dragen van mondkapjes (geen gelaatschermen) is nu bij wet verplicht, en is onderdeel van de reeks coronamaatregelen. Afstand houden, handen wassen, en in de onderwijsgebouwen niet met meubilair schuiven of stoelen bij elkaar zetten: we doen het bijna vanzelfsprekend.

Op deze manier moeten we voorkomen dat bijvoorbeeld een groot gebouw als Forum, een haard van verspreiding wordt. Maar soms gaat het mis, en lijkt soms begrip ver te zoeken als individuen daarop worden aangesproken. Dat past absoluut niet bij hoe wij vinden dat de WUR gemeenschap met deze situatie moet omgaan. Het gaat misschien om incidenten, maar ieder incident is er een te veel. Mocht je in een situatie komen die lastig is op te lossen, vraag ondersteuning van de floorwalkers of facilitair medewerkers.

Het meest actuele protocol staat vermeld in de rechterkolom van deze pagina. Zo is recent het aantal dagen voor quarantaine na in contact geweest te zijn met positief getest persoon, gewijzigd naar 5 (was 10). 

Voorbereiding herexamens februari 2021

Tijdens de herkansingsperiode in februari 2021 organiseren we zoveel mogelijk herexamens op de campus. Wel blijft er een online alternatief beschikbaar voor studenten die vanwege Corona-gerelateerde beperkingen niet naar de Campus kunnen komen, bijvoorbeeld door een online mondeling examen af te nemen. Het ‘bouwen’ van digitale examens vraagt goede voorbereiding. Voor een optimale ondersteuning wordt docenten gevraagd de examens op tijd aan te leveren. Zij ontvangen hierover een aparte instructie.   

Decembermaand, Together@WUR

Binnen WUR hebben we juist in deze tijd oog voor elkaar. We zien bijvoorbeeld dat door leidinggevenden kleine soms zelfs persoonlijke initiatieven worden genomen, speciaal voor (PhD) collega’s die niet de mogelijkheid hebben om met de feestdagen naar huis te gaan. Datzelfde geldt voor internationale studenten: voor hen kijken studieverenigingen naar mogelijkheden voor het in kleine groepjes samenkomen tijdens de feestdagen.

Maar eerst is er het Sinterklaasweekend. Plakkerige surprises, eindeloze gedichten of gewoon een lekkere chocoladeletter. Hét moment om het recept uit Together@WUR mailing die deze week bij alle medewerkers in de bus lag te proberen. Gelukt? Of juist niet? Deel je foto via intranet, een leuke manier om met elkaar deze feestdag kleur te geven!

Update 19 november 2020

De maatregelen die twee weken geleden zijn aangescherpt, blijken hun vruchten af te werpen. In de afgelopen weken is een dalende trend ingezet met als gevolg dat er weer meer ruimte komt. Zeker in aanloop naar de feestdagen is dit een gunstige ontwikkeling. “Maar”, waarschuwde premier Rutte dinsdag in de persconferentie, “we moeten dit gedrag zien vol te houden”. Thuiswerken, zo min mogelijk reisbewegingen, thuisblijven bij klachten, het draagt allemaal bij aan minder besmettingen. Zeker in aanloop naar de decembermaand, zodat rond de feestdagen iets meer mogelijk is.

Voor ons protocol heeft de ruimte in de maatregelen een paar positieve gevolgen:

 • De groepsgrootte buiten is nu vier personen
 • De groepslessen van het Sports Centre zijn weer terug
 • Voor studieverenigingen zijn er iets meer mogelijkheden om bijeenkomsten op de campus te organiseren. De voorzitters zijn daarover inmiddels geïnformeerd.

Daarnaast blijven alle basismaatregelen van kracht. We:

 • werken en studeren zoveel mogelijk thuis
 • reizen naar buitenland alleen als het strikt noodzakelijk is
 • dragen op de campus binnen de gebouwen een mondkapje.

De komende weken kijkt de overheid naar de mogelijkheden voor de decembermaanden om “de tafel weer wat groter te maken tijden de feestdagen”. Laten we daar voorzichtig rekening mee houden, en als we plannen voor de decembermaand maken, ook bedenken hoe we (internationale) studenten en collega’s daarbij kunnen betrekken.

Update 12 november 2020

Deze week wordt gekenmerkt door het nieuws dat producenten heel voorzichtig dichterbij een vaccin komen dat ons moet beschermen tegen het COVID-19 virus. Dat is, naast de nationale dalende besmettingscijfers, een positief bericht, en hopelijk ook de opmaat naar een wat meer positieve en hoopgevende fase.

Het naleven van de strenge richtlijnen is een ingrijpende, maar tegelijk ook eenvoudige, manier om hier aan bij te dragen. We blijven iedereen binnen WUR daartoe stimuleren en faciliteren, op verschillende manieren.

Video: Hoe WUR omgaat met internationale stages en thesisonderzoek

Voor veel studenten die aan het eind van hun Masteropleiding zitten is deze tijd enorm frustrerend: de coronabeperkingen maken het hen onmogelijk de studie zoals gepland af te ronden, doordat stages en onderzoek in het buitenland niet of maar zeer beperkt mogelijk zijn. Hoe WUR daarmee omgaat, vertelt Arthur Mol in deze video:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Reizen in de kerstvakantie

Het merendeel van de collega’s zal dit jaar noodgedwongen afzien van buitenlandse reisplannen in de kerstvakantie. Vooropgesteld: heb je de mogelijkheid, neem dan wel echt vakantiedagen op, om thuis uit te rusten en misschien bij te komen van de vaak stressvolle tijden van 2020. Als WUR blijven we - in lijn met de richtlijnen van de Nederlandse overheid en ons eigen WUR reisbeleid - (verre) reizen naar het buitenland ontmoedigen, tenzij het een dringende reden heeft. 

Wanneer je toch naar het buitenland reist, wees je dan bewust van je eigen verantwoordelijkheid wat betreft de mogelijke gevolgen bij terugkeer. Dit geldt zeker voor het concept van ‘werken vanuit huis’ gecombineerd met een verblijf buiten de EU. Voor specifieke informatie over het combineren van vakantie met werken op afstand vanuit het buitenland zie de Corona FAQ’s, ‘Travelling/Staying abroad’.  

GGD testlocatie verhuist

De GGD corona testlocatie verhuist vanaf vrijdag 13 november van de locatie bij Sports Centre de Bongerd naar de Patio in Wageningen, Vadaring 7. Door deze verhuizing kan de GGD verder opschalen met het aantal testen. Bovendien is de locatie ‘winterproof’ en goed bereikbaar, zowel per auto, als voor fietsers/voetgangers. 

Aanbod advies thuiswerkplek en vervangende stoelmassages goed ontvangen

In maart werden alle stoelmassages plotseling stopgezet omdat we vanwege het Covid-19 virus thuis moeten werken. Ook voorlopig kan deze vorm van ontspanning niet worden aangeboden. Als alternatief voor de stoelmassages is aan medewerkers tijdelijk online werkplekadvies voor de thuiswerkplek aangeboden, plus de mogelijkheid om afspraken te maken met aangesloten masseurs, in ruil voor zogenaamde credits. Dit aanbod is goed ontvangen: meer dan 500 medewerkers hebben een aanvraag gedaan. Aandacht voor persoonlijke welzijn is in deze tijd essentieel. Heb je nog geen aanvraag voor een werkplekadvies of massage gedaan, maar wil je dat alsnog, kijk dan hier voor meer informatie en om je aan te melden.

‘Anderhalve meter’ koffiebekers

In mei is uit een creatieve werksessie met medewerkers het idee voortgekomen om de wegwerpkoffiebekers bij de koffieautomaten te voorzien van een speciale tekst om alert te blijven op de anderhalve meter afstand richtlijn: ‘Staying apart keeps us together’. Het Facilitair Bedrijf heeft ervoor gezorgd dat de bekers er ook echt kwamen. Het heeft even geduurd, maar vanaf 17 november zijn ze standaard te vinden bij de koffieautomaten. De ‘gewone’ bekers bewaren we voorlopig in de voorraadkasten. 

Medewerkersverhalen online

Hoe gaan onze collega’s om met het thuiswerken, wat zijn voor- en nadelen en hoe passen zij zich in hun dagelijks leven aan de situatie aan? In een reeks van persoonlijke, korte portretten krijgen we de komende weken een inkijkje in het leven van bekende en minder bekende collega’s. De reeks verschijnt vanaf vandaag op intranet, in de rubriek WUR&Corona.

Update 4 november 2020

De komende twee weken gelden landelijk extra maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen. Deze komen bovenop de al aangescherpte maatregelen, die tot half december zijn ingesteld. Want, aldus premier Rutte, “het gaat niet slecht, maar zeker ook niet goed”.   

Het onderwijs en onderzoek van WUR ondervindt niet direct gevolgen van deze extra maatregelen.

Dat is positief, en dit willen we ook graag zou houden. Let de komende twee weken daarom extra op de volgende punten

 • Loop buiten op de campus met maximaal twee personen bij elkaar
 • Werk thuis, kom alleen naar de campus als het niet anders kan
 • Werk je op de campus voor bijvoorbeeld sollicitaties, R&O of inwerken, houd je dan aan de maximum groepsgrootte van 4 personen (zie richtlijnen)
 • Maak geen onnodige reisbewegingen, zeker niet naar het buitenland
 • En vooral: zie naar elkaar om, heb begrip voor elkaar en hou vol.

Reisbeleid ongewijzigd

De landelijke maatregelen hebben geen gevolgen voor het reisbeleid, dat voor WUR al langer aangescherpt is.

Dat betekent voor medewerkers dat reizen naar oranje/rode gebieden niet zijn toegestaan, tenzij daarvoor via de reguliere aanvraagprocedure (deze loopt via de directie) toestemming voor is verleend.

Voor studenten: internationale stage en thesis mogen doorgaan wanneer het gebied groen of geel én het binnen Europa, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba is. En alleen met toestemming van de kenniseenheid. Internationale studenten mogen naar een oranje gebied binnen/buiten Europa reizen als het hun thuisland is en de veiligheidsrisico’s uitsluitend Corona-gerelateerd zijn. Ook dan is toestemming nodig

Individueel sporten bij Sportcentre de Bongerd

De groepslessen vervallen, wel is het nog steeds mogelijk om individueel te sporten. Kijk voor de meest actuele informatie op de website.

Update 29 oktober 2020

Uit de cijfers van afgelopen weken blijkt dat we goed gehoor geven aan het thuiswerken en we zien dat het dragen van mondkapjes in korte tijd vanzelfsprekend is geworden: een compliment voor zowel iedereen die thuis werkt of studeert, én voor wie juist op locatie werkt.

Nog tot december blijven de huidige maatregelen in werking, in afwachting van de effecten ervan. Deze boodschap uit de persconferentie van afgelopen dinsdag betekent voor ons, dat we voorlopig doorgaan zoals is vastgelegd in het meest actuele protocol. Het zorgvuldig naleven van de maatregelen en bewust ons gedrag daarop aanpassen staat daarbij voorop: dat is voor iedere scenario goed.

Inzet coronastewards

Een beetje hulp bij ‘wat kan of wat kan net niet’ kan soms fijn zijn. Daarom lopen er op de campus sinds kort Corona-stewards rond. Een kleine aanwijzing is dan handig, want het is vaak niet eens bewúst dat de anderhalve meter afstand niet wordt gehouden, of de looprichting niet wordt gevolgd. En als dat wel zo is, dan is vaak een kort gesprekje voldoende, over verantwoord gedrag of om duidelijkheid te geven over wat kan, en wat net niet.

Start onderwijsperiode 2

De tweede onderwijsperiode is inmiddels gestart. Met de extra inzet van de sporthal van Sports Centre De Bongerd en de ruimtes in Plus Ultra II is meer capaciteit beschikbaar om zowel goed onderwijs te geven, als de coronarichtlijnen aan te houden. Deze ruimtes blijven gedurende het hele collegejaar 20/21 beschikbaar.   

Aandacht voor nieuwe collega’s

WUR blijft ook in deze bijzondere periode nieuwe collega’s verwelkomen. Vaak is er zeker in het begin voldoende aandacht voor een goede landing. Voor (nieuwe) werknemers die uit het buitenland komen is dat extra van belang, omdat zij niet kunnen terugvallen op een sterk sociaal netwerk. Hoe worden zij bijvoorbeeld ondersteund tijdens een verplichte quarantaine periode. Het organiseren van een ‘vangnet’, zowel praktisch als persoonlijk is dan belangrijk. Wanneer bij aankomst hierover afspraken worden gemaakt, is dit voor beide partijen een goede start. Dat kan gaan over een dagelijks online contactmoment met een collega, of over het laten afleveren/doen van boodschappen of het geven van een digitale rondleiding door de nieuwe woonplaats, alles vanzelfsprekend met in acht name van de richtlijnen. 

Terugblik FAT sessie: remote werken ná corona

Tijdens de Finding Answers Together (FAT) sessie vanochtend hebben ruim 100 medewerkers in een achttal breakout sessies met elkaar gepraat over hoe het remote werken ná corona vorm kan krijgen. Onderwerpen van gesprek waren

- Wanneer remote working een optie in plaats van noodzaak is, wat is voor jou de beoogde nieuwe balans tussen on-campus werken en werken op afstand?

- Hoe kunnen we in het geval van remote werken sociale cohesie, teamvorming en kennisdeling het beste vormgeven?

De uitkomsten van de gesprekken staan binnenkort op WUR&Corona.

Update 22 oktober 2020

Nu de aangescherpte maatregelen die vorige week zijn afgekondigd om het coronavirus terug te dringen ingesteld zijn, kijken we deze week naar werken en werkzaamheden op de campus. De campus is het hart van WUR, een plaats voor ontmoeting, kennisuitwisseling en ontwikkeling, en een belangrijke plek om de ambities van WUR te realiseren. Ook in de huidige situatie kijken we vooruit en zetten we de  werkzaamheden voort om die plek te verbeteren, te versterken en te vergroenen.

Werken aan toekomst WUR campus

Volg Rens Buchwaldt, lid Raad van Bestuur, langs deze bouwactiviteiten: onderwijsgebouw Aurora, Dialogue Centre en aanleg WKO. Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Word lid van deze groepen op intranet.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

FAT sessie 29 oktober: remote werken na corona

We kunnen niet inschatten op welke termijn we zonder belemmeringen terug kunnen naar het werken en studeren op de campus. Wél kunnen we nadenken, over hoe we dat voor ons zien. Wat nemen we mee van deze periode, is het remote werken iets wat we in onze eigen werkzaamheden een plaats kunnen geven? En wat zijn de gevolgen daarvan voor het samenwerken of het indelen van je werkweek? Over deze vragen gaat de volgende Finding Answers Together – sessie op 29 oktober. Je kunt je daarvoor nog aanmelden.

Beleid mondkapjes in lab-omgevingen

Basisregel is dat mondkapjes verplicht zijn in alle WUR gebouwen, wanneer men zich verplaatst. Dat geldt ook binnen een lab-, kas-, dierverblijf- of technische ruimte. Om het werken binnen deze ruimtes op een veilige manier te laten verlopen, kan hiervan worden afgeweken. Daarvoor is een specifiek beleid opgesteld, waarin de uitzonderingen toegelicht worden. Deze zijn inmiddels met leidinggevenden gedeeld.

Studentencampagne 'Daar doen we het voor' gelanceerd

WUR-studenten zetten zich in om medestudenten te motiveren de corona-richtlijnen na te blijven leven. Zij verschijnen namens studentenverenigingen op social media en posters in de Wageningse vertaling van de landelijke campagne ‘Daar doe ik het voor’. De campagne is een initiatief van de LKvv en gefinancierd door OCS en VSNU. Met redenen als ‘Kunnen studeren in het buitenland’, en ‘Lekker kunnen sporten’ vertellen ze op een positieve manier waarom volhouden zo belangrijk is. Posters worden verspreid op de campus, in de studentenhuizen en in de stad (bibliotheek, zuilen).

Update 14 oktober 2020

Opnieuw geen goed nieuws: de coronamaatregelen worden per 14 oktober, 22u nog strenger. Hoewel het (hoger) onderwijs goeddeels op dezelfde leest geschoeid door kan gaan, krijgen we in ons werk, in ons onderwijs en onderzoek, toch te maken met de effecten van de aangekondigde maatregelen.

Door de stijging van de besmettingscijfers ziet overheid zich genoodzaakt de teugels verder aan te halen en maatregelen in te stellen die gericht zijn op het afnemen van het sociaal verkeer. Dat maakt de kans op het terugbrengen van het aantal besmettingen het grootst. De maatregelen die ons treffen gaan over groepsgrootte, sport, thuiswerken en het dragen van mondkapjes. De effecten ervan op onze organisatie hiervan zijn als volgt:

Onderwijs en onderzoek

Onderwijs in blended vorm en thesis onderzoek in labs gaan door. De groepsgrootte van 30 personen in een ruimte is voor het onderwijs niet van toepassing, waardoor bijvoorbeeld zelfstudie-mogelijkheden ongewijzigd blijven. Examens/tentamens die op de campus zijn gepland gaan daarom ook door.  

Excursies en werken op het veld met meer dan vier personen zijn toegestaan, mits aan de anderhalve meter maatregel wordt voldaan en herkenbaar als WUR activiteit, bijvoorbeeld door het dragen van WUR-shirts/hesjes. Meerdaagse excursies gaan niet door.

De catering in onderwijsgebouwen is gesloten. Take away is wel beschikbaar.

Bijeenkomsten

Voor specifieke overleggen als sollicitatiegesprekken, ontvangst nieuwe medewerkers en R&O gesprekken is het mogelijk om mensen op kantoor te treffen. Het maximaal aantal personen voor deze activiteiten is vanaf 15 oktober, vier. In andere gevallen: alleen met toestemming van de directie.

Fysieke promoties kunnen binnen de nu geldende voorwaarden doorgang vinden.

Kleinschalige, niet-onderwijs gerelateerde bijeenkomsten blijven mogelijk, met vanaf 15 oktober, een maximum van vier personen, en met in acht name van de hygiëne- en anderhalve meter maatregelen.

Het  organiseren van bijeenkomsten die studiegerelateerd zijn, blijft de komende weken toegestaan.

Thuiswerken

De oproep om thuis te blijven werken wordt bij WUR goed opgevolgd. We zien een significante afname van het aantal personen op de campus, medewerkers met een kritische functie daarvan uitgezonderd. Dat is positief en ieders bijdrage daarin wordt zeer gewaardeerd.

Mondkapjes

Mondkapjes worden verplicht, ook in het hoger onderwijs. Vooruitlopend daarop gaan wij ons vanaf morgen, 15 oktober gedragen alsof die verplichting al bestaat. Draag daarom binnen, wanneer je je verplaatst (bijvoorbeeld lopen in de gangen, naar toilet, etc.) altijd een niet-medisch mondkapje. Dit geldt voor alle WUR-gebouwen en locaties. Mondkapjes zijn verplicht voor medewerkers en worden daarom op de werkplek beschikbaar gesteld. Studenten nemen zelf een mondkapje mee naar de campus.

Sporten

Sporten via het Sports Centre de Bongerd wordt beperkt. Groepslessen waarbij de 1,5 meterregel gehandhaafd kan worden, gaan door. Van een aantal lessen en van de fitnessblokken worden de aantallen teruggebracht naar het maximum van 30 personen per ruimte. Alle lessen van studentensportverenigingen zijn tot nader order gecanceld en alle buitenlessen zijn geschrapt. Teamsporten, contactsporten en de daaraan verbonden competities via SCB zijn tot nader order niet meer toegestaan. De Sports Pub, de kleedkamers en de douches zijn gesloten.

Het dragen van mondkapjes geldt ook hier: bij het lopen door de gangen van het SCB en bij pakken en schoonmaken van materialen.

Tot slot

De aanscherpingen van de maatregelen treffen ons allemaal. Het vraagt geduld en doorzettingsvermogen en aandacht voor degenen die het in deze situatie, om welke reden dan ook, extra moeilijk hebben. Maar zoek ook ruimte voor relativering en humor: dat helpt, zeker nu we het met zijn allen  langer vol moeten blijven houden.

We benadrukken nogmaals dat ieders bijdrage om verspreiding van het virus te beperken wordt gezien, en gewaardeerd. Dank, aan alle WUR studenten en medewerkers.

Archief Coronarichtlijnen en -updates