Nieuws

Weten waar je aan begint maakt hondenbaas tevreden

Published on
21 september 2018

Van te voren inzicht hebben in welke zorg een hond vraagt, blijkt sterk gerelateerd aan maximaal tevreden baasjes. Onderzoekers van de leerstoelgroep Behavioural Ecology van Wageningen University & Research (WUR) enquêteerden meer dan 900, vaak behoorlijk tevreden, hondenbezitters. Maximaal tevreden hondenbezit hing samen met minder ervaren lasten van hondenbezit, zoals of een hond te veel geld kost of rommel maakt. Een relatie met hondenschoolbezoek werd echter niet gevonden.

De uitkomsten van het op PLOS ONE gepubliceerde onderzoek, kunnen bijdragen aan het tegengaan van onvoldoende doordacht hondenbezit, door toekomstige baasjes bijtijds inzicht te geven in wat een hond vraagt.

Er is nog weinig bekend over wat een hondenbezitter (on)tevreden maakt. De onderzoekers richtten zich daarom onder meer op bekende reden om afstand te doen van een hond. Het laatste is vaak het gevolg van ontevredenheid met hondenbezit. De onderzoekers bekeken hoe onder 977 - relatief tevreden - hondenbezitters, tevredenheid samenhing met zaken als de ervaren lasten van hondenbezit (zoals door financiële kosten en zorgtijd), gezamenlijke activiteiten, emotionele gehechtheid aan de hond, ongewenst hondengedrag (zoals agressie en ongehoorzaamheid) en hondenschoolbezoek.

Zicht op wat de hond vraagt, belangrijker dan gezamenlijke activiteiten met de hond

Lage ervaren lasten van hondenbezit, zoals geld uitgeven aan de hond en het huis extra moeten schoonmaken, hingen het sterkst samen met maximale tevredenheid. Maximaal tevreden baasjes hadden geen last van de extra haren of het zand in huis. Andere mogelijke tevredenheidsfactoren, zoals het ondernemen van gezamenlijke baas-hond activiteiten, relateerden minder sterk aan maximale tevredenheid.

Hondenschoolbezoek niet gerelateerd aan maximaal tevreden hondenbezit

Een onverwachte uitkomst van het onderzoek was dat hondenschoolbezoek niet samenhing met maximaal tevreden baasjes. Ook liet hondenschoolbezoek geen samenhang zien met de eerder genoemde ervaren lasten van hondenbezit. Deze uitkomsten waren des te opvallender, omdat ongewenst hondengedrag, zoals bijten of ongehoorzaamheid van de hond, wel samenhang toonde met tevredenheid van de hondenbaas. Mogelijk speelt de kwaliteit van de hondenschool een rol, waarbij gebruikte trainingsmiddelen wellicht van invloed zijn. De onderzoekers vonden namelijk een relatie tussen lagere tevredenheidsscores en het gebruik van een slipketting. Dit trainingsmiddel is sinds jaar en dag controversieel, maar wordt door sommige hondenscholen nog steeds aangeleerd aan hondenbaasjes. Uit het onderzoek niet kan worden afgeleid of de slipketting minder tevreden hondenbezit veróórzaakt. Er kunnen andere verklaringen voor de samenhang zijn. Toch roepen de onderzoeksuitkomsten vragen op over de inzet van trainingsmiddelen en over hoe hondenscholen meer kunnen bijdragen aan tevreden hondenbezit.

Meer aandacht voor het vergroten van tevredenheid van hondenbaasjes, kan bijdragen aan een harmonieus samenleven van mens en hond. De rol van ervaren lasten van hondenbezit lijkt groot, deels in relatie tot het gedrag van de hond. Mogelijk is het doordrongen zijn van wat een hond vraagt, van bijzonder belang om goed doordacht (al dan niet) aan een hond te beginnen.