Persbericht

Zes jonge Wageningers ontvangen Veni-beurs van 250.000 euro

Gepubliceerd op
28 juli 2017

Zes pas gepromoveerde Wageningse onderzoekers ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-financiering tot 250.000 euro. De veelbelovende jonge wetenschappers kunnen daarmee gedurende drie jaar hun eigen wetenschapsideeën verder ontwikkelen.

De Wageningse Veni-laureaten:

Bestuurskundige Robbert Biesbroek doet onderzoek naar ‘De onverdraagbare traagheid van het integreren van klimaatadaptatie in bestaande beleidsdomeinen’. Tijdig aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering vergt integratie van klimaatadaptatie in beleidsdomeinen zoals gezondheid, water of landbouw. Dit vergelijkend onderzoek analyseert hoe institutionele factoren en politieke processen de snelheid, diepte en schaal van integratie bevorderen of beperken. Het biedt aanknopingspunten voor het versnellen, verdiepen en opschalen van beleidsintegratieprocessen.

Mirte Bosse gaat als dierwetenschapper onderzoek doen naar effecten van inteelt bij dieren: ‘What makes inbreeding so depressing? A genomic perspective on the role of harmful mutations in inbreeding depression’. Inteelt bedreigt de levensvatbaarheid van kleine populaties. Een belangrijke factor die bijdraagt aan dit probleem is het tot uiting komen van schadelijke mutaties in homozygote toestand. Dit project kwantificeert schadelijke mutaties op basis van genoomsequenties en evalueert de voorspellende waarde van deze mutaties voor de schadelijke effecten tijdens inteelt.

Plantenwetenschapper Anneke Horstman bestudeert insectenvraat en plantziektes die veel schade veroorzaken aan landbouwgewassen. Planten kunnen zich hiertegen verdedigen, maar dit heeft meestal negatieve gevolgen voor hun groei. In het onderzoek Tuning growth/defense trade-offs in plants by dissecting their molecular basis: grow and defend?’ verkent Anneke Horstman de regulatie van de balans tussen groei en verdediging. De resultaten kunnen gebruikt worden om gewassen weerbaar te maken met minder opbrengstverlies.

Dieuwertje Kok doet onderzoek bij Humane voeding over ‘Folaat in de darm, meer dan een onderbuikgevoel’. Darmbacteriën zijn in staat om belangrijke vitaminen zoals folaat te produceren. In dit onderzoek wordt bekeken of de lokale productie van folaat door de darmbacteriën invloed heeft op het DNA van de darmcellen. Dit onderzoek zal belangrijke inzichten opleveren met betrekking tot het ontstaan van ziekten zoals darmkanker.

Diervoedingskundige Sonja de Vries doet onderzoek naar de ‘reflux’ van kippenvoer. In kippen gaat voer niet alleen van snavel tot cloaca maar ook weer terug. Hoeveel voer er stroomopwaarts gaat en of dit afhankelijk is van leeftijd, ras en voer is niet bekend. Sonja de Vries gaat de route van verschillende soorten voer door het maagdarmkanaal bestuderen in verscheidene kippenrassen en leeftijden in haar onderzoek ‘Gut feeling of chickens: exploiting the unique mechanism of digesta reflux to improve sustainability of poultry production’.

Pim de Zwart, Agrarische en Milieugeschiedenis, onderzoekt de handel en koloniale instituties die waarschijnlijk een grote impact hebben gehad op de groei van ongelijkheid in ontwikkelingslanden sinds de 19e eeuw. Het historisch bewijs is echter beperkt en welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen is onduidelijk. In het project Oneerlijke Handel? Globalisering, Instituties en Ongelijkheid in Zuidoost Azië, 1830-1940 onderzoekt Pim de Zwart de relatie in Zuidoost-Azië tijdens het ‘eerste tijdperk van globalisering’.

Veni

De Veni-beurzen wordt jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden 1127 onderzoekers een onderzoeksproject in voor financiering, waarvan er 154 (14%) werden gehonoreerd. De aanvragen werden door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden. In totaal werd 38,3 miljoen euro toegekend voor vrij en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek.

Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.