Promotie

Veerkracht voor ziekten bij landbouwhuisdieren

Promovendus dr. IDE (Ingrid) van Dixhoorn
Promotor prof.dr. JMJ (Annemarie) Rebel
dr.ir. JE (Liesbeth) Bolhuis
Copromotor dr.ir. S (Simon) van Mourik
dr.ir. CG (Kees) van Reenen
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Farm Technology
Datum

vr 2 februari 2024 13:30 tot 15:00

Locatie Omnia, gebouwnummer 105
Hoge Steeg 2
6708 PH Wageningen
+31 (0)317 - 484 500
Zaal/kamer Auditorium

Samenvatting

Ondanks de implementatie van protocollen voor dierenwelzijn en bio-security maatregelen blijft de incidentie van ziekten bij landbouwhuisdieren hoog, wat nieuwe strategieën vereist om het welzijn van dieren te verbeteren. Naast het verminderen van het gebruik van antibiotica en andere medicijnen, wordt voorgesteld om meer nadruk te leggen op de veerkracht van dieren tegen ziekten als aanvullende strategie. Veerkracht tegen ziekten wordt beschreven als het vermogen om verschillende verstoringen het hoofd te bieden, waardoor dieren gezond blijven of, als er toch ziekte optreedt, snel herstellen. Momenteel is er beperkte kennis over hoe veerkracht tegen ziekten kan worden gemeten en beïnvloed. In deze scriptie onderzochten we of veerkracht tegen ziekten kon worden beïnvloed door varkens onder verrijkte omstandigheden te houden. We onderzochten ook of indicatoren gemeten vóór ziekte kunnen helpen bij het voorspellen van veerkracht tegen ziekten bij varkens en koeien. Met behulp van deze casestudies heb ik bewijs geleverd dat veerkracht tegen ziekten kan worden beïnvloed en voorspeld. De bevindingen in deze scriptie kunnen helpen bij het beoordelen en verbeteren van de veerkracht van dieren. Momenteel lijkt het cruciaal om meer aandacht te besteden aan de specifieke behoeften van dieren als we de veerkracht van onze landbouwhuisdieren tegen ziekten willen vergroten.