Wageningen University & Research 105 jaar

Wageningen University & Research werkt al 105 jaar aan oplossingen voor de grote problemen van de tijd. Sinds de oprichting van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool hebben wetenschappers en studenten zich ingezet voor het veiligstellen van voldoende voedsel voor iedereen. Nu, 105 jaar later, richt Wageningen University & Research zich op het vormgeven van een duurzame toekomst, met onderzoek en onderwijs rond klimaat, biodiversiteit, voeding, circulariteit en gezond leven. Diverse activiteiten en publicaties staan dit lustrumjaar in het teken van Wageningen University & Research 105 jaar en het thema: Shaping Sustainable Futures.

Shaping sustainable futures, toen en nu

sust.jpg
field.jpg

De historie van Wageningen University & Research in een tijdlijn.

 • 9 maart 1918
  Eerste Dies Natalis
  In 1918 onstond de Hoogere Land- en Boschbouwschool bij wet als academische instelling met 9 maart als officiële Dies Natalis. De oorsprong van WUR is ouder: in 1876 nam het Rijk de gemeentelijke landbouwschool van Wageningen over startte zo het Rijkslandbouwonderwijs in Nederland. Van 1896 tot 1904 was de naam van de instelling de Hoogere Land- en Boschbouwschool en van 1904 tot 1918 ging het instituut door het leven als de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool.
  Lees meer
 • 10 februari 1936
  Kunstlicht voor groente en fruit
  Al in een vroeg stadium bestuderen onderzoekers in Wageningen het gebruik van kunstlicht voor de groente- en fruitteelt. Met kunstlicht is de teelt te intensiveren en zijn ook in lichtarme winters gewassen te telen. Omdat de omstandigheden controleerbaar zijn, zijn de effecten makkelijker te onderzoeken dan bij zonlicht. Nog altijd zijn er vragen rond de lichtbenuttingsefficiëntie, de optimale belichtingsduur, de beste lichtkleuren voor gewas en vruchten, enzovoorts. In het hypermoderne Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre is het licht volledig te controleren en kunnen camera's en andere sensoren de plantengroei tot in details registreren. De video hieronder bevat beelden van het Polygoon Hollands Nieuws van februari 1936 over Wagenings onderzoek naar vroege aardbeienteelt door bestraling met neonlicht. (Bron: Open Images/Beeld en Geluid)
  Lees meer

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

 • 9 oktober 1958
  Mansholt krijgt eredoctoraat voor modernisering landbouw 
  Voor zijn verdiensten voor de landbouw kreeg Sicco Leendert Mansholt op 9 oktober 1956 een eredoctoraat van de Landbouw Hogeschool in Wageningen. Als minister bracht Mansholt na de Tweede Wereldoorlog de voedselvoorziening in Nederland op orde. Gedurende zijn leven zette hij zich in voor de ontwikkeling van landbouw in Nederland en Europa, door het verbeteren van de productiviteit en het verhogen van het inkomen van de boeren, met stabiele en betaalbare prijzen voor producenten en consumenten. Tijdens jaarlijkse zogenoemde Mansholtlezingen presenteert WUR visies en aanbevelingen op Europees beleid. Zo stond de Mansholtlezing in 2022 in het teken van de Natuurpositieve toekomst.
  Lees meer
 • 29 oktober 1963
  Eerste opleiding natuurbehoud en natuurbeheer
  Moeten studenten de mogelijkheid krijgen een vak te volgen voor de 'natuurwetenschappelijke aspecten van de natuurbescherming'? Over die vraag boog een commissie van de Landbouwhogeschool zich begin 1963. De commissie stelde dat natuurbescherming 'het bewaren van de biologische rijkdommen beoogt...ook wel het natuurkapitaal, het biologisch potentiaal dat op aarde aanwezig is'. Op 29 oktober 1963 nam de commissie het voorstel voor het starten met een vak 'natuurbehoud en natuurbeheer' aan. Dat de natuur waardevol is en bescherming geniet, is inmiddels diep geintegreerd in het DNA van WUR. Het onderzoek en onderwijs van WUR concentreert zich rond onder andere klimaatverandering en biodiversiteit. Lees meer
 • 9 december 1965
  Eerste vrouwelijke hoogleraar
  Clara Wilhelmina Visser was de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Landbouwhogeschool Wageningen. Het onderwerp van haar oratie, die ze op 9 december 1952 uitsprak, toont aan hoe anders die tijden waren: De arbeid van de huisvrouw. De opleiding bestond uit een maatschappelijke richting met sociologie en economie en een huishoudtechnisch traject rond de onderwerpen warenkennis, textiel en voeding. Visser gaf zelf het hoofdvak ‘leiding en beheer van de huishouding’. Ondanks dat Visser het pad effende voor veel vrouwelijke collega's, is er nog altijd geen gelijkwaardige verdeling vrouwen en mannen. Het doel van de WUR is dat het aandeel vrouwelijke hoogleraren in 2025 minimaal 30 procent is. Eind 2022 was dat 25 procent, kijkend naar fte's.
  Lees meer
 • 1 januari 1986
  Van Landbouwhogeschool naar Landbouwuniversiteit 
  Met een wijziging van de wet op het wetenschappelijk onderwijs verandert de overheid de term Landbouwhogeschool in Landbouwuniversiteit waarmee Wageningen zich een universiteitsstad mag noemen. Op de foto uit 1986 zien we een Practicum Tropische Plantenteelt, waarbij studenten de uiterlijke kenmerken van katoenplanten bestuderen.
  Lees meer
 • 17 september 1997
  Landbouwuniversiteit en DLO-instituten gaan samen en worden Wageningen University & Research
  Op 1 september 1997 gaf de minister van LNV het startsein voor het samengaan van de Landbouwuniversiteit met de Dienst Landbouwkundig Onderzoek. Het kabinet maakte zijn steun bekend voor de vorming van een 'krachtig Kenniscentrum Wageningen van internationale allure, waarvan het hart wordt gevormd door de Landbouwuniversiteit, de extern te verzelfstandigen Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) en delen van het praktijkonderzoek.' Een jaar later is de operationele fusie een feit en de Landbouwuniversiteit heet vanaf dat moment Wageningen Universiteit. In 2016 kregen Wageningen University en onderzoeksinstituten een enkele merknaam: Wageningen University & Research. Lees meer

2008: CRISPR-cas

Professor John van der Oost, hoogleraar microbiologie aan de Wageningen Universiteit, legt in 2008 de basis voor CRISPR-cas. CRISPR-Cas is een technologie waarmee genetisch materiaal betrekkelijk eenvoudig en uiterst nauwkeurig en efficiënt kan worden aangepast. Het ultieme doel van plantenveredeling is altijd geweest om planten bestand te maken tegen droogte en ziekten. Dit kan helpen honger de wereld uit te bannen. CRISPR-Cas-technologie kan hier wellicht bij helpen. Wageningen University & Research biedt sinds 2021 als één van de eersten gratis licenties aan voor gepatenteerde CRISPR-technologie. ‘Wij hopen hiermee bij te dragen aan een gezondere, duurzamere, rechtvaardigere en robuustere voedselproductie voor iedereen’, aldus WUR-voorzitter prof. dr. ir. Louise O. Fresco destijds.  

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

 • 9 maart 2018
  100 jaar WUR
  In de periode van 9 maart tot en met 9 november 2018 vierde WUR het 100-jarig bestaan met meer dan 80 evenementen en activiteiten, verdeeld over de thema's Life, Food, en Earth. Niet alleen de campus stond in het teken van 100 jaar WUR, maar ook in de stad waren festiviteiten om de speciale band tussen de stad Wageningen en de universiteit te vieren.
  Lees meer

2023: Shaping sustainable futures

De opwarming van onze aarde en de afname van biodiversiteit zijn slechts een paar voorbeelden waaruit blijkt dat de aarde kraakt onder de (toenemende) druk die de mensheid uitoefent. We moeten op een duurzame manier vorm geven aan de toekomst om te voorkomen dat de groeiende wereldbevolking de planetaire grenzen verder overschrijdt. In Wageningen zijn we ons bewust van het gevaar en werken duizenden wetenschappers aan de ontwikkeling van oplossingen. De uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, kennen geen geografische grenzen. Om de benodigde antwoorden te vinden is een multidisciplinaire samenwerking tussen wetenschap en maatschappij een must. Onderwijs en een continue dialoog spelen daarbij een centrale rol.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan