Radio & TV

Hugh Jansman bij RTV Oost over het verlies aan biodiversiteit

In de afgelopen honderd jaar is 85 procent van het Nederlands planten- en dierenrijk verdwenen. Dat er zoveel planten en dieren zijn verdwenen komt volgens Jansman door de vijf v's: vermesting, verzuring, verdroging, versnippering en vergiftiging. Op RTV Oost licht hij de situatie in Overijssel toe.