Radio & TV

Jan van den Akker op NOS.nl: Ondergrondse drainage tegen CO2-uitstoot veengebieden

In 2030 moet de CO2-uitstoot van veengebieden met een megaton verminderd zijn, zo staat in het Klimaatakkoord. Daarom worden in Zuid-Holland buizen aangelegd onder veenlandbouwgrond, die het waterpeil reguleren en zo uitstoot voorkomen. Volgens Jan van den Akker, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, moet ongeveer de helft van de Nederlandse veenweiden met zulke systemen uitgerust worden om die doelstelling te halen.