Radio & TV

Petra Berkhout bij EenVandaag over opkopen van landbouwgrond door burgers

Een groep burgers koopt landbouwgrond op, om het onder voorwaarden te verpachten aan boeren. De pachtende boer moet wel aan een aantal eisen voldoen: er mogen bijvoorbeeld geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en er mag geen mestinjectie worden gedaan.

Landbouweconome Petra Berkhout vindt het initiatief van Land van Ons sympathiek: "Het duidt op betrokkenheid van burgers bij wat er gebeurt in de landbouw.” Toch moeten we volgens haar niet vergeten dat landbouw in eerste instantie bedoeld is voor voedselproductie: "Als we iets voor de natuur willen doen, kunnen we beter natuurgebieden met elkaar gaan verbinden.”

Naar mijn mening moeten we de landbouwgrond die we hebben juist zo intensief mogelijk inzetten.
Petra Berkhout, landbouweconome bij Wageningen University & Research

Bekijk het fragment:

Petra Berkhout bij EenVandaag over opkopen van landbouwgrond door burgers