Radio & TV

Wim de Haas over de opkoopregeling bij NPO Radio 1

Vanuit Den Haag worden er allerlei maatregelen getroffen om de stikstofcrisis het hoofd te bieden. Een belangrijke pijler in het stikstofbeleid is het opkopen van 'piekbelasters’. Door boerderijen rond stikstofgevoelige gebieden op te kopen, wil de overheid kwetsbare natuur beschermen en herstellen. Alleen zo ontstaat weer ruimte voor infrastructuur en bouwprojecten. En er is haast bij. Al in 2025 moet 40% van de bedreigde natuur voldoende zijn hersteld. Zo niet dreigt Nederland weer op het stikstof-slot te gaan. Wim de Haas deed onderzoek naar de opkoopregeling en vertelt daarover in de uitzending.