Radio & TV

Gerard Migchels bij NOS over stikstof meten op stalniveau

Bij diverse melkveehouderijen in het land wordt bij wijze van proef gekeken of het mogelijk is de ammoniakuitstoot, en daarmee uitstoot van stikstof, per stal te meten. NOS sprak met boer Arjan Prinsen en met onderzoeker Gerard Migchels van Wageningen University & Research die bij deze proef is betrokken.

Het voordeel is dat de boer direct feedback krijgt en zo via het verbeteren van zijn vakmanschap kan bijdragen aan verlaging van de uitstoot.
Gerard Migchels

De eerste resultaten zijn bemoedigend. Dit najaar wordt de proef uitgebreid, om goed te testen of het meetsysteem metingen nauwkeurig genoeg is.

Bekijk het fragment:

Gerard Migchels bij NOS over terugdringen van ammoniak

Lees ook onze dossiers: