Radio & TV

Jeroen Candel bij Nieuws en Co over Europese subsidie voor boeren

Stikstofproblemen zijn een politieke splijtzwam geworden in Nederland. Terwijl veel natuurbeleid uit Brussel komt. Bovendien krijgen Nederlandse boeren elk jaar 800 miljoen euro uit Europa. Kan dat geld niet worden gebruikt om de stikstofcrisis op te lossen? Jeroen Candel: ‘Die landbouwsubsidies bestaan al sinds het begin van de jaren zestig. Toen was die subsidie bedoeld om de landbouwproductie te stimuleren, maar je zou kunnen zeggen dat dat Europese landbouwbeleid zo succesvol is geweest, dat dat weer tot nieuwe problemen heeft geleid, zoals milieuproblemen.’