Radio & TV

Jim van Belzen bij De Nacht Van … op NPO Radio 1

Jim van Belzen is estuariene ecoloog bij het NIOZ en Wageningen Marine Research. Hij vertelt over hoe we de kracht van de natuur kunnen gebruiken als buffer tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging: “het Verdronken Land van Saeftinghe ligt bijvoorbeeld als buitendijks gebied midden in de Westerschelde, en ligt hoger dan de polders die landinwaarts liggen.

Stel dat je de dijken zal weghalen, dan stromen al die polders onder water, terwijl het Verdronken Land van Saeftinge slechts enkele keren per maand onder water komt te staan. Een bewijs dat de natuur zelf boven de zeespiegel kan uitgroeien en zelfs mee kan bewegen met de zeespiegelstijging”."

Beluister het fragment

Fred Kistenkas in Het Gesprek over de natuur in Flevoland