Radio & TV

Joep de Leeuw bij Vroege Vogels over de brasemstand in het IJsselmeer

Joep de Leeuw wil weten hoeveel brasems er nu nog eigenlijk zijn, en waar ze precies zitten. “We weten dat de stand van de brasem in het IJsselmeer hard achteruit is gegaan doordat het water voedselarmer is geworden en door visserij”, vertelt hij.

Ook vertelt hij dat brasems behoorlijk heen en weer kunnen zwemmen, maar ook graag terugkomen op dezelfde plekken. “In de paaiperiode bij de trek naar het polderland leveren de barrières veel stress en sterfte op voor de dieren. Het lijkt erop dat het bij de gemalen om tienduizenden dode brasems gaat per jaar.”

Beluister het fragment

link naar Joep de Leeuw bij Vroege Vogels over de brasem