Radio & TV

Violette Geissen in EenVandaag over gifstoffen in compost

De regelgeving voor de vervuiling in compost loopt achter. Deskundigen willen meer metingen, wetgeving en normen. Dat is volgens hen hard nodig, zeker nu compost als circulaire bodemverbeteraar steeds belangrijker wordt.

Violette Geissen is als hoogleraar bodemfysica en landbeheer verbonden aan Wageningen University & Research (WUR) en doet veel onderzoek naar de gevolgen van giftige stoffen voor het bodemleven.

Geissen benadrukt dat compost heel goed is voor de opslag van CO2 en het minder uitstoten van stikstof. De keerzijde is dat er door het gebruik van het gft-compost ook de giftige stoffen in het milieu terechtkomen. Ze berekende dat als er elk jaar grotere hoeveelheden van het onderzochte gft-compost op het land worden gebruikt, dit zorgt voor aanzienlijke vervuiling.

Om deze vervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan moet de overheid ingrijpen, vindt de hoogleraar. "De wetgever moet de bronnen van die giftige stoffen reduceren. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de consument die de compost gebruikt."

Bekijk het fragment

Regels voor gifstoffen in compost moeten beter en scherper, zeggen deskundigen