Paper over (kringloop)landbouw en klimaat voor LNV

Nieuws

Paper over (kringloop)landbouw en klimaat voor LNV

Gepubliceerd op
12 juni 2018

Wageningen University & Research stelde op verzoek van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van de Tweede Kamer een paper op over (kringloop)landbouw en klimaat. WUR presenteert deze paper op 13 juni aan de commissie. Deze vergadering is live te volgen.

Versterking kennispositie

De paper bevat bijdragen van 16 deskundigen van diverse onderdelen van Wageningen University & Research. Het document is bedoeld om de kennis- en informatiepositie van de commissie te versterken. Centrale vraag is in hoeverre het sluiten van de mineralenkringlopen koolstof, stifkstof en fosfaat in de landbouw bij kan dragen aan het verminderen van het klimaatvraagstuk. Daarnaast gaat het document in op de te verwachten effecten op de ontwikkeling van de biodiversiteit.

Bekijk de vergadering

Op 13 juni is presenteert Martin Scholten (directeur Animal Sciences Group) het document bij de vergadering. Samen met Rogier Schulte (hoogleraar Plantenwetenschappen) en Jan Peter Lesschen (onderzoeker Bodem en Klimaat) beantwoordt hij vragen van de Kamer.

Volg de briefing live op 13 juni vanaf 15.30 uur of bekijk deze achteraf

Eindversie paper komt beschikbaar

Naar aanleiding van vragen tijdens de briefing op 13 juni wordt de paper bijgewerkt tot een eindversie. Dat document wordt bij dit bericht geplaatst, zodra dit beschikbaar is (naar verwachting week 25).