Persbericht

Wageningen voor de veertiende keer ‘beste universiteit’

Gepubliceerd op
15 november 2018

Wageningen University & Research is voor de veertiende maal op rij gekozen tot ‘beste universiteit’ in Nederland. Van de negentien Wageningse bachelor opleidingen krijgen er dertien het predicaat ‘Topopleiding’. De universiteit als geheel scoort 74 punten – met afstand de hoogste landelijke score. ‘Wageningen wint weer’ kopt de Keuzegids Universiteiten 2019 die vandaag is verschenen.

De jaarlijkse Keuzegids Universiteiten 2019 is een hulpmiddel voor studiekiezers om vooraf een goede keuze van de studierichting te maken. De dertien opleidingen met het predicaat Topopleiding scoren ieder meer dan 75 punten. Landelijk werden honderden opleidingen beoordeeld, waarvan er 69 als Topopleiding zijn erkend. Alle Wageningse opleidingen scoren tenminste 70 punten. De laagst scorende Wageningse opleidingen doen het toch goed tegenover soortgelijke opleidingen elders, zodat ze in de Keuzegids toch als ‘aanrader’ te boek staan. De opleiding Plantenwetenschappen verwerft zelfs de landelijke topscore van 98 punten. Met 94 punten bezet Bos- en Natuurbeheer de tweede plaats. Ook Moleculaire Levenswetenschappen scoort exceptioneel hoog.

WUR noteerde 1738 eerstejaars studenten, weer meer dan een jaar eerder. Ondanks de jaarlijkse groei van het aantal studenten blijft Wageningen ‘zeer hoog aangeschreven bij studenten’, zegt de Keuzegids. “De Wageningse universiteit is nog altijd de onbetwiste winnaar”. De studenten voelen zich geen ‘nummer’, schrijven de samenstellers.

Rector Arthur Mol is verheugd over het handhaven van de kwaliteit terwijl de studentenaantallen blijven groeien: “Hier zien we de grote verdiensten van de docenten en van de medewerkers die aan de constante onderwijsvernieuwing bijdragen, zoals studiefaciliteiten.”

De Keuzegids vermeldt de scores voor diverse aspecten van de studie, zoals de studeerbaarheid, de studiefaciliteiten, de contacturen, praktijkgerichtheid of de kwaliteit van de docenten. De Keuzegids Universiteiten 2019 is gebaseerd op een aantal bronnen, waaronder een selecte groep vragen uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), VSNU en Vereniging Hogescholen (studiesucces), ROA (arbeidsmarkt)  en NVAO (accreditaties). 

Keuzegids Universiteiten 2019. F. Steenkamp, L. de Adelhart Toorop, J. van Pelt. Leiden, C.H.O.I., november 2018. 232 p. ISBN: 978-9087610746.

Score (punten) per opleiding
Plantenwetenschappen 98
Bos- en Natuurbeheer 94
Moleculaire Levenswetenschappen 86
Agrotechnologie 84
Biologie 84
Biotechnologie 84
Internationaal land- en waterbeheer 84
Levensmiddelentechnologie 84
Milieuwetenschappen 80
Voeding en Gezondheid 80
Bodem, water, atmosfeer 78
Dierwetenschappen 76
Toerisme (Joint degree, Breda en Wageningen) 76
Communicatie en Life Sciences 74
Internationale Ontwikkelingsstudies 72
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen 70
Economie en Beleid 72
Gezondheid en Maatschappij 70
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning 70