Nieuws

Krijn Poppe benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

article_published_on_label
4 november 2020

Met bewondering en trots feliciteert Wageningen University & Research economisch onderzoeker Krijn Poppe met zijn onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Han Weber van de gemeente Zuidplas sprak de decorandus op 4 november toe tijdens zijn digitale afscheidssymposium. Deze was georganiseerd bij gelegenheid van het afscheid van Krijn Poppe en zijn collega Ruerd Ruben.

krijn.png

Krijn Poppe ontving de koninklijke onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor het agro- en fooddomein en zijn grote kennis hierover. Hij heeft zich vol ingezet voor deze sector en veel kennis ontwikkeld over agro- en fooddomein in zowel Nederland als Europa.

Krijn bouwde vanaf 1980 een nationaal en internationaal netwerk op waarmee hij een belangrijke bijdrage leverde aan de internationale reputatie van Wageningen University & Research. Daarnaast vervulde hij tal van nevenfuncties en zette hij (mede) de EAAE op, de European Association of Agricultural Economists.

Hij heeft veel invloed gehad op de beleidsontwikkeling naar een duurzamere agrosector op zowel milieu als op economische gebied in Nederland en Europa. De inzichten en kennis die hij actief inbracht in Nederlands en Europees beleid en het bedrijfsleven heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van relevante economische en systeemtechnische kennis en toepassingen in regionaal en nationaal beleid.

Op basis van gedegen analyse, monitoring en data, visie en synthese hiervan zijn veel beleidsadviezen opgesteld en overgenomen. Daarmee is een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling naar een duurzamere agrosector in zowel milieu als economische optiek. Mede hierdoor is Nederland nog steeds een voorloper op gebied van monitoring en beleidsonderzoek in het agrodomein.

Daarnaast is de Krijn Poppe als wetenschappelijk adviseur voor het ministerie van LNV op basis van genoemde brede expertise, ervaring en inzichten voor Wageningen een boegbeeld geweest naar beleid, sectoren en onderzoek. De decorandus zette door zijn prestaties Wageningen University & Research - en in de het bijzonder de sociaaleconomische expertise bij Wageningen Economic Research - nationaal en internationaal op de kaart en maakte ontwikkelingen in de sector mogelijk.

Sinds 2016 is hij raadslid voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en lid van Adviescommissies over ontwikkeling van de agrarische sector in Nederland en in regio's, waaronder de Provinciale Adviescommissie Leefomgeving.