Nieuws

Miljoenensubsidie voor onderzoek naar duurzame landbouwproductie

article_published_on_label
13 december 2019

Peter Groot Koerkamp, hoogleraar Agrotechnologie bij Wageningen University & Research (WUR), ontvangt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Crossover-subsidie van 7 miljoen euro. De subsidie is toegekend aan het SYNERGIA-programma, waar onderzoek wordt gedaan naar productiesystemen voor de landbouw. Groot Koerkamp is coördinator van dat programma.

In totaal reikt NWO vanuit het Crossover-programma ruim 39 miljoen euro uit aan vijf grote, interdisciplinaire onderzoeksconsortia. De Nederlandse subsidieverstrekker wil daarmee vooruitgang boeken binnen een aantal grote maatschappelijke en economische vraagstukken.

Over SYNERGIA

De Nederlandse landbouw staat voor grote duurzaamheidsuitdagingen, met name op het vlak van milieubelasting, arbeidsbeschikbaarheid en sociaal-maatschappelijke acceptatie. De huidige productiesystemen kunnen maar beperkt verbeterd worden.

Het doel van het SYNERGIA-onderzoeksprogramma (SYNERGIA staat voor ‘SYstem change for New Ecology-based and Resource efficient Growth with high tech In Agriculture’) is om fundamentele kennis uit de biologische, technische en sociale wetenschappen te ontwikkelen voor en te integreren in de volgende generatie duurzame landbouwsystemen, die gebaseerd is op het nieuwe concept van ‘technology-4-ecology based farming’ (T4E-farming).

WUR kassen

Toponderzoekers van vijf Nederlandse universiteiten (naast WUR zijn dit TU Eindhoven, TU Delft, Universiteit Twente en Radboud Universiteit Nijmegen) gaan dit doen aan de hand van drie voorbeelden die de verscheidenheid van de Nederlandse landbouw vertegenwoordigen en mogelijkheden bieden voor synergie: glastuinbouw, melkveehouderij en akkerbouw.

Partners

Belangrijke partners binnen het SYNERGIA-programma zijn technologie- en innovatiecentrum OnePlanet, TiFN (topinstituut Food & Nutrition) én verschillende partijen uit het bedrijfsleven.

Met de goedkeuring van het NWO SYNERGIA-programma zal ook het AGROS project starten dat gefinancierd wordt door de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen het AGROS project zal de fundamentele kennis en technologie uit het SYNERGIA-project worden geïntegreerd en verder ontwikkeld voor toepassing in de glastuinbouw, akkerbouw en melkveehouderij.

Ook geld voor onderzoek naar leefstijl van ouderen

WUR is ook betrokken bij een ander Crossover-programma: MOCIA (Maintaining Optimal Cognitive function In Ageing). Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen met cognitieve achteruitgang toe. Het MOCIA-programma richt zich op het kunnen signaleren van een verhoogd risico op cognitieve achteruitgang en het verbeteren van preventie door het ontwikkelen van een gepersonaliseerde leefstijlinterventie.

Het MOCIA-programma wordt gecoördineerd door de Radboud Universiteit, maar ook diverse onderzoeksgroepen van WUR dragen bij aan dit programma. Het gaat dan met name om expertise op het gebied van evaluatie van de impact van dieet- en levensstijlveranderingen op (cognitieve) gezondheid.

Ook wordt gekeken naar het ontwerpen van gepersonaliseerde en-gezondheidsinterventies ter ondersteuning van een gezondere levensstijl. Daarnaast worden de mechanismen onderzocht die verantwoordelijk zijn voor de gezondheidseffecten die door de interventie worden veroorzaakt.