Nieuws

Vogelgriep bij pluimvee in 2020

Gepubliceerd op
22 november 2020

In Hekendorp (gemeente Oudewater, provincie Utrecht) is bij een leghennenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het betreft de hoog pathogene H5N8 variant, stelde Wageningen Bioveterinary Research vast. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 100.000 dieren in de leg- en opfokstallen van het bedrijf. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Hekendorp ligt 1 ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf staat leeg en wordt daarom niet bemonsterd en gescreend.

In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 10 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Overzicht eerdere locaties

De tabel geeft een overzicht van andere recente vogelgriep besmettingen op commerciële pluimveebedrijven.

Plaats Soort bedrijf Aantal dieren Type Datum testuitslag
Witmarsum Vleeskuikens 90.000 HPAI H5N8 21-11-2020
Terwolde Eenden 20.000 HPAI H5N8 13-11-2020
Lutjegast Legpluimvee 48.000 HPAI H5N8 10-11-2020
Puiflijk Legpluimvee 100.000 HPAI H5N8 05-11-2020
Altforst Vleeskuiken-ouderdieren 35.700 HPAI H5N8 29-10-2020

Maatregelen

Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, blijven onverkort van kracht. In aanvulling daarop zijn dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden. Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken wordt uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen.

Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Meerdere typen vogelgriep in Nederland

Op alle bedrijven werd hoog pathogene vogelgriep type H5N8 aangetoond. Ook de meerderheid van de dode wilde vogels bleek geïnfecteerd met het H5N8 virus. In enkele vogels werden echter hoog pathogene H5N1 of H5N5 virussen aangetoond. Deze virussen zijn verwant aan het H5N8 virus, en zijn ontstaan door uitwisseling van genetisch materiaal met laag pathogene vogelgriep virussen. Het H5N1 virus in Nederland is dus niet verwant aan het H5N1 virus dat in Azië mensen heeft geïnfecteerd. Het risico voor de volksgezondheid van de virussen in Nederland wordt laag ingeschat.

Wilde vogels

In met name het noorden en westen van Nederland worden momenteel veel zieke of dode wilde vogels gevonden die positief testen op vogelgriep. Deze vogels worden opgestuurd en onderzocht. Het advies is om dode vogels niet zelf op te pakken maar hier melding van te maken bij het Dutch Wildlife Health Centre of de NVWA. Elke week plaatst de NVWA een update op de website waar dode wilde vogels gevonden worden die besmet zijn met het virus. Zie ook de overzichtskaart van WBVR elders in dit bericht.