Update

Coronarichtlijnen en -updates

Op deze pagina plaatsen we de laatste updates die relevant zijn voor een groot deel van onze studenten, medewerkers en partners.

Gedetailleerde berichtgeving komt via leidinggevenden of per mail. Wageningen University & Research volgt de maatregelen geadviseerd en gecommuniceerd door het kabinet, het RIVM en de GGD en volgt het reisbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie over het coronavirus staat op de Overzichtspagina

De FAQ-lijst geeft antwoord op vele vragen

Onderstaande updates worden verwerkt in de FAQ

Bekijk je de pagina op je telefoon? Scroll naar beneden voor de maatregelen die tot nader orde bij WUR gelden.

Update 15 april 2021

Hoe graag we ook willen: de versoepelingen van de coronamaatregelen laten nog even op zich wachten. We bereiden ons erop voor dat per onderwijsperiode 6 weer meer studenten on campus onderwijs kunnen volgen. Deze week heeft het kabinet aangekondigd dat zij daar volgende week een definitief besluit over nemen.

Een ander aspect waar we op korte termijn duidelijkheid over willen geven is het zelftesten. De overheid wil vanaf begin mei op grotere schaal zelftesten gratis beschikbaar stellen voor studenten en medewerkers. Het afnemen van een zelftest is niet voorwaardelijk voor toegang tot het onderwijs. Meer informatie volgt zodra hierover een definitief besluit is genomen.

Routine melding positieve COVID-19 test

WUR hanteert de routine dat wanneer iemand positief getest is op het COVID-19 virus en in aanraking is geweest met anderen op de campus, hiervan melding wordt gemaakt bij een leidinggevende of docent zodat personen in de omgeving hierop kunnen reageren, door in quarantaine te gaan en zich te laten testen. Melden gebeurt altijd op vrijwillige basis, en op aangeven van die persoon zelf. Wanneer de coronamaatregelen goed zijn nageleefd en de voorwaarde van anderhalve meter is aangehouden, is het conform de richtlijnen van rijksoverheid niet nodig om en groupe in quarantaine te gaan.  

FAQ

De corona FAQ pagina wordt veel geraadpleegd en regelmatig bijgewerkt. Staat jouw vraag er niet bij? Laat het weten op info.corona@wur.nl, dan kunnen we deze toevoegen. 

Update 8 april 2021

We bevinden ons in een periode waarin het verdere verloop van de pandemie door de overheid en adviesorganen steeds meer optimistisch wordt ingeschat. Maar er is geen enkele zekerheid of garantie. Wij zijn daarom voortdurend in gesprek met onze collega’s van andere universiteiten, en stemmen af met het ministerie van OCW, met VSNU maar ook met GGD en regionaal openbaar vervoer om snel te kunnen anticiperen op aanpassingen in de maatregelen. In deze updates, en via berichten aan medewerkers en studenten geven we zodra het kan meer duidelijkheid over de ontwikkeling.

Zelftesten in het hoger onderwijs

Het ministerie van OCW geeft definitief aan dat studenten per 26 april (voor WUR: vanaf onderwijsperiode 6) weer gemiddeld een dag per week onderwijs op de campus kunnen volgen. Per opleiding wordt gekeken, hoe dit in de praktijk wordt ingericht. Studenten en docenten ontvangen daarover meer informatie. WUR werkt de komende weken aan de organisatie van (pilots met) COVID-19 zelftesten. Voor het onderwijs geldt dat WUR de komende weken vooral werkt aan de organisatie, op kleine schaal, van pilots met COVID-19 zelftesten, om straks snel te kunnen opschalen. Totdat anders wordt aangekondigd blijven alle maatregelen, inclusief de afstand van 1,5 meter van kracht, ook wanneer zelftests worden ingezet. Wanneer studenten en (onderwijzend) personeel gebruik maken van de zelftesten die door de overheid aan het onderwijs worden aangeboden, kan een aanzienlijk aantal asymptomatische patiënten worden opgespoord, en daarmee de verspreiding van het virus ingeperkt. Zelftesten dragen daarmee verder bij aan de veiligheid op de campus en daarbuiten. Ze kunnen en zullen niet worden gebruikt als ‘toegangsbewijs voor de campus’ .

Working@WUR, scenario’s voor de (nabije) toekomst

Net zoals er met scenario’s wordt gewerkt hoe het onderwijs in het nieuwe collegejaar te organiseren, doen we dat ook voor medewerkers, waarbij de balans tussen het thuis/online werken en op WUR locaties centraal staat. In Working@WUR werken HR en FB dat verder uit, zoals begin van de week op Intranet is aangekondigd. Met de vraag ‘Heb jij er al over nagedacht’? doen zij in het intranetartikel de uitnodiging aan medewerkers om het gesprek over de aanpassing van thuiswerken naar terug naar de werkvloer en de toekomstige invulling van het remote werken met elkaar te bespreken. Welke maatregelen daar bij horen wordt bepaald door de dan geldende situatie.

Update 1 april 2021

Ook zo genoten van het mooie lenteweer van de afgelopen dagen? Die pauze toch gebruikt om even een extra ommetjete maken zonder jas, of een Teams meeting op het balkon? De bloeiende Japanse kers en magnolia in de buurttuinen en al die voorjaarsbloemen op de campus geven deze periode de nodige kleur.

De coronamaatregelen blijven voorlopig onverminderd van kracht. In de laatste aflevering van Zondag met Lubach benadrukt Arjan Lubach ook nog een keer: “houd je aan de maatregelen, ook deze laatste maanden”. Dat betekent dat iedereen die op de campus komt gewoon anderhalve meter afstand houdt, vaker de handen wast en mondkapjes draagt waar dat verplicht is. Het gaat gelukkig en vanzelfsprekend heel vaak goed!

Het werk gaat ondertussen gewoon door. Bijvoorbeeld de voorbereiding op een nieuwe academisch jaar met de wetenschap dat tussen nu en september nog veel gaat veranderen. Daarom werkt WUR aan een schaalbaar voorbereidingsscenario waarin die onzekerheden kunnen worden opgevangen.

Maar er zijn ook concrete aanpassingen te organiseren: het (zelf)sneltesten in het onderwijs gaat op korte termijn (bij WUR vanaf onderwijsperiode 6) van start. Dat doen we als experiment op een aantal specifieke plaatsen, om ervaring op te doen voor het nieuwe academisch jaar. De pilots moeten ook informatie geven over hoe we iets meer onderwijs op de campus en in het veld mogelijk kunnen maken, bijvoorbeeld voor meerdaagse excursies. Zodra daar meer duidelijkheid over is informeren we daarover. Voor ééndaagse excursies is al iets meer ruimte: met in acht name van de maatregelen kunnen groepen van 30 personen weer op pad. Docenten en studenten ontvangen daarover bericht.

Met het ingaan van de avondklok om 22u per gisteren betekent dat de openingstijden van veel van onze gebouwen zijn aangepast, waaronder Forum, zodat studenten langer gebruik kunnen maken van studieplekken.

Update 25 maart 2021

We werken en studeren inmiddels een jaar zoveel mogelijk vanaf huis. Niet iets om te vieren, niet iets om gewoon te vinden, wel een feit met impact van ongekende grootheid. Daarom kijken we liever over dit moment heen, naar het ‘wenkend perspectief’, ook al is daar nog geen concrete invulling aan te geven. De kernvraag voor nu is: ‘hoe helpen we elkaar fit en weerbaar door deze periode’. We denken daarbij aan het welzijn van iedereen in onze WUR community, maar ook wat het werken na corona met zich mee gaat brengen. De signalen vragen en reacties van medewerkers en studenten die wij ontvangen zijn essentieel bij het uitwerken van de ‘next steps’.

Onderwijsperiode 5 ongewijzigd

Versoepeling van het onderwijs is – voor zover nu door de rijksoverheid in de persconferentie van 23 maart werd aangekondigd -  mogelijk vanaf 26 april. WUR heeft besloten om het gepland onderwijs voor periode 5 (tot 9 mei), niet te wijzigen.

(Zelf)sneltesten

Het gebruik van (zelf)sneltesten in meerdere branches maakt dat uiteindelijk meer mogelijk is, dus ook in ons hoger onderwijs én in onderzoek. (Zelf)sneltesten wordt  daarom door de overheid ook gezien als hulpmiddel voor het versoepelen van de maatregelen voor het hoger onderwijs. Onze prioriteit ligt nu bij het doordenken van de gevolgen hiervan. De informatie over uitkomsten en praktische invulling hiervan blijven we de komende weken delen.

Ook worden scenario’s uitgewerkt voor het academisch jaar 2021/2022, waarin het verloop van het Nederlandse vaccinatieprogramma, van (zelf)sneltesten en wel of geen toepassing van de 1,5 meter afstand worden meegenomen. Het meest optimale scenario is het weer geheel openstellen van de campus, zonder de anderhalve meter maatregel.

Routekaart WUR

Vandaag is de WUR COVID-19 routekaart in de eerste versie beschikbaar. In aanloop naar een periode waarin we met versoepelingen te maken krijgen, schetst de kaart een beeld van de impact van richtlijnen in de verschillende fases. De WUR COVID-19 routekaart is bedoeld als richtlijn voor management, en is een vertaling van de routekaart van de Rijksoverheid en de Routekaart MBO, HBO en WO 2020-2021.

Update 18 maart 2021

Grote kans, dat bij wie gisteren ging stemmen, het rode potlood vandaag op de keukentafel ligt. En dat daar een device of krant naast ligt, opengeslagen op de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De invloed van de coronapandemie op het opkomstpercentage lijkt minimaal, de invloed op de uitslag zal de komende dagen wel onderwerp van gesprek zijn.

Mogelijke versoepeling hoger onderwijs

Ondertussen bereiden we ons voor op mogelijke komende versoepelingen in het hoger onderwijs. Na de aangekondigde persconferentie van 23 maart, weten we welke versoepelingen er komen en wat deze gaan inhouden. Daarna kunnen we het werk in gang zetten om deze bij WUR te implementeren.

Gebruik routekaart

We voelen allemaal dat we een laatste, bepalende fase in gaan. De start van het nieuwe academische jaar in september klinkt concreet en dichtbij, maar we missen de zekerheid van informatie die nodig is om besluiten te nemen wat te doen in de voorbereiding. Als hulpmiddel gaan we werken met een WUR routekaart, geformuleerd langs vier scenario’s, o.a. afgeleid van de routekaart van de Rijksoverheid. Deze maand nog zal die – in eerste versie –afgerond zijn en in de loop van de maanden worden geactualiseerd op basis van de inzichten en feiten die dan gelden.

Thuiswerken in transitie

Als we praten over straks, dan vergeten we niet het nu. “Het lijkt een stabiele situatie, thuiswerken, maar we bevinden ons middenin een transitie”, zegt antropoloog Jitske Kramer in haar boek ‘Het werk heeft het kantoor verlaten’. Deze periode beleven we allemaal op onze eigen manier, door ieders unieke situatie. Contact met elkaar houden en daarvoor ruimte zoeken (soms letterlijk) om elkaar te ontmoeten. Dat staat bovenaan de lijst met ‘dingen die er nu toe doen’. Maak daarom gebruik van wat WUR daarvoor biedt. Van de Chat met RvB tot FAT sessies, van virtueel koffiedrinken met collega’s tot wandelafspraken in je regio. Tijd daarvoor maken is essentieel. 

Studiekiezers naar de (virtuele) campus

Maart staat traditioneel in het teken van de BSc open dag. Dit jaar volledig  online. Voor studiekiezers die willen weten wat studeren in Wageningen inhoudt heeft WUR een flink aantal extra activiteiten opgezet die doorlopen tot 1 augustus. Zo is er dit jaar voor het eerst UniBuddy, de chatfunctie gekoppeld aan opleidingspagina’s op WUR.nl, waarbij een studiekiezer in gesprek kan met een student van die specifieke studie. De meeloopdagen komende tijd gaan in beperkte vorm wel fysiek door, en er wordt gewerkt aan een campus-audiotour, die studiekiezers langs de hot spots van de campus leidt.

Update 11 maart 2021

Op dinsdag 9 maart vierden we onze 103e Dies Natalis, met als thema Pandemic prevention, prediction and preparedness. Een online viering, zonder traditionele elementen als het cortège in toga, in verband met alle restricties die de coronamaatregelen ons nog steeds opleggen. Ook in de vereiste aanpassing van deze traditie zien we dat het elkaar ontmoeten op afstand ruimte biedt voor mogelijk blijvende verandering. Want op deze manier konden meer dan duizend relaties, studenten en medewerkers live de gesprekken volgen met Marion Koopmans, Henk Bekedam, Wim van de Poel en Emely de Vet, evenals de presentaties van de jonge WUR onderzoekers Daniel Gallardo Albarrán en Tessy Hick. Wij zien terug op een geslaagde viering.

Versoepelingen hoger onderwijs

Versoepelingen voor het hogere onderwijs gaan – naar alle verwachting - in per 1 april. Dit werd aangekondigd in de persconferentie van afgelopen maandag. Studenten en docenten hebben daarover afgelopen dagen bericht ontvangen. We gebruiken de tussenliggende tijd om de nodige voorbereidingen te treffen. Bij TU Delft, RUG en Maastricht University lopen pilots met (zelf)sneltesten die moeten bijdragen aan een veilige benutting van capaciteit van bijvoorbeeld bibliotheek en studieplekken. WUR heeft nauw contact met hen en met VSNU en we volgen de uitkomsten op de voet. WUR gaat zelf experimenteren met (zelf)sneltesten bij meerdaagse excursies.

Reizen

Het dringend advies niet naar het buitenland te reizen voor werk of studie is verlengd tot en met 15 april. De effecten ervan worden steeds meer zichtbaar. Het WUR reisbeleid is, gezien dit advies, vooralsnog onveranderd. We kijken wel vooruit naar aanpassingen om snel in te spelen op mogelijke versoepelingen, zowel voor reizen voor onderzoek als onderwijs, gebruik makend van de mogelijkheden

Deze week ontvingen PhD’s ook een bericht over hoe zij door WUR ondersteund worden in het weer op de rit krijgen van hun onderzoek en hoe om te gaan met mogelijk opgelopen vertraging, plus informatie over waar zij terecht kunnen om  mentaal fit te blijven in deze tijd.

Update 4 maart 2021

Deze week zijn er geen urgente ontwikkelingen die direct impact hebben op ons onderwijs en onderzoek. We volgen uiteraard de ontwikkelingen, en zien een kanteling in de landelijke discussie: de sterke roep voor meer mogelijkheden of vrijheden, tegen de achtergrond van de vóórtdurende dreiging en zichtbare realiteit van oplopende besmettingscijfers.

Het moment waarop echt meer mogelijk wordt, zal alles te maken hebben met de mate waarin uitvoeren van het vaccinatieprogramma succesvol is.

Dies Natalis 9 maart: Pandemic Prevention, Prediction and Preparedness

De COVID-19-pandemie heeft ongekende gezondheids-, sociale, economische en mentale gevolgen. De geschiedenis leert dat pandemieën niet nieuw zijn, van de Spaanse griep tot de recentere uitbraken van ebola en SARS. Pandemieën zullen in de toekomst waarschijnlijk steeds vaker voorkomen als gevolg van onder meer globalisering en internationale mobiliteit, bevolkingsgroei, verstedelijking, klimaatverandering en onze huidige voedselproductiesystemen. Wat kunnen we leren van de vroegere en huidige pandemieën voor toekomstige wereldwijde uitbraken?

Medewerkers en studenten zijn van harte uitgenodigd de Dies Natalis online bij te wonen. Het Symposium programma start om 15.00u, de officiële viering om 16.00u. Aanmelden is niet nodig. De live stream van de Dies is die dag te volgen voor alle studenten en medewerkers van WUR, via www.wur.eu/dies.

Voorbereiding versoepelingen hoger onderwijs

De aangekondigde persconferentie van 8 maart a.s. gaat wellicht meer informatie geven over het uitbreiden van de mogelijkheden voor  on campus onderwijs op korte termijn. De TaskForce Education 20/21 is bezig met de nodige voorbereidingen.

Een van de belangrijke ontwikkelingen zijn de pilots met sneltesten en de ruimte die dat biedt voor onderwijs, examens en excursies. Hiervoor staat WUR via VSNU in nauw contact met betrokken partijen en het ministerie van OCW.

Update 25 februari 2021

Wie regelmatig in Teams dezelfde collega’s of studenten ontmoet herkent dit beeld waarschijnlijk wel: de handbeweging om het haar achter de oren schuiven of voor de ogen wegvegen, het verschijnen van hoofdbanden en andere haar-accessoires... dat is straks verleden tijd: de kappers mogen vanaf 3 maart weer aan het werk. Eén van de kleine versoepelingen van de maatregelen, die vooral helpt om motivatie te vinden om ons aan de maatregelen te houden.

Opvallend was de mededeling van demissionair premier Rutte dat “één op de vier op COVID-19 positief geteste personen nog steeds even een boodschap doet in de supermarkt, of de hond uitlaat”. Het beroep op ieders verantwoordelijkheid om vooral alle maatregelen na te leven, blijven wij benadrukken.

“Blijf thuis bij klachten, laat je testen, houd die anderhalve meter afstand, was de handen extra vaak, draag een mondkapje”. Deze wóorden hebben inmiddels misschien wat minder impact, maar ons gedrág des te meer.  

Buiten sporten in teamverband mag weer

Goed nieuws is er wel voor studenten die buiten sporten bij De Bongerd: voor jongeren en jongvolwassenen tot en met 26 jaar zijn teamsporten weer toegestaan vanaf 3 maart. Zij mogen weer sporten in hun eigen team. Tijdens het sporten hoeven ze geen anderhalve meter afstand te houden. Een partijtje hockey, voetbal of rugby tegen een andere club zit er voorlopig nog niet in: competitie is niet toegestaan. Verder blijven alleen de buitensporten toegestaan, met maximaal twee personen die voldoende afstand houden.

Versoepelingen geen effect op universitair onderwijs en onderzoek

De versoepelingen die in persconferentie van afgelopen dinsdag zijn aangekondigd hebben vooralsnog geen effect op onze onderwijs en onderzoek. Rutte: “Het hoger onderwijs, het hbo en de universiteiten, blijft voorlopig dicht. Dat betekent dus een verlenging van online onderwijs”. Dit geldt tot in ieder geval 16 maart. Op maandag 8 maart beoordeelt het kabinet of versoepeling mogelijk is. De avondklok is verlengd tot maandagochtend 15 maart.

Perspectief

WUR werkt in VSNU-verband aan het perspectief voor het nieuwe collegejaar, waar het onderwijs weer zo normaal als mogelijk wordt verzorgd. Tegelijkertijd kijken we of al eerder uitbreiding van fysiek onderwijs plaats kan vinden. Daartoe lopen er bijvoorbeeld op enkele andere universiteiten pilots met corona-sneltesten, die wij nauwgezet volgen.

Stroomschema voorbereiding examinering voor docenten

Eén van de activiteiten die gedeeltelijk doorgang op de campus vinden zijn de examens. Maar hoe zorg je dat je weet welke voorbereidingen je als docent moet treffen om (digitale) examens op de juiste manier te organiseren? Education & Student Affairs heeft voor docenten een handig stroomschema opgesteld, als middel voor docenten om de juiste stappen bij de voorbereiding en uitwerking van (online, digitale) examens te nemen. Dit stroomschema wordt zeer binnenkort verspreid.

Update 18 februari 2021

Het afgelopen weekend genoten we van een winterstemming: schaatsen op de vijver bij Forum, en een echte AID wintereditie met sneeuw en ijs. Het maakte dat corona even naar de achtergrond ging, en plezier en ontspanning voorop stonden. Een welkome afwisseling in een periode waarin zo lang al veel van ieder gevraagd wordt.

Perikelen rond avondklok

Deze week is er veel gedoe over de avondklok. Vooralsnog houdt WUR vast aan de ingestelde openingstijden van onze gebouwen. Wanneer er aanleiding is die te wijzigen, bijvoorbeeld doordat er wijzigingen komen in de set coronamaatregelen, worden medewerkers en studenten daarover geïnformeerd.

Aandacht voor studenten- en medewerkerswelzijn

Gisteren maakt het kabinet bekend dat er door middel van het Nationaal Programma Onderwijs een investering wordt gedaan om de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Dat geeft aan, hoe groot de impact is op het onderwijs. We weten dat er een groep studenten is die het lastig vindt om positief te blijven en sociale verbinding te zoeken. De afdeling Studentenwelzijn van ESA zet zich in voor deze groep, en laat studenten in contact komen met Student Life Coaches.

Ook medewerkers ervaren meer mentale werkdruk door de beperkingen en aanpassingen die bij het werken in tijden van corona nodig zijn. Voor medewerkers die zich willen laten inspireren om gezond thuis te werken, is er de actieve HR intranetgroep Vital@work, waar honderden collega’s al lid van zijn. Is meer nodig, dan biedt via de leidinggevende, de bedrijfsarts of het bedrijfsmaatschappelijk werk (bedrijfsmaatschappelijkwerk@wur.nl) extra ondersteuning.

Reisbeleid

WUR hanteert op dit moment een strak beleid omtrent reizen: er wordt geen toestemming gegeven voor reizen naar het buitenland, en uitzonderingen worden nauwelijks gemaakt. We volgen vanzelfsprekend het reisbeleid van de rijksoverheid en zodra daar weer versoepeling in optreedt, kunnen wij ons beleid aanpassen. In het protocol hiernaast wordt dit verder toegelicht. We beseffen dat dit grote druk kan leggen op voortgang van studie of onderzoek en het heeft onze volste aandacht.

Together@WUR

Ook al is de campus maar bemenst door een fractie van onze studenten, onderzoekers en medewerkers, we blijven met elkaar verbonden: via verhalen over ons onderzoek op wur.nl, via inkijkjes in het werk van collega’s in de together@wur rubriek op intranet. Ook gaat de RvB regelmatig in gesprek met groepen medewerkers: bijvoorbeeld recent via de online bijeenkomst van ondersteuners, samen met de Dean of Education. Een positieve bijeenkomst, waar ervaringen en ideeën werden uitgewisseld van onder meer bibliotheekmedewerkers, gebouwbeheerders en practicumondersteuners. 

Vanaf begin maart kunnen medewerkers ook via een ‘Chat with RvB’, in informele online koffiemomenten - voorbij het organigram - regelmatig in gesprek over wat ons bezig houdt.

Update 11 februari 2021

Wat is onze WUR campus prachtig in het winterlandschap. Of je het nou ziet op een wandeling omdat je dichtbij woont, of je er bent voor werk of studie, of er gewoon een foto van ziet op onze social media kanalen: geniet van onze mooie omgeving. En dank aan alle collega’s die zorgen dat de entrees sneeuw- en ijsvrij zijn en gebouwen daarom goed en veilig toegankelijk zijn! 

Avondklok verlengd

Deze week is besloten de avondklok nog tot en met 2 maart te verlengen. Daarmee blijft het stevige pakket van maatregelen nog een aantal weken langer van kracht. De besmettingscijfers laten een dalende trend zien, wat samen met het gestaag verlopende vaccinatieprogramma toch een positieve outlook geeft. Wie namens WUR een werkgevers- en eigenverklaring heeft ontvangen waarvan de einddatum nu wijzigt, ontvangt net zoals bij de eerste afkondiging weer automatisch een bericht.

Wettelijke verlofuren behouden

Iedere medewerker heeft per kalender jaar 4 weken zogenaamd wettelijk verlof (bij fulltime werkweek). Volgens de CAO’s moet het wettelijk verlof van 2020 worden opgenomen vóór 1 januari 2022. Anders komt dit verlof te vervallen. Door de gevolgen van de corona-maatregelen in 2020, is niet iedereen in staat geweest om het wettelijk verlof, opgebouwd in 2020 op te kunnen nemen. Op vele fronten is met man en macht het hele jaar hard doorgewerkt, vooral om het onderwijs, maar ook onderzoek, op vele alternatieve wijzen draaiende te houden.

WUR vindt het belangrijk dat medewerkers langer de tijd krijgen om de in 2020 opgebouwde wettelijke (maar niet opgenomen) verlofuren, alsnog op te kunnen nemen. De Raad van Bestuur heeft daarom besloten dat deze wettelijke, in 2020 opgebouwde, verlofuren tot 1 januari 2026 voor opname beschikbaar blijven, en dus niet aan het eind van dit jaar komen te vervallen. Dit gebeurt door deze specifieke wettelijke verlofuren om te zetten naar zogenaamde bovenwettelijke verlofuren. Aan dit besluit heeft de Raad van Bestuur de voorwaarde verbonden dat medewerkers samen met hun leidinggevende een jaarplanning maken voor in ieder geval het jaar 2021 om voldoende vakantieverlof op te nemen, en ook afspraken te maken wanneer de bijgeboekte verlofuren opgenomen gaan worden.

Mocht je meer willen weten, neem dan contact op met je HR-Adviseur.

Update 4 februari 2021

De lockdown wordt bijna helemaal verlengd tot minstens 2 maart, zei demissionair premier Rutte in de persconferentie. Ook zei hij, dat we te maken hebben met onzekerheid, dilemma’s en verantwoordelijkheid. Die herkennen we ook bij WUR: wanneer nemen we welk besluit, op basis van welke inzichten en feiten en voor wie hebben die gevolgen. De afgelopen tijd hebben we veel aandacht besteed aan de directe gevolgen voor onderwijs en onderzoek, en hebben we ons in onze informatie vaak vooral gericht op studenten en docenten, en de thuiswerkende medewerkers.

We zetten graag ook de spotlight op die medewerkers die dag in dag uit wél op de campus moeten zijn, om juist onderwijs en onderzoek binnen alle maatregelen mogelijk te maken. Hoe beleven zij deze periode, hoe gaan zij om met de tegenstelling dat je bijvoorbeeld ‘thuis nog maar 1 persoon mag ontvangen, maar dagelijks wel tientallen studenten en docenten om je heen hebt’. Arthur Mol en Arnold Bregt hebben deze collega’s daarom uitgenodigd om met hen in gesprek te gaan. Dat zal heel binnenkort gebeuren.

Thuiswerkende ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd krijgen vanaf 8 februari iets ruimte om de combinatie van zorg en thuiswerken voor een deel van de dag weer beter in balans te krijgen. De opening van het primair onderwijs is voor hen goed nieuws. BSO’s blijven dicht, met uitzondering van kinderen van ouders die gebruik maakten van de noodopvang. Afspraken die daarover gemaakt zijn, blijven geldig.  De informatie over de verschillende verlofsoorten vind je in dit document. De meest gestelde vragen over werk en verlof ten tijde van Corona vind je in de FAQ's.

Voor het onderwijs is besloten dat de eerste twee weken van periode 4 definitief volledig online worden gehouden, met uitzondering van de (natte) practica en tentamens. Studenten en docenten krijgen hierover apart bericht.

Tot slot willen wij iedereen op het hart drukken, dat we ons zeer bewust zijn dat het ‘nieuwe normaal’ wat vorig jaar nog het credo was, niet bestaat. En dat we constant bezig zijn ons aan te passen. We zijn er trots op dat iedereen bij WUR ook in deze tijd bijdraagt aan antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. In aanloop naar de 103e (online) Dies op 9 maart, willen we dat nogmaals benadrukken.

Update 28 januari 2021

‘Vertragen, om te versnellen’. Dat is een veranderwet die ook voor de indamming van de verspreiding van het coronavirus geldt. De instelling van de avondklok moet ervoor zorgen dat we op enige termijn wél weer een versoepeling tegemoet kunnen zien. Totdat anders wordt besloten – en dat kan ook zeker na 9 februari zijn - blijft ons huidige protocol onveranderd van kracht. 

Het werken in de avondklokuren beperken we tot een minimum. De routing voor het verkrijgen van een werkgeversverklaring voor medewerkers, via directies is inmiddels breed verspreid in de organisatie. Studenten die tijdens de herkansingsperiode ’s avonds een examen op de campus moeten maken, krijgen een verklaring toegestuurd.

Gevolgen onderwijs en onderzoek

In de landelijke media gaat het steeds meer over de gevolgen van de pandemie voor dit onderwijsjaar. Het Bindend Studie Advies voor eerstejaars studenten voor dit studiejaar wordt wederom verlaagd van 36 naar 30 ECTS. Ook kijken we vooruit: zo is er een werkgroep ingesteld bij Education & Student Affairs, die nadenkt over de vertraging die studenten oplopen doordat ze hun stages en theses niet kunnen doorlopen, en wordt gekeken naar mogelijkheden er zijn voor PhD’ers om de vertraging die zij oplopen, op te vangen.

Het 'nu': bespreek het

Veel van ons merken dat we minder gevoelig zijn geworden voor woorden als kaders en maatregelen, en dat die ook afstandelijk voelen. En dat we meer dan aan het begin van de coronacrisis bezig zijn met de vraag ‘hoe gaan we er nú in de dagelijkse realiteit, in het werk én privé, echt mee om’. Soms is het gewoon prettig even met elkaar te praten, en  ervaringen kwijt te kunnen. Neem – als het kan - daar ook echt de tijd voor, die vijf minuten aan het begin van de volgende MS Teams meeting met collega’s. Heb je vragen of zorgen over het organiseren van je werk vanaf huis: je leidinggevende of je HR adviseur is daarvoor het eerste aanspreekpunt.

Maak ook gebruik van de uitnodigingen voor online gesprekken die georganiseerd worden. Houd daarom de intranetgroepen en mededelingen in de gaten, om de aankondigingen niet te missen. En maak andere collega’s erop attent, omdat in die collegiale sessies ook stil wordt gestaan bij hoe we als WUR community het gesprek over het ‘nu’ met elkaar kunnen voeren.

Update 22 januari 2021

We weten dat het voortduren van de maatregelen ontzettend veel van ons allemaal vergt. Nu strengere maatregelen zijn afgekondigd wordt dat nog versterkt. Voorop staat dat we zo duidelijk mogelijk zijn hoe wij als WUR er mee omgaan. Hieronder de gevolgen en afspraken naar aanleiding van de instelling van de avondklok. 

Avondklok: alleen nog hoogstnodige werkzaamheden

De tweede kamer heeft gister ingestemd met het instellen van een avondklok tussen 21.00-04.30 voor de periode 23 januari tot en met 9 februari. Op WUR locaties vinden gedurende de avondklok alleen de hoogstnodige werkzaamheden plaats in de avond/nacht, zoals in geval van calamiteiten, storingswerkzaamheden en examens. Alle werkzaamheden die verplaatst kunnen worden naar de toegestane uren, worden verplaatst. De gebouwen sluiten uiterlijk één uur voor de avondklok, dus om 20.00u (met uitzondering van avonden waarop examens worden gehouden), zodat receptiemedewerkers op tijd de afsluitronde kunnen uitvoeren. Daarna zijn de gebouwen alleen toegankelijk voor medewerkers met hoogst urgente werkzaamheden en met toestemming van de directie.

Voor een aantal medewerkers geldt dat ze een uitzonderingsverklaring van WUR (werkgeversverklaring) nodig hebben, vanwege hun rol bij calamiteiten of noodzakelijke werkzaamheden gedurende de avondklok. Dit loopt via leidinggevenden en directies van de organisatieonderdelen. Naast de werkgeversverklaring dien je in dat geval ook een eigen verklaring bij je te hebben. De Rijksoverheid heeft daarvoor een standaard verklaring opgesteld die je daarvoor kunt gebruiken.

Studenten en docenten ontvangen zeer binnenkort informatie en toelichting over de gevolgen van avondklok op het on campus onderwijs en examens.

Werkbare oplossing

Alle maatregelen, ook de avondklok, dragen bij aan het terugdringen van de verspreiding van het virus. We zien aan de cijfers dat de bezettingsgraad van gebouwen op de campus ruim onder de gestelde norm ligt. We werken dus massaal thuis, en geven daarmee gehoor aan de oproep van de overheid. Maar het duurt lang, en we merken allemaal dat het een zware wissel kan trekken, op ons humeur, op het werkplezier, op de energie en flexibiliteit die je nodig hebt om privé en werk thuis te combineren. Hou contact met elkaar, en als je vastloopt, bespreek met je leidinggevende een werkbare oplossing.

Update 14 januari 2021

Een verlenging van de lockdown tot en met dinsdag 9 februari. Dat is wat premier Rutte gisteravond bevestigde, nadat dit eerder al in de media bekend werd. Redenen hiervoor zijn dat de cijfers een te beperkte daling van het aantal besmettingen laten zien, en omdat dit het verspreiden van de Britse variant beperkt. De norm blijft daarom: werk zoveel mogelijk thuis, houd je aan de maatregelen en laat je testen bij klachten.

De start van 2021 is er niet makkelijker door. We kunnen ons troosten met de gedachte dat onderzoek en onderwijs in de vorm waarin we het nu georganiseerd hebben, niet verder wordt beperkt, en doorgang kan vinden. Docenten en studenten hebben inmiddels bericht ontvangen over wat dit voor de komende tijd inhoudt.

Het positief perspectief van het vaccinatieprogramma zien wij ook. We krijgen bijvoorbeeld al vragen over het afwijken van ons beleid wanneer iemand gevaccineerd is. Daarin zijn we helder: we maken nu geen uitzonderingen op ons beleid. Dit is het uitgangspunt zolang de maatregelen niet versoepelen. We volgen hierin vanzelfsprekend de overheid en het RIVM: in ieder geval tot eind maart geen internationale reizen voor WU studie en WUR werk.

Verlofregeling thuiswerken met jonge kinderen

Thuiswerken voor medewerkers met kinderen in de basisschoolleeftijd kan problemen opleveren. Net als in het voorjaar van 2020, vraagt het samen vinden van gezonde en realistische oplossingen in alle gevallen om maatwerkafspraken. Wanneer het tijdelijk aanpassen van werkdagen en werktijden en/of de inzet van regulier verlof niet (of maar deels) mogelijk is, bestaat voor klemmende gevallen vanaf heden opnieuw de tijdelijke mogelijkheid om (al of niet in deeltijd) betaald, buitengewoon verlof te verlenen, dat niet ten koste gaat van de reguliere verlofdagen. Ook kan betaald met onbetaald buitengewoon verlof worden gecombineerd.

In alle gevallen is hiervoor toestemming nodig van de leidinggevende. Deze mogelijkheid voor medewerkers met jonge kinderen geldt vooralsnog voor de periode tot en met 9 februari a.s. Indien deze periode voor het thuiswerken wordt verlengd, dan wordt bezien hoe WUR hiermee omgaat.

Even vast? Ommetje!

Het is soms lastig een positieve werkhouding te bewaren. Een idee zoals die van de intranetgroep vital@work om in minicompetitie elkaar uit te dagen om dagelijks een ‘Ommetje’ (mooi initiatief van de Hersenstichting) van 20 minuten te lopen kunnen helpen om ook de komende weken goed door te komen.

Update 7 januari 2021

Allereerst de beste wensen voor 2021. Na de hectische ontwikkelingen vorig jaar hopen we dit jaar in rustiger vaarwater te komen. COVID-19 zal naar verwachting zeker nog tot aan de zomer ons werk- en studieritme mede bepalen, in ieder geval totdat er meer zicht is op de mogelijkheden die ontstaan door het op grote schaal toedienen van vaccins. Alle afspraken over werken en studeren in tijden van corona, zoals die bij de nieuwe lockdown in december zijn ingesteld blijven gelden tot nader orde. We vinden onze draai daarin, ook al vergt dat wat van ons geduld en onze flexibiliteit.

Deze updates blijven voorlopig wekelijks verschijnen.

Opvang kinderen t/m groep 8: verklaring van cruciale functie/beroep

De sluiting van de basisscholen en kinderopvang duurt in ieder geval nog tot 19 januari. Medewerkers in cruciale functies bij WUR die daardoor in de problemen komen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid die scholen en kinderopvang bieden om deze kinderen toch op te vangen. Daarvoor is voor één van de ouders een verklaring van de werkgever nodig. Heb je vragen hierover, vraag het je HR-adviseur of je leidinggevende.

Succesvolle decemberactiviteiten voor studenten

Bijna 200 studenten hebben in de vakantieperiode deelgenomen aan één van de activiteiten die door SSC, studentenverenigingen en studieverenigingen zijn aangeboden. Met de start van onderwijsperiode 3 komen studenten elkaar weer meer vanzelfsprekend tegen in het online onderwijsprogramma, of in beperkte mate op de campus. Dat neemt niet weg dat we ook juist in de januarimaand aandacht houden voor het welzijn van studenten. Zo blijven de student life coaches bereikbaar en kunnen studenten zich aanmelden voor mindfulness trainingen in januari.

Corona FAQ’s up to date

De FAQ pagina wordt veel geraadpleegd, en deze is ook zo goed als mogelijk up to date. Staat jouw vraag er niet bij, of is een geformuleerde antwoord niet helder? Laat het ons weten via info.corona@wur.nl.

Archief Coronarichtlijnen en -updates