Update

Coronarichtlijnen en -updates

Op deze pagina plaatsen we de laatste updates die relevant zijn voor een groot deel van onze studenten, medewerkers en partners.

Informatie voor studenten over COVID-19

De FAQ-lijst geeft antwoord op vele vragen

Onderstaande updates worden verwerkt in de FAQ

Bekijk je de pagina op je telefoon? Scroll naar beneden voor de maatregelen die tot nader orde bij WUR gelden.

Procedure: wat als een student/medewerker positief test op COVID-19?

Als een student in je vak of tijdens de thesisbegeleiding positief heeft getest, neem dan contact op met de taskforce Education voor advies over wat te doen. Zij zijn te bereiken via Receptie Forum (dagelijks 08-23u, weekend 10-18u, 0317 482160) die je doorverbinden met de juiste persoon.

Voor medewerkers geldt: neem bij een positieve PCR test contact op met je leidinggevende om de vervolgstappen te bespreken.

Corona-update 25 september

In de update van vorige week is al aangekondigd dat nog nader informatie zou volgen over organisatie van bijeenkomsten en evenementen, naar aanleiding van de versoepelingen die per 25 september ingaan: de anderhalve meter vervalt overal, het dragen van mondkapjes is niet langer verplicht, net als het volgen van looproutes (tenzij aangegeven).

Daarmee komt ook een einde aan de beperking van activiteiten die op de campus georganiseerd worden, ware het niet dat daar wel voorwaarden aan verbonden zijn, zodat we een veilige verblijfomgeving bieden voor alle betrokkenen en deelnemers.

Interne events/bijeenkomsten

Alle interne bijeenkomsten voor eigen medewerkers en/of studenten kunnen weer plaatsvinden, zonder coronamaatregelen. Wel kan het zijn dat de capaciteit van ruimtes nog niet volledig wordt benut vanwege de aanwezige ventilatiecapaciteit (zie ook de alinea over ventilatie).

Academische en onderwijs gerelateerde events/bijeenkomsten

In de Aula zijn vanaf 1 oktober alle academische plechtigheden (PhD verdedigingen, inauguraties, afscheidsredes) weer mogelijk zonder 1,5 meter. Er kunnen echter nog geen recepties plaatsvinden, vanwege de ventilatiecapaciteit. Recepties kunnen in de horeca rondom de Aula worden georganiseerd.

Onderwijsgerelateerde evenementen en bijeenkomsten als meeloopdagen en open dagen zijn ook weer mogelijk, zonder maatregelen.

Voor eventuele evenementen die geen specifiek onderwijskarakter hebben, en die op WUR locaties worden georganiseerd voor externe bezoekers is het voor deelnemers verplicht om een coronatoegangsbewijs te laten zien (corona-app of negatieve PCR- testuitslag). Kleinschalige activiteiten waar enkele externen bij zijn met een afgebakend doel (werkbezoek, vergadering, training) vallen hier niet onder.

Bij bijeenkomsten op een externe locatie plaatsvinden, zijn de regels van die locatie leidend en kan er op congres- of horecalocaties de coronacheck (QR-code) gevraagd worden.

Routing

In de onderwijsgebouwen blijven de looproutes van toepassing, omdat hier tegelijkertijd grote groepen door de gangen lopen. In de niet-onderwijsgebouwen worden de looproutes opgeheven, behalve in die situaties waar doorstroom verhinderd kan worden door aanloop van groepen op specifieke momenten.

Ventilatie

Vanaf 25 september vervalt de richtlijn van de Maximale Coronacapaciteit (MCC) die voor WUR-gebouwen en ruimten is bepaald. Deze richtlijn was gebaseerd op een combinatie van ventilatie en de afstand van 1,5m. Hiervoor komt nu in de plaats de ventilatiecapaciteit van de ruimte. Per ruimte wordt de komende periode op basis van de beschikbare ventilatie de capaciteit (in aantal personen die gelijktijdig in de ruimte aanwezig mogen zijn) aangegeven; de locatiemanagers zijn samen met de technische gebouwbeheerders hiermee bezig.

Thuiswerken als het kan, op locatie als het nodig is

Onderling hebben teams en medewerkers afspraken gemaakt (of maken die) over hoe vaak en wie er naar WUR locaties komen om daar te werken. We vertrouwen erop dat hierdoor de capaciteit in onze gebouwen de komende tijd optimaal, maar nog steeds met respect voor elkaar ruimte gebruikt gaan worden, en we de stap naar het hybride werken steeds meer vanzelfsprekend maken. In de leidraad Hybride Werken op intranet lees je er meer over.

Gedetailleerde berichtgeving komt via leidinggevenden of per mail. Wageningen University & Research volgt de maatregelen geadviseerd en gecommuniceerd door het kabinet, het RIVM en de GGD en volgt het reisbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De afgelopen maanden is deze update wekelijks verschenen. Die frequentie laten we los. De update verschijnt dan zodra er actuele ontwikkelingen zijn die op het WUR-cooronabeleid invloed hebben. De meest actuele informatie is te vinden in het protocol (rechts op deze pagina) en in de FAQ-lijst (via button hierboven).

Archief coronarichtlijnen en -updates

Interne corona-updates

Thuiswerken

Onderzoek

Onderwijs

Vragen

Bekijk onze FAQs en houd regelmatig onze website in de gaten voor de meest recente updates. Meer informatie is te krijgen via info.corona@wur.nl.

Heb je nog vragen? Het RIVM heeft een informatienummer beschikbaar voor alle vragen: 0800-1351.

Informatiebronnen

Het RIVM heeft een lijst samengesteld met de meest voorkomende vragen en geeft antwoorden in het Nederlands en antwoorden in het Nederlands.

Studenten en medewerkers die terugkeren uit getroffen gebieden of van plan zijn om te reizen, worden geadviseerd om de websites van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen voor actuele informatie en advies (reizen/gezondheid). Het is niet nodig om van deze aanbevelingen af ​​te wijken.

De dynamiek van de epidemie volgt de uitbraak ook op de voet. En Johns Hopkins University brengt de dynamiek van de epidemie in kaart.