Update

Coronarichtlijnen en -updates

Op deze pagina plaatsen we de laatste updates die relevant zijn voor een groot deel van onze studenten, medewerkers en partners.

De FAQ-lijst geeft antwoord op vele vragen

Checklist Studenten: Can I Come to Campus?

Checklist Medewerkers: Can I Come to a WUR Location?

Onderstaande updates worden verwerkt in de FAQ

Bekijk je de pagina op je telefoon? Scroll naar beneden voor de maatregelen die tot nader orde bij WUR gelden.

Procedure: wat als een student/medewerker positief test op COVID-19?

Als een student in je vak of tijdens de thesisbegeleiding positief heeft getest, neem dan contact op met de taskforce Education voor advies over wat te doen. Zij zijn te bereiken via Receptie Forum (dagelijks 08-23u, weekend 10-18u, 0317 482160) die je doorverbinden met de juiste persoon.

Voor medewerkers geldt: neem bij een positieve PCR test contact op met je leidinggevende om de vervolgstappen te bespreken.

Corona-update 28 november

Een groot deel van ons heeft zeer waarschijnlijk weer de coronapersconferentie van vrijdag 26 november gevolgd. De aangekondigde maatregelen, waaronder de avondsluiting tussen 17.00-05.00 uur, gelden in ieder geval t/m 18 december. Vooralsnog is de impact op het hoger onderwijs beperkt.

Wat betekenen de afgekondigde maatregelen concreet voor studenten en medewerkers van WUR?

Allereerst: houd je aan de basismaatregelen en werk thuis. Maak gebruik van zelftesten indien het toch noodzakelijk is om naar het werk te komen (online te bestellen of te verkrijgen bij recepties van WUR-locaties).

Onderwijs

 • Het onderwijs gaat door op de manier waarop het nu georganiseerd is.
 • De 1,5 meter is niet verplicht, maar wel een dringend advies. Houd afstand als een onderwijsruimte/onderwijsactiviteit daar gelegenheid toe biedt.
 • De maximale groepsgrootte van 75 blijft onveranderd.
 • Activiteiten van studieverenigingen kunnen doorgaan als deze onderwijsgerelateerd zijn.

Medewerkers

 • Werk thuis. Kom alleen naar de campus als het werk niet vanuit huis kan worden uitgevoerd. Doe twee keer per week een zelftest voordat je naar de WUR-locatie komt. On-campusonderwijs valt onder werk dat niet vanuit huis kan worden gedaan.
 • Wanneer je toch naar het werk moet komen, houd dan 1,5 meter afstand zowel binnen als buiten. Dit geldt voor kantoren; onderwijsruimten (inclusief laboratoria/onderzoeksfaciliteiten) zijn hiervan uitgezonderd. Wanneer mogelijk, houd ook daar afstand.
 • Wanneer je het (thuis)werken en zorgtaken niet kunt combineren, is het mogelijk om in overleg met je HR-adviseur en leidinggevende gebruik te maken van bijzonder verlof. Dit geldt ook wanneer je werk hebt dat op een WUR-locatie moet worden uitgevoerd, maar je door bijvoorbeeld quarantaine- of isolatieverplichting niet naar het werk kunt komen.
 • Niet-onderwijsgerelateerde vergaderingen en bijeenkomsten, ongeacht het aantal personen, vinden online plaats. Uitzondering daarop zijn bijvoorbeeld sollicitaties en R&O-gesprekken wanneer dit een sterke voorkeur heeft.

Activiteiten en voorzieningen

 • Promoties: kunnen doorgang vinden in de Aula, met maximaal 75 personen, met inachtname van de onderlinge afstand van 1,5 meter en het dragen van mondkapjes bij het verplaatsen. Het advies is echter ruim onder dit maximale aantal bezoekers te blijven.
 • Opleidingen en trainingen worden verplaatst naar online of tot nader order uitgesteld. Uitzondering daarop zijn noodzakelijke trainingen die nodig zijn om het werk uit te voeren (bijvoorbeeld BHV). Deze kunnen op locatie plaatsvinden.
 • Sociale bijeenkomsten rondom de december-feestdagen zijn vooralsnog tot en met 18 december niet toegestaan op alle WUR-locaties.
 • Kantines op de campus sluiten om 17.00 uur. Na 17.00 uur is interne/externe catering niet toegestaan.
 • Voor sporten bij de Bongerd geldt: op vertoon van CTB. Sluiting om 17.00 uur.

Reizen binnen Nederland, en van en naar het buitenland

WUR volgt in haar reisbeleid de richtlijnen van de overheid. Dit kan gezien de huidige situatie snel veranderen. Volg bij binnenlandse reizen met het openbaar vervoer de instructies van de aanbieders.

Tot slot

Deze nieuwe maatregelen vragen opnieuw een beroep op onze flexibiliteit en ons begrip. Al met al is het geen fijne boodschap net nu we elkaar weer wat meer zien, en merkten hoe we dat gemist hadden. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we deze laatste weken van 2021 veilig en gezond doorkomen.

Corona-update 15 november

Vanaf zaterdag 13 november gelden weer extra coronamaatregelen. De stijgende besmettingscijfers en de druk die dat legt op de zorg maakt dat opnieuw ingrijpen in de gang van ons dagelijks leven nodig is. In de persconferentie van 12 november lichtten Rutte en De Jonge de maatregelen toe.

Wij willen nogmaals benadrukken hoezeer we waarderen hoe studenten en medewerkers hun gedrag zo aanpassen, dat we voorkomen dat de campus of een van onze andere WUR locaties een ‘hot spot’ van coronabesmettingen wordt. Dat is tot nu toe steeds gelukt, laten we ook de komende weken ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. 

Voor WUR geldt: het onderwijs blijft open, vanuit het belang zoveel mogelijk fysiek door te laten gaan. Ook onderwijs dat ’s avonds is geprogrammeerd, en onderwijsgerelateerde activiteiten, gaan door. Studenten en docenten zijn daarover geïnformeerd. We volgen de discussie van VSNU en OCW over het mogelijk op termijn invoeren van coronatoegangsbewijs in het onderwijs op de voet.

Onderstaande aanpassingen op de huidige maatregelen van de Rijksoverheid die van invloed zijn op het werken en studeren bij WUR zijn:

 • Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’.
 • Bijeenkomsten vinden dus zoveel mogelijk online plaats: zie protocol voor aanbevelingen en instructies.
 • Houd 1,5 meter afstand. Dit geldt niet in onderwijsruimtes (zie ook protocol).
 • De mondkapjesplicht blijft gelden, als je niet geplaceerd bent en buiten de labs.
 • De bestaande looproutes blijven gelden.
 • Er komt nu (vooralsnog voor een periode van 3 weken) een maximale groepsgrootte van 75 studenten (excl docenten/onderwijsondersteuning) per zelfstandige ruimte. De enige uitzondering hierop zijn tentamens en examens: daarbij mogen meer dan 75 studenten in een zelfstandige ruimte (mits voldoende ventilatie).
 • Voor promoties geldt eveneens een maximaal aantal personen van 75 (exclusief examinatoren en ondersteuning). Ook voor inaugurele redes en afscheidsredes geldt dit maximum van 75 personen en is registratie verplicht.
 • Voor studiezalen in de bibliotheek, kantines en andere gebouwen geldt dus ook: maximaal 75 personen per zelfstandige ruimte (mits voldoende ventilatie en geplaceerd).
 • Die maximale groepsgrootte geldt in alle zelfstandige ruimtes op alle WUR locaties, maar niet voor doorlooproutes zoals gangen e.d.

Verder blijven alle eerdere maatregelen van kracht.

Wat kun je zelf doen

 • Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere (gevaccineerde en ongevaccineerde) huisgenoten moeten in quarantaine.
 • Vanzelfsprekend blijven de basismaatregelen rond hygiëne en gezondheid van kracht, evenals de opgave om zorg te blijven dragen voor goede ventilatie, thuis en op kantoor
 • Ook het advies tot zelftesten (2 keer per week) blijft van kracht. Zelftesten zijn verkrijgbaar bij de recepties van WUR locaties, en te bestellen via www.zelftestonderwijs.nl.
 • Ontvang thuis niet meer dan 4 personen per dag.

Heb je vragen over deze aangepasten maatregelen? Neem dan contact op.

Corona-update 4 november

De najaarsgolf van coronabesmettingen komt eerder dan verwacht. Dat noodzaakt de rijksoverheid om, zoals we in de persconferentie van dinsdag 2 november hebben kunnen horen, een aantal coronamaatregelen opnieuw af te kondigen, met als doel deze piek te verminderen.

Voor WUR hebben deze adviezen geen cruciale impact op het verloop van onderwijs en het doen van onderzoek, maar vragen ons wel weer alert te zijn op het voorkomen van het verspreiden van het virus, zoals we dat samen de afgelopen maanden - vanzelfsprekend - gedaan hebben.

Vanaf 6 november gelden de volgende maatregelen.

Mondkapjes, thuiswerken en afstand houden

 • De mondkapjes bij het bewegen door onze gebouwen binnen worden weer verplicht voor iedereen (niet van toepassing bij lopen door labs/practicumruimten en collegezalen)
 • Het algemene advies is om anderhalve meter afstand te houden waar mogelijk. Dit geldt echter niet in de onderwijsgebouwen, labs/practicumruimten en collegezalen.
 • Doe minimaal 2x per week een zelftest.
 • Volg wanneer je naar een WUR locatie komt, de instructies in het overzicht ‘Can I come to a WUR location’ (medewerkers) of ‘Can I come to campus’ (studenten)
 • Waar aanwezig/aangegeven, blijven de looproutes in de gebouwen gehandhaafd.
 • Houd daar waar mogelijk anderhalve meter afstand.
 • Voor medewerkers: werk zoveel mogelijk (minimaal helft van de werkweek) vanaf huis, als het werk het toelaat.

Bijeenkomsten

Bij het organiseren van bijeenkomsten is het aan de organisatoren zelf om de afweging te maken een fysieke bijeenkomst te organiseren onder de huidige adviezen, of meer terughoudend te zijn en deze te verplaatsen: in de tijd, of naar online.

Bijeenkomsten zoals congressen (met enkele externe sprekers), workshops, werkbesprekingen etc blijven wel toegestaan, inclusief catering. Er zijn geen beperkingen in het aantal personen dat daarbij aanwezig mag zijn, maar houd rekening met het maximum aantal personen per ruimte (gebaseerd op ventilatiecapaciteit). Volg zoveel mogelijk het overheidsadvies om anderhalve meter afstand te houden. Fysieke promoties en inauguraties kunnen ook normaal doorgang blijven vinden; mondkapjes tijdens het lopen zijn dan verplicht.

Bijeenkomsten door WUR georganiseerd met (merendeels) externe bezoekers zijn mogelijk, conform de huidige afspraken of eventueel op een eventlocatie. In het WUR corona protocol staan de laatste voorwaarden.

Zelftesten voorafgaand aan activiteiten met meerdere deelnemers is aanbevolen. Ook als de bijeenkomst op een externe locatie plaatsvindt, bijvoorbeeld bij een cursus of opleiding. Zelftesten zijn beschikbaar bij de recepties van alle WUR locaties, en online te bestellen.

Sporten zonder QRcode

Omdat Sportcentre De Bongerd valt onder de definitie van universitaire locaties is het voor medewerkers en studenten niet nodig een QR code te laten zien bij binnenkomst van zowel de sportfaciliteiten als de horeca.   

Reisbeleid  

Het reisbeleid voor medewerkers en studenten is onveranderd.  

Studenten en docenten ontvangen naast deze update via e-mail de meest actuele informatie. Op 12 november is een volgende persconferentie.

Vragen over deze update? info.corona@wur.nl

Gedetailleerde berichtgeving komt via leidinggevenden of per mail. Wageningen University & Research volgt de maatregelen geadviseerd en gecommuniceerd door het kabinet, het RIVM en de GGD en volgt het reisbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De afgelopen maanden is deze update wekelijks verschenen. Die frequentie laten we los. De update verschijnt dan zodra er actuele ontwikkelingen zijn die op het WUR-cooronabeleid invloed hebben. De meest actuele informatie is te vinden in het protocol (rechts op deze pagina) en in de FAQ-lijst (via button hierboven).

Archief coronarichtlijnen en -updates

Interne corona-updates

Thuiswerken

Onderzoek

Onderwijs

Vragen

Bekijk onze FAQs en houd regelmatig onze website in de gaten voor de meest recente updates. Meer informatie is te krijgen via info.corona@wur.nl.

Heb je nog vragen? Het RIVM heeft een informatienummer beschikbaar voor alle vragen: 0800-1351.

Informatiebronnen

Het RIVM heeft een lijst samengesteld met de meest voorkomende vragen en geeft antwoorden in het Nederlands en antwoorden in het Nederlands.

Studenten en medewerkers die terugkeren uit getroffen gebieden of van plan zijn om te reizen, worden geadviseerd om de websites van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen voor actuele informatie en advies (reizen/gezondheid). Het is niet nodig om van deze aanbevelingen af ​​te wijken.

De dynamiek van de epidemie volgt de uitbraak ook op de voet. En Johns Hopkins University brengt de dynamiek van de epidemie in kaart.