Nieuws

Nature-based Future Challenge: deskundige coaches helpen studenten pragmatisch te dromen

article_published_on_label
3 mei 2024

Sectordeskundigen coachen elk deelnemend team in de Nature-Based Future Challenge. Specialisten in ecologie, architectuur, internationaal beleid en alle andere aspecten van op natuur gebaseerde oplossingen bieden hun inzichten om de studententeams te helpen een natuurpositieve toekomst te ontwerpen.

De studententeams die meedoen aan de Nature-based Future Challenge hebben hard gewerkt. Na de tweede beoordelingsronde is duidelijk geworden welke teams tot de derde en laatste ronde door zijn gedrongen. Hun rapporten focussen nog steeds op de Gangesdelta, een van ’s Werelds kwetsbaarste gebieden. Het gebied kampt met een breed complex aan uitdagingen, van overstromingen tot droogte, met daarbij ook nog sociaaleconomische druk. Studenten bedenken innovatieve oplossingen in samenwerking met de omgeving, waar zowel de natuur als de gemeenschap baat bij hebben.

De studententeams krijgen steun van experts vanuit het partnernetwerk van de challenge. Deze deskundigen werken binnen kennisinstituten, NGO’s en toonaangevende bedrijven. Ze zijn actief binnen het domein waarin de studenten nu leren opereren: het ontwerpen van nature-based oplossingen voor complexe internationale uitdagingen. Hun advies helpt de teams hun ideeën naar een hoger plan tillen, hoewel zij amper aangespoord hoeven worden om groots te denken. ‘De studenten zijn ambitieus en gebruiken grote woorden voor grote doelen’, zegt Katie Minderhoud van het Planbureau voor de Leefomgeving. ‘Ik heb geprobeerd ze een realiteitscheck te bieden: hoe vertalen hun ideeën zich naar de praktijk.’

De werkelijkheid past niet in een hokje

‘Je kunt nooit teveel input krijgen’, vertelt Ignacio Andueza Kovacevic, masterstudent Climate Studies en lid van Team Terraqueous. Net zoals andere teams werd ook zijn team gecoacht om toe te spitsen op een specifiek deel van de regio. ‘De opmerkingen die onze coach maakte deed ons nadenken over de omvang van onze plannen. We wilden liever geen wijzigingen doorvoeren in ons plan, maar hebben deze wel zo concreet mogelijk gemaakt. Wij denken dat ons team de kennis in huis heeft om de complexiteit van het door ons gekozen gebied te beoordelen, maar zonder deze input was onze beoordeling wellicht te algemeen gebleven.’

shutterstock_2170263783.jpg

Jelle Vincken, hydroloog en stakeholder manager bij WSP, gaf het team dat hij coachte het advies om op een andere manier te segmenteren. ‘Ik zag dat het team de neiging had het land in nette, kleine stukjes op de delen, maar de werkelijkheid past niet in hokjes. Wanneer je een dwarsprofiel maakt, moet je je bewust blijven van de overgangsgebieden.’ Het gevariëerde landschap maakt de Gangesdelta ook enorm interessant, zegt hij. ‘In Bangladesh vindt je het volledige spectrum aan water-gerelateerde problemen: sommige gebieden moeten water vasthouden, terwijl andere gebieden juist teveel water hebben. Een echte uitdaging.’

Duidelijke vragen stellen

Zowel Minderhoud als Vincken zijn te spreken over de capaciteiten van de teams die zij coachen. ‘Voorbij hun wetenschappelijke en intellectuele kunde, was het rapport ook nog eens aantrekkelijk gepresenteerd’, zegt Vincken. ‘In mijn werk zien we een toenemende vraag naar duidelijke, tot de verbeelding sprekende illustraties en figuren. Dus meer dan alleen maar een bouwtekening.’ Vincken nodigde het team uit om hun plannen te presenteren tijdens een bijeenkomst met zijn collega’s in Nederland en Engeland. Toen hij zelf deelnam aan een congres over klimaatadaptatie deelde hij wat hij leerde met zijn team. ‘Het congres ging over development pathways naar een klimaat-robuste toekomst, precies het onderwerp waar het team mee bezig is.’

‘Maak duidelijk wat je wel en niet weet’, benadrukte Minderhoud als het gaat over de presentatie van nature-based oplossingen. ‘Duidelijke vragen stellen is het fundament van iteratief onderzoek.’ Minderhoud motiveerde het team ook om te inventariseren welke beleidsmaatregelen en gebruiken reeds aanwezig zijn in Bangladesh. ‘De neiging bestaat om als een buitenstaander de boel over te nemen. Daarom heb je een governance perspectief nodig: de lokale context op verschillende schaalniveaus begrijpen en samenwerken met bestaande instellingen, binnen bestaande normen, om te kijken welke veranderingen wenselijk en mogelijk zijn, leren van het verleden en voorbereiden op de toekomst.’

Het belang van teamwork

‘De leden van mijn team wilden allemaal aan de toekomst denken, maar waren zich ook bewust van de werkelijklheid. Dit pragmatisme verbindt ons’, zegt Andueza. De coaches onderschrijven dat teamwerk één van de belangrijkste vaardigheden is die in de challenge op de proef worden gesteld. ‘Sociale vaardigheden zijn zó belangrijk als je eenmaal van de universiteit af bent. Ik ben van mening dat de teams die verbinding weten te leggen en goed kunnen samenwerken, de teams zijn die het ver gaan schoppen’, aldus Minderhoud. Communicatie is de sleutel, met name in een project dat zo groot en divers is als dit. ‘Teamwork kan wel eens de belangrijkste vaardighgeid zijn’, meent Vincken.

Andueza vertelt hoe hij via de Challenge in contact is gekomen met mensen die net als hij graag meer willen leren over nature-based oplossingen. ‘Ons team heeft zulke interessante en productive gesprekken gehad, en de input van onze coach is daar zeker een onderdeel van.’ Ook de coaches hebben de Challenge opgepakt als een kans om zich te verdiepen in nature-based oplossingen. ‘Via de Challenge heb ik verder kunnen kijken dan mijn eigen werkveld van de hydrologie’, vertelt Vincken, ‘en meer geleerd over oplossingen die omgaan met andere kenmerken van het landschap.’

De finalisten van de Nature-based Future Challenge werken toe naar de presentatie van hun rapporten op 11 juni, tijdens de Grand Finals.