Nieuws

Oproep: mep een mug en stuur hem op

article_published_on_label
16 februari 2021

Ook midden in de winter kunnen steekmuggen overlast veroorzaken en mogelijk ziektes overdragen. Om inzicht te krijgen in welke soorten muggen dit zijn, waar ze actief zijn, wat hun bijtgedrag is én of ze in de winter ziekteverwekkers zoals het westnijl- en usutuvirus bij zich dragen, roepen onderzoekers van Wageningen University & Research het publiek op dode steekmuggen op te sturen. Dit kan van 16 februari tot 16 maart na registratie via de website Muggenradar.nl.

In de afgelopen weken gaven tientallen mensen via de website www.muggenradar.nl door dat ze veel tot heel veel last van muggen hadden. Uit eerdere onderzoeken in 2014 en 2015 bleek ook al dat steekmuggen zelfs in de wintermaanden overlast kunnen veroorzaken. De grootste boosdoener was toen de molestus-variant van de gewone huissteekmug, Culex pipiens molestus. Deze variant bijt het liefst zoogdieren, gaat niet in winterrust en maakt gebruik van ondergrondse broedplaatsen zoals kruipruimtes waar water in staat.

Sla een mug dood en stuur hem op

Vermoedelijk zorgt ook nu vooral de molestus-variant voor overlast. Om dit bevestigd te krijgen roepen onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) de hulp in van het Nederlandse publiek. Dat wordt gevraagd om van 16 februari tot 16 maart steekmuggen die ze in en rond hun huis aantreffen dood te slaan, er een foto van te maken (optioneel) en op te sturen.

Bij de mug moet een code vermeld worden die te verkrijgen is na het registreren van de mug via het speciale formulier op Muggenradar.nl. Daar staan ook gedetailleerdere instructies over hoe je steekmuggen kunt herkennen, hoe je de mug vangt, hoe je de mug kunt versturen en welke resultaten je wanneer terug kunt verwachten.

Ook een platte mug is bruikbaar

Van de ingestuurde muggen en de informatie die is ingevuld op het online formulier wordt bepaald welke muggensoort het is en hoeveel overlast de mug heeft veroorzaakt. Zelfs als een exemplaar enigszins beschadigd is (bijvoorbeeld door een ferme genadeklap), kunnen de onderzoekers meestal nog bepalen tot welke soort de steekmug behoort, bijvoorbeeld met behulp van het genetische materiaal van de mug.

Bijtgedrag en ziekteverwekkers

Indien in de opgestuurde mug nog bloed aanwezig is kan daarmee ook het bijtgedrag bepaald worden. Met dit bloed is namelijk vast te stellen of het afkomstig is van een mens, een poes, konijn, kanarie, merel of welke andere soort. Om een betere risico-inschatting te maken van de overdracht van virussen van vogels naar mensen is dit bijtgedrag belangrijke informatie. Ingestuurde muggen worden namelijk ook getest op mogelijke aanwezigheid van ziekteverwekkers, zoals het westnijlvirus en het usutuvirus.  

OneHealth PACT

Het Muggenradaronderzoek is onderdeel van het OneHealth PACT. In dit landelijke onderzoeksproject werken tientallen onderzoekers samen om de opkomst en overdracht van muggengebonden ziekteverwekkers en de effecten van milieu, klimaat en menselijk handelen daarop in kaart te brengen.