Nieuws

Wageningen University & Research ‘connects the dots’ tijdens SmartAgriHubs-evenement

Gepubliceerd op
29 juli 2022

Eind september is het SmartAgriHubs Final Event in Lissabon. Dit is een driedaags evenement bedoeld om digitale vernieuwers in de agri-sector bij elkaar te brengen, terug te kijken naar wat er is bereikt, maar ook om wat er bereikt is in stand te houden en uit te bouwen. George Beers van Wageningen University & Research is coördinator van SmartAgriHubs: ‘We willen dat er een goed Europees netwerk komt van agrarische Digital Innovation Hubs.’

Digitalisatie en Green Deal

Digitalisatie in de agri-sector helpt om grote uitdagingen rond voedsel en duurzaamheid het hoofd te bieden, zodat we efficiënter en duurzamer kunnen produceren. Hennie van der Veen is projectleider van SmartAgriHubs: ‘Dit is echt de toekomst, zeker met de Green Deal is innovatie nodig om aan de eisen te voldoen. Vergroenen moet in een hoog tempo gebeuren en digitalisatie helpt Europese boeren om efficiënter en duurzamer te produceren. ’

‘Als je bijvoorbeeld minder gewasbescherming wil gebruiken helpt het om met een drone en GPS je onkruid in beeld te brengen zodat je gerichter en minder hoeft te spuiten of minder water en energie hoeft te gebruiken. Denk ook aan het gebruik van sensoren die vroegtijdig ziektes bij vee kunnen opsporen. Die sensoren houden bijvoorbeeld de bewegingen van dieren bij. Als een koe te lang stilstaat of minder beweegt dan anders zou dat kunnen wijzen op een ziekte of ongeval en ben je er sneller bij.’

Digitale ontwikkelingen uitrollen

Het doel van SAH is om een netwerk te ontwikkelen om digitale vernieuwing in de Agri-sector te versnellen en beter uit te kunnen rollen. De rol van de WUR is projectmatig en strategisch. Hennie van der Veen legt uit: ‘We willen netwerken bouwen en de strategie voor het ontwikkelen van zo’n netwerk ligt bij de WUR: ‘Connecting the Dots’ is hier het motto. We zijn gericht op de Digital Innovation Hubs (DIHs), dat zijn een soort koepelorganisaties in een regio, one-stop shops die door het aanbieden van services digitalisering ondersteunen. Zij onderhouden contact met startups en kleine en middelgrote bedrijven om bijvoorbeeld netwerken op te bouwen, te ondersteunen bij het vinden van financiering of businessmodellen op te zetten. De bijbehorende innovatieportal kan helpen om op te zoeken welke oplossingen er zijn en wie daarmee bezig zijn.’

Wat zijn de resultaten van het project?

De eerste dag in Lissabon staat in het teken van het project SmartAgriHubs. Hennie van der Veen: ‘De vraag is hier: waar staan we nu en wat zijn de resultaten van ons project? Wat hebben we bereikt?’ Op de tweede en derde dag wordt er verbinding gezocht met andere projecten op het gebied digitalisering van de landbouw. Er zijn 15 andere Europese projecten vertegenwoordigd. Dit zorgt voor verbinding op zowel management-, DIH-, als innovatieniveau. Voor de projectcoördinatoren is het belangrijk om synergie tussen de projecten te bereiken, zodat daardoor de resultaten van SmartAgriHubs hergebruikt, bestendigd en verder uitgerold worden.

De DIH-werknemers kunnen tijdens het evenement workshops volgen om hun dienstverlening te verbeteren. Ze leren daar bijvoorbeeld over het ontwikkelen van businessmodellen, het gebruik van Youtube en het organiseren van demonstraties. Ook leren ze over blockchain en de complexiteit van het delen van data. Innovatoren ontmoeten elkaar bij een expositie van hun innovaties. Daar leren ze van elkaar over drones of AI, zaairobots of met GPS gestuurde machines.