Nieuws

WUR en WWF op de Science Summit van de VN Algemene Vergadering

Gepubliceerd op
8 september 2023

Van 12 tot 29 september 2023 vindt in New York de Science Summit plaats bij de 78ste VN Algemene Vergadering. WUR organiseert samen met het WWF een sessie met als titel From Global Goals to Greener Plates: Empowering Nature with Sustainable Diets.

Wetenschappers van WUR bezoeken de top om mee te praten over de bijdrage van wetenschappelijk onderzoek aan het behalen van de VN Duurzaamheidsdoelen. Deze 17 doelen zijn gesteld om in 2030 een einde te maken aan armoede, ongelijkheid, onrecht en milieuproblemen.

De sessie, die plaatsvindt op vrijdag 15 september van 19:15 tot 20:45 uur, legt de link tussen deze doelen en een ‘groen’ menu voor iedereen op aarde. Dat groene eetpatroon is pas echt duurzaam als niet alleen de productie verduurzaamt, maar ook de consumptie. ‘Wat we willen eten, is net zo belangrijk als hoe we het produceren’, legt Jeanne Nel uit. Zij leidt het Biodiverse Environment Programme van WUR en is één van de zes sprekers tijdens de sessie.

Duurzaam eetpatroon

‘Wereldwijd is er nog steeds te weinig aandacht voor de link tussen klimaat, biodiversiteit, voedselzekerheid en gezondheid, zowel in de politiek als bij organisaties die hieraan werken’, ziet Nel. Dat terwijl kiezen voor een duurzaam eetpatroon – dus gericht op gezondheid en een lage impact op het milieu - ook helpt bij het aanpakken van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit.

De overgrote meerderheid van welvarende landen eet bijvoorbeeld veel te veel vlees, wat leidt tot allerlei gezondheids- en milieuproblemen. 'We hebben het hier over grote milieueffecten. De uitstoot van broeikasgassen door vleesproductie alleen al is ongeveer gelijk aan al het wereldwijde autorijden en vliegen bij elkaar.' Landbouw is ook de belangrijkste oorzaak van wereldwijde ontbossing en biodiversiteitsverlies.

Tijdens de sessie zullen Nel, hoogleraar Mondiale Voeding Edith Feskens, bestuursvoorzitter Sjoukje Heimovaara en drie sprekers vanuit het WWF proberen om de deelnemers meer inzicht te geven in deze link en inspirerende voorbeelden te geven. Feskens belicht het thema vanuit haar onderzoek naar het tegengaan van ondervoeding in al haar verschijningsvorm, dus bijvoorbeeld bij tekorten aan bepaalde micronutriënten en eiwitten. Nel richt zich op de koppeling tussen biodiversiteit en de andere onderwerpen. De sprekers van WWF gaan verder in op de link tussen wetenschap en de praktijk van natuurbescherming, politiek en beleid. Zo zal Nelly Kadagi, directeur van de Conservation Leadership and Education for Nature Programmes van het WWF, ingaan op het overbrengen van actie naar lokale contexten door middel van 'food fellowships' die de opleiding van aankomende leiders en onderzoekers versterken.

Brent Loken, Global Food Lead Scientist van WWF: "De ambitie vergroten om de klimaat- en biodiversiteitscrisis op te lossen is nog nooit zo urgent geweest en voedselsystemen spelen hierin een centrale rol. Er is een snel kleiner wordende kans om de opwarming te beperken tot 1,5C en ambitieuze partnerschappen, zoals die tussen WUR en WWF, zijn nodig. Dit evenement is belangrijk, niet alleen vanwege het onderwerp, maar ook omdat het de start is van een samenwerkingsverband tussen twee wereldwijd toonaangevende organisaties om hun kennis om te zetten naar actie in de praktijk.

Voeding en diëten worden te vaak genegeerd in het klimaatdebat, terwijl de potentie van voedingspatronen bij het oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis enorm is. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat het verminderen van de wereldwijde consumptie van dierlijke producten door gebruik te maken van duurzamere alternatieven de uitputting van bossen en natuurgrond voor landbouw bijna volledig zou kunnen stoppen. Dit evenement zal de kwestie van voedingspatronen en consumptie aanpakken en de nadruk leggen op de noodzaak om deze krachtige drijfveer voor verandering op te nemen in alle beleidsdiscussies op weg naar COP 28 en daarna."

Kennis delen en versnellen

Vervolgens zullen de sprekers een discussie met de deelnemers aangaan over de vraag hoe overheden bij kunnen dragen aan het realiseren van een groener consumptiepatroon en tegen welke dilemma’s je daarbij aanloopt. Nel: ‘Het is niet alleen een keuze van individuen. Overheden, bedrijven en het onderwijs kunnen veel doen om de burger te helpen.’ Kennis uitwisselen en bewustwording creëren is daarom een belangrijk doel van de sessie.

Uiteindelijk hopen Nel en de andere sprekers dat de sessie ideeën en inbreng oplevert voor komende VN-toppen, waaronder de Summit of the Future (22-23 September 2024). Deze top moeten leiden tot concretere afspraken richting een duurzame toekomst. De aankomende VN Algemene Vergadering markeert daarin een belangrijk punt. ‘We zijn halverwege de tijd die we ons gesteld hebben om de VN Duurzaamheidsdoelen te halen. Het is nu een moment van reflectie’, legt Nel uit. ‘We moeten versnellen om de doelen nog te halen in 2030. Dat kan als we samenwerken en de muren afbreken die om elk thema staan.’