Nieuws

Diepzeemijnbouw kan desastreus uitpakken voor zeedieren

article_published_on_label
7 mei 2024

In een recent onderzoek, gepubliceerd in Deep-Sea Research Part I, tonen onderzoekers van Wageningen University & Research en de Universiteit van Bergen aan dat het vrijkomen van deeltjes uit diepzeemijnbouw ernstige schadelijke gevolgen kan hebben op het leven onder water.

De effecten van mijnbouwpluimen werden in een labopstelling nagebootst door de algemeen voorkomende diepzeespons Geodia barretti en de daarmee samenlevende brokkelsterren bloot te stellen aan veldrelevante suspensies van gemalen massieve sulfide-afzettingen (SMS). SMS-afzettingen zijn grote driedimensionale geologische structuren op de zeebodem die grote hoeveelheden waardevolle metalen bevatten. Daarom zijn ze een primair doel voor diepzeemijnbouw.

Tienvoudige toename afgestorven weefsel

De studie onthult een alarmerende tienvoudige toename van afgestorven weefsel in de sponzen na blootstelling aan zwevende SMS-deeltjes. Daarnaast gingen alle brokkelsterren in het experiment binnen tien dagen dood, waarschijnlijk door de blootstelling aan giftige metalen. De concentraties ijzer en koper bleken tien keer zo hoog te zijn in aan SMS blootgestelde sponzen, wat de opeenhoping van de zwevende mijndeeltjes in de weefsels van deze dieren - die deeltjes uit water filteren om zichzelf te voeden - aantoont.

Diepzeespons (Geodia barretti) voor blootstelling aan zwevende SMS-deeltjes.
Diepzeespons (Geodia barretti) voor blootstelling aan zwevende SMS-deeltjes.

Eerste wake-upcall

Volgens onderzoeksleider en marien bioloog Erik Wurz zijn de onderzoeksresultaten een eerste wake-upcall. “Ze onderstrepen de dringende behoefte aan uitgebreide evaluaties van de effecten van diepzeemijnbouw op mariene ecosystemen”, vertelt hij. “De waargenomen schadelijke effecten op de onderzochte spons - Geodia barretti - en aanverwante soorten wijzen op mogelijke verstoringen in de biologische koppeling tussen de oceaan en de zeebodem, waarvoor gezonde sponzen erg belangrijk zijn. Dit maakt het noodzakelijk om verder onderzoek te doen naar ecologische effecten van diepzeemijnbouw en om richtlijnen op te stellen voor bescherming van deze diepzeefauna."

Bodem Noord-Atlantische Oceaan: geen dorre woestijn

Deze studie doet er volgens Erik Wurz toe omdat het de ecologische risico's van diepzeemijnbouw aangeeft. Onlangs is aangetoond dat grote delen van de bodem in de Noord-Atlantische Oceaan zeer vruchtbare, door sponzen gedomineerde ecosystemen zijn, in plaats van dorre woestijnen zoals algemeen wordt aangenomen. Door de impact van deeltjes uit mijnbouw op deze sponsgronden aan te tonen, bewijst het onderzoek de noodzaak van duurzaam beheer om de negatieve effecten van mijnbouw op de mariene biodiversiteit te beperken.