Nieuws

Investering van ruim veertien miljoen om micro-organismen beter te benutten

Gepubliceerd op
30 april 2020

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeert samen met Wageningen University & Research en de TU Delft bijna vijfentwintig miljoen euro in de onderzoeksfaciliteit UNLOCK voor het onderzoeken en toepassen van micro-organismen in de maatschappij. De onderzoeksfaciliteit omvat apparatuur en menskracht voor het effectief vergaren van kennis over micro-organismen en werd vandaag gehonoreerd.

Micro-organismen zijn geboren teamspelers en zijn essentieel voor een gezonde spijsvertering, het zuiveren van verontreinigd water en milieu, het bevorderen van plantengroei en voor de bereiding van voedsel, zoals kaas of bier via fermentatie. Duurzame biotechnologisch industriële processen gebruiken nu echter maar een beperkt aantal geïsoleerde micro-organismen, zodat we tot nog toe minder dan 1% van het microbiële potentieel benutten.

UNLOCK biedt geheel nieuwe perspectieven voor het ontdekken van nieuwe micro-organismen
Hauke Smidt, Persoonlijk hoogleraar microbiologie WUR

Samenwerking

Daarom hebben Wageningen en Delft gezamenlijk de nieuwe onderzoekfaciliteit UNLOCK opgezet om voor het eerst op grote schaal microbiële mengculturen te bestuderen. UNLOCK biedt oplossingen voor de verregaande samenwerking van de verschillende deelgebieden van het onderzoek, een ontwikkeling waar onderzoekers van microbiële mengculturen met smart op hebben gewacht en die belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken mogelijk maakt. Met deze honorering wordt UNLOCK gedurende tien jaar financieel ondersteund door NWO met een bedrag van 14,5 miljoen euro, waarvan 10 miljoen euro voor het Wageningse deel. De totale investering voor UNLOCK bedraagt 24,8 miljoen euro.

UNLOCK structuur

Hoofdaanvrager prof. Hauke Smidt is verheugd over de toekenning: “Dit is echt fantastisch. UNLOCK biedt geheel nieuwe perspectieven voor het ontdekken van nieuwe micro-organismen en grensverleggend onderzoek aan microbiële mengculturen”.

Met UNLOCK hebben Wageningen en Delft hun krachten gebundeld voor de volledige integratie van alle vereiste expertises in vier complementaire platforms.

Ontsluiten van microbiële diversiteit voor de maatschappij

Met UNLOCK hebben Wageningen en Delft hun krachten gebundeld voor de volledige integratie van alle vereiste expertises in vier complementaire platforms.

  • Het Biodiscovery platform (WUR-Microbiologie) maakt het gebruikers mogelijk om nieuwe micro-organismen te ontdekken en in handen te krijgen. Daarnaast is er een Processing unit waar biologische monsters volledig geautomatiseerd kunnen worden ontsloten voor bio-moleculaire analyses.
  • In het Modular bioreactor platform (WUR-Milieutechnologie) wordt onderzoek naar duurzame oplossingen voor milieuvraagstukken gefaciliteerd, zoals afbraak van (micro)verontreinigingen, duurzaam opwekken van energie en het herwinnen van grondstoffen uit complexe afvalstromen.
  • Met het Parallel Bioreactor platform (TUD-Biotechnologie) kunnen gebruikers tientallen experimenten gelijktijdig onder verschillende condities in bioreactoren uitvoeren.
  • Het FAIR data platform (WUR-Systeembiologie) zorgt voor opslag, verwerking en interpretatie van de grote hoeveelheid data uit de experimentele systemen in een cloud-gebaseerde infrastructuur die volgens FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) principes is opgezet.

In totaal kende NWO zeven projecten toe voor een totaalbedrag van 93 miljoen euro. De middelen die het ministerie van Cultuur en Onderwijs aan NWO ter beschikking stelt voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur maken de bouw of vernieuwing mogelijk van essentiële onderzoeksinfrastructuren. De gehonoreerde wetenschappelijke infrastructuren zijn van groot belang voor het verrichten van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie in alle wetenschappelijke disciplines.

Nog twee honoreringen

Naast UNLOCK kende NWO ook twee investeringsvoorstellen goed waarbij WUR is betrokken. Het betreft ‘The uNMR-NL Grid’, een consortium met UU als trekker en WUR als een van de vier partners (toegekend bedrag 17,9 Miljoen euro) en een derde gehonoreerd voorstel waar WUR zijdelings bij betrokken is: ‘Renewal of the National Marine research Facilities; critical research instrumentation’, met NIOZ als hoofdaanvrager. Toegekend bedrag is 10,3 miljoen euro.