Nieuws

Mario Calus benoemd tot hoogleraar Fokkerij en Genomica

article_published_on_label
28 mei 2024

Dr. ir. Mario Calus is door de raad van bestuur van Wageningen University & Research benoemd tot hoogleraar Fokkerij en Genomica. Hij volgt Martien Groenen op die werkzaam blijft voor de leerstoelgroep als persoonlijk hoogleraar. De benoeming van Calus is per september 2024.

De leerstoelgroep ABG (Animal Breeding and Genomics in het Engels) richt zich op genetische en genomische eigenschappen van populaties, en hoe dit het fenotype van dieren vorm geeft. Onderzoek en onderwijs is gericht op kwantitatieve en moleculaire aspecten van het behouden en veranderen van populatie eigenschappen door middel van fokkerij, het monitoren van de genetische samenstelling en het genetisch gezond houden van veel soorten populaties.

Calus wil al deze verschillende activiteiten nog verder integreren en bovendien de aansluiting en samenwerking met andere disciplines verder uitbouwen. Daarnaast wil de nieuwe hoogleraar zich meer richten op genetisch onderzoek van populaties van andere diersoorten, dat als doel heeft om bij te dragen aan het behoud van bioversiteit, en kwetsbare populaties in het bijzonder.

Mario Calus

Mario Calus (1978) is deels opgegroeid op een gemengd boerenbedrijf met melkvee en akkerbouw. Tijdens zijn middelbare school stond voor hem al vast dat hij Dierwetenschappen zou gaan studeren aan Wageningen University & Research, om zich daar te specialiseren in de veefokkerij.

Mario Calus

Na het afronden van zijn studie en promotie-onderzoek is hij in 2006 als onderzoeker bij Wageningen Livestock Research begonnen met het verder ontwikkelen van genomic prediction, zowel wetenschappelijk als qua toepassing. Genomic prediction is een techniek waarmee wetenschappers op basis van DNA fingerprints kenmerken van individuen kunnen voorspellen. In de veefokkerij wordt dit gebruikt om op jonge leeftijd dieren te selecteren die vervolgens ouders worden van de volgende generatie.

Sinds 2006 is genomic prediction de rode draad in het onderzoek van Calus, die in 2017 voor ABG is gaan werken. Zo is hij ook betrokken bij de Publiek-Private Samenwerking Breed4Food, waarin nauw wordt samengewerkt met bedrijven die deze techniek toepassen in de praktijk. De implementatie van deze techniek in de fokkerij heeft in de afgelopen vijftien jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan het verduurzamen van fokdoelen en daarmee aan het verduurzamen van de hele keten.