Nieuws

Nieuwe efficiënte CO2-vastlegging beloond met Research Award 2021

article_published_on_label
9 maart 2021

De Research Award 2021 van het Universiteitsfonds Wageningen (UFW) is tijdens de 103e Dies Natalis uitgereikt aan dr. Irene Sánchez-Andrea, assistent-professor bij het Laboratorium van Microbiologie aan Wageningen University & Research (WUR). Ze won de prijs voor haar onderzoek naar een nieuw mechanisme (pathway) in microben dat CO2 vastlegt. Zij publiceerde daarover in 2020 in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

De prijzenceremonie werd uitgezonden tijdens de Dies Natalis, die dit jaar tevens geheel online was. Sánchez-Andrea kreeg een certificaat, samen met een replica van het beeld 'De Wageningse Boom' en een geldbedrag van €2.500,-.

Door een driejarige samenwerking met UC Berkeley en het Max Planck Institute is het Sánchez-Andrea gelukt om een 7e mechanisme, of pathway, voor CO2-fixatie aan te tonen. Wereldwijd waren slechts 6 pathways bekend die CO2 vastleggen in planten en micro-organismen. Sinds de jaren tachtig hebben diverse onderzoeksgroepen geprobeerd aan te tonen dat er een 7e pathway bestond, zonder succes.

Praktische toepassingen

Bij onderzoek naar de bacterie D. desulfuricans vond Sánchez-Andrea dat deze bacterie inderdaad CO2 kan vastleggen, maar dat dit niet gebeurt via een van de eerder bekende pathways. Door een computeranalyse van biologische data wist zij te laten zien dat hier een nieuw mechanisme van CO2 vastlegging aan te pas kwam, namelijk via de formatie van formiaat en glycine. Dit zijn niet-organische bronnen van koolstof. Deze ontdekking beschreef  Sánchez-Andrea in het artikel: “The reductive glycine pathway allows autotrophic growth of Desulfovibrio desulfuricans”.

Deze nieuwe ontdekking is niet alleen bijzonder voor de wetenschap; ook voor praktische toepassingen blijkt hij erg interessant. Het is een van de meest energie-efficiënte mechanismen om CO2 vast te leggen, wat goed ingezet zou kunnen worden om CO2 om te zetten in hernieuwbare chemicaliën en brandstoffen.

Juryrapport

De jury noemde het onderzoek van Sánchez-Andres een tekstboekveranderende ontdekking: “Het onderzoek baant de weg voor toegepast onderzoek waarin deze manier van CO2-fixatie kan worden gebruikt voor de productie van biomassa of de aanmaak van hernieuwbare chemicaliën en biobrandstoffen. Dit is een geweldig voorbeeld van nieuwsgierigheid en hypothesis-gedreven fundamenteel onderzoek met grote potentie voor toepassingen.”

Ook bewondert de jury haar gedrevenheid om een multidisciplinaire samenwerking binnen en buiten de universiteit op te zetten om haar onderzoeksvragen te beantwoorden.

Over de Research Award

Het University Fund Wageningen reikt jaarlijks de Research Award uit aan jonge wetenschappers (jonger dan 40 jaar) die in het kalenderjaar voorafgaand aan het uitreikingsjaar een uitstekend en origineel wetenschappelijk artikel hebben gepubliceerd. Juryleden voor de uitreiking van 2020 waren: prof.dr.ir. Alfons Oude Lansink, voorzitter van de jury; dr. Daan Swarts, winnaar van de Research Award 2015; prof. dr. Erik van der Linden, prof. dr. Aarti Gupta, dr. Folkert Boersma, dr. Charlotte Gommers en dr. ir. Sonja de Vries.