Nieuws

Reductie CO2-voetafdruk door zeewierteelt Royal Kombu

article_published_on_label
29 november 2021

Royal Kombu zeewierteelt reduceert de CO2-voetafdruk in de voedselketen. Maar als je het in een hamburger gebruikt: let op het jodium.

In Europa is er steeds meer belangstelling voor zeewier in voedingstoepassingen. Diverse bedrijven telen nu zeewier en de voedingsmarkt is de drijvende factor achter de commerciële zeewierteelt. Suikerwier (Saccharina latissima) is een bruinwier dat ook wel Royal Kombu wordt genoemd. Het is de meest geteelde soort in Europa en komt oorspronkelijk uit de Noordzee. Royal Kombu kan worden gebruikt voor voedingstoepassingen en wordt gezien als een veelbelovende bron van functionele voedingsbestanddelen.

In het project ProSeaweed, gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wilden de onderzoekers meer te weten komen over de milieu-impact van de teelt van Royal Kombu.

Een consortium van Wageningen University & Research, North Sea Farmers en Blonk Consultants heeft gekeken naar de totale milieu-impact van de teelt van Royal Kombu in de Noordzee met de huidige en toekomstige teelttechnieken. Verder onderzochten ze of het gebruik van Royal Kombu in vegetarische hamburgers en als zoutvervanger de totale milieu-impact van voeding ook kan verminderen.

Highlights

Kan het gebruik van Royal Kombu in vegetarische hamburgers en als zoutvervanger de totale milieu-impact van voeding verminderen?

De toevoeging van Royal Kombu aan vegetarische hamburgers of als zoutvervanger vermindert de milieu-impact van voeding in de toekomst, in het bijzonder wat betreft klimaatverandering en landgebruik.

Waarom voeding in de toekomst? Wat moet er ontwikkeld worden?

In het toekomstige teeltscenario, met toekomstige geschatte opbrengsten en een efficiënter ontwerp van infrastructuur en transport, vermindert de toevoeging van Royal Kombu de totale milieu-impact van de hamburger en het zout. Met de huidige teelttechnieken levert de zeewierteelt een aanzienlijke bijdrage aan de milieu-impact van de beoordeelde levensmiddelen.

Wat zijn de milieuhotspots bij de huidige teelt en verwerking van Royal Kombu voor gebruik in vegetarische hamburgers en als zoutvervanger?

De levenscyclusanalyse wijst op een hotspot bij het transport. Een vermindering van de milieu-impact kan worden bereikt door het zeewier efficiënter te vervoeren en in te zetten.

Zijn er nadelen verbonden aan het gebruik van zeewier in voeding?

De analyse maakte de balans op tussen voedzaamheid en duurzaamheid van Royal Kombu. Het bleek raadzaam maar één zeewierburger per week of 8 dagen te eten omdat er veel jodium in zit. Als in de loop van de tijd meer bekend is over het jodium in Royal Kombu per productlocatie en het juiste oogsttijdstip, kunnen de risico’s voor de voedselveiligheid tot een minimum worden beperkt. Een volgende stap is het uitbreiden van het productportfolio, zowel wat betreft de productsoorten als de zeewiersoorten die als bestanddelen worden gebruikt.

Wat kan de zeewiersector met deze informatie?

North Sea Farmers gaat deze resultaten gebruiken om ondernemers meer inzicht te bieden in de impact van hun product. De resultaten wijzen erop dat het nodig is om, samen met de scheepvaartsector, efficiënte transportmogelijkheden te ontwikkelen. Minimalisering van de risico’s voor de voedselveiligheid wordt onderzocht in het pilotproject voor voedselveiligheid (afgerond) en het project PROCESS (loopt nog).