Nieuws

Samenwerking Libanon voor ontwikkeling waterinfrastructuur en landbouw

Gepubliceerd op
31 januari 2017

Wereld Waternet, Acacia Water en Wageningen Environmental Research (Alterra) gaan samenwerken om Libanon te ondersteunen met Nederlandse kennis over water en landbouw. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt het project.

De gevolgen van de Syrische crisis zijn groot in Libanon: meer dan 1,5 miljoen vluchtelingen hebben in dit land hun toevlucht gevonden. De beschikbaarheid van drinkwater en sanitaire voorzieningen staat onder grote druk. Daarnaast is water voor landbouwdoeleinden schaars, terwijl het juist belangrijker is dan ooit dat de oogsten goed zijn, dat de mensen aan het werk kunnen en dat de economie blijft groeien.

Watermanagement

Arjen de Vries, directeur Acacia Water: “Als we naar de feiten kijken heeft Libanon als geheel een positieve waterbalans. Alleen in sommige gebieden vind overexploitatie plaats. In de praktijk ontbreekt het aan goed watermanagement om tekorten en overschotten op elkaar af te stemmen. Wij gaan ons met de partners inzetten om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de dynamiek van het watersysteem. Dit wordt de basis om maatregelen te formuleren om het beschikbare water zo optimaal mogelijk te benutten”.

Bekaa Vallei

Nederland heeft op dit terrein unieke expertise te bieden die onder meer wordt ingezet om waterbedrijven in de Bekaa Vallei te ondersteunen. De Bekaa Vallei, gelegen tegen de Syrische grens, is een van de minder ontwikkelde gebieden van Libanon. Een succesvolle implementatie van het project zal bijdragen aan de ontwikkelingen in de Vallei en zal het leven verbeteren voor zowel de Libanese bevolking als de grote aantallen vluchtelingen.

Kwaliteit van leven

Bram de Vos, directeur Wageningen Environmental Research: “Juist in deze crisissituaties met zoveel vluchtelingen is de kwaliteit van leven kwetsbaar. Die proberen we samen met onze partners wereldwijd te verbeteren door het beschikbaar maken van meer en schoner water, meer groen, een betere gezondheid en leefbaarheid, en meer en gezond voedsel."

Betere waterkwaliteit

Het project start in februari 2017 en zal twee jaar duren. De activiteiten richten zich onder andere op een betere drinkwatervoorziening, de zuivering van afvalwater, het vergroten van de waterbeschikbaarheid en het verhogen van de productie van boeren door beter en zuiniger watergebruik. Hierbij wordt samengewerkt met de Bekaa Water Establishment, het waterbedrijf dat verantwoordelijk is voor drinkwater en afvalwater in de Bekaa Vallei. Samen met de Litani River Authority wordt gewerkt aan een betere waterkwaliteit van de Litani rivier. De bouw van kassen gebeurt in samenwerking met lokale partners. Hiermee beoogt het project betere leefomstandigheden te bieden voor alle inwoners van de Bekaa Vallei en kansen te creëren voor handel, investeringen en contracten voor Nederlandse bedrijven. De uitvoering van het project gebeurt na een onderzoek van het van het Dutch Risk Reduction team, dat wereldwijd advies geeft hoe om te gaan met waterproblematiek.

Verduurzaming van investeringen

Kenneth Comvalius en Steven van Rossum, directie Wereld Waternet: “In Libanon is er veel aandacht voor investeringen in waterinstallaties en – infrastructuur. Verduurzaming van deze investeringen vraagt om versterking van de organisaties die deze investeringen moeten beheren. Wereld Waternet zal door kennisoverdracht van watermanagement en in langdurige samenwerking met Nederlandse partners en met  waterverantwoordelijke organisaties in de Bekaa vallei een bijdrage leveren deze verduurzaming.

Pakket van steun

Het project is onderdeel van een uitgebreider pakket aan steun vanuit het ministerie voor opvang van Syrische vluchtelingen in Libanon  en voor steun aan de gastgemeenschap. Naast activiteiten op het gebied van water worden o.m. projecten gesteund voor het verbeteren van de landbouwsector en het bevorderen van werkgelegenheid. Dit biedt zowel vluchtelingen als hun gastgemeenschappen in de regio een beter perspectief.