Nieuws

Start van het onderzoeksprogramma ‘Bollenrevolutie 4.0’

Gepubliceerd op
10 januari 2019

Op 9 januari hebben Wageningen University & Research, KAVB, Anthos, BKD, Cremer Speciaalmachines, Machinefabriek Steketee, Rabobank Bollenstreek, Topsector T&U, Economic Board en Agrisim hun handtekening gezet onder het vierjarige onderzoeksprogramma 'Bollenrevolutie 4.0'. Dit gebeurde tijdens de kick-off bijeenkomst op de Mechanisatietentoonstelling in Vijfhuizen.

Binnen dit programma gaan de partners met elkaar op zoek naar de beste oplossingsrichtingen om de bloembollenteelt te combineren met de modernste technologieën. Denk aan precisielandbouw met inzet van visiontechnieken, robotica, kunstmatige intelligentie en big data. Het project wordt ondersteund door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, het Duurzaamheidsfonds van Rabobank Bollenstreek en de Economic Board Duin- en Bollenstreek.

Als er een slimme combinatie gemaakt kan worden tussen de machines die we hebben en de data van de kwekers, dan kunnen we als sector grote stappen zetten.
André Hoogendijk, KAVB

Lars Flinkerbusch van de Economic Board Duin- en Bollenstreek opende de bijeenkomst. Daarna was het woord aan Michiel Kolff, directeur bedrijven van Rabobank Bollenstreek. Hij nam de zaal mee naar de toekomst, waarin robotisering, digitalisering, schaalvergroting en de opkomst van online kanalen een belangrijke rol spelen in de bloembollensector. 'Met online kanalen kunnen nieuwe marktsegmenten worden bereikt. Aandacht voor groen is groeiend.' 

Onderzoek en innovatie

Ard Nieuwenhuizen van Wageningen University & Research ging in op het onderzoeksprogramma 'Bollenrevolutie 4.0', dat als doel heeft om onderzoek en innovatie binnen de bloembollensector een stap verder te brengen. Het programma bestaat uit vijf werkpakketten: veld (ziekzoeken), schuur (detecteren & verwijderen), datamanagament, demonstratiebedrijf en communicatie met innovatiecirkels.

Bij ieder werkpakket zijn twee bedrijven betrokken. Machinefabriek Steketee B.V en de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) ondersteunen bij het werkpakket 'Veld'. Hermen de Jong van Machinefabriek Steketee doen mee met dit project om innovaties om te zetten in een product. 'Wij willen de slimme kennis die verzameld wordt met onze apparatuur doorvertalen naar de praktijk.'

Anthos en Cremer Speciaalmachines werken aan het werkpakket van detecteren van bloembollen in de schuur. Bij werkpakket 'Datamanagement' zijn Agrisim en de KAVB betrokken. André Hoogendijk van de KAVB, ook penvoerder van het gehele onderzoeksprogramma, gaf aan dat de data van de kweker steeds belangrijker wordt. 'Als er een slimme combinatie gemaakt kan worden tussen de machines die we hebben en de data van de kwekers, dan kunnen we als sector grote stappen zetten.'