Nieuws

Sterkere ouderen door krachttraining en meer eiwitten

Gepubliceerd op
14 december 2022

Leefstijlprogramma ProMuscle is officieel erkend door het RIVM als leefstijlinterventie omdat het promotieonderzoek van dr. ir. Berber Dorhout, onderzoeker bij Wageningen Human Nutrition and Health, zulke goede resultaten liet zien. Ze pleit ervoor dat in heel Nederland getrainde professionals ProMuscle kunnen aanbieden, bekostigd vanuit de basisverzekering.

ProMuscle richt zich op het verbeteren van het fysiek functioneren, de spiergezondheid en de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen. Kernelementen: progressieve krachttraining en het verhogen van de eiwitinname.

Duurzame verbetering

Berber: “Het ProMuscle in de Praktijk-onderzoek laat zien dat de combinatie van krachttraining en een verhoogde eiwitinname leidt tot een verbeterde spierkracht, spiermassa en fysiek functioneren in 65-plussers. Daarnaast zagen we door verdiepend onderzoek verschillen in groepen en in de settings. Deelnemers jonger dan 75 jaar hadden een grotere toename in spiermassa dan deelnemers ouder dan 75 jaar. Het is dus belangrijk om zo vroeg mogelijk met het programma te beginnen. In ons onderzoek zagen we ook dat de effecten toenamen als je meer ruimte geeft aan de praktijksetting en de betrokken professionals. Dat is een belangrijke uitkomst, omdat we uit ervaring weten dat effecten van een interventie kunnen afnemen wanneer deze in de praktijk wordt uitgevoerd.”

Bron: Wageningen University & Research en Voedingmagazine

Leer het zelf: word ProMuscle trainer

Op donderdag 16 februari 2023 geeft Berber de cursus ProMuscle in de praktijk op de campus van Wageningen University & Research. Diëtisten, fysiotherapeuten, leefstijlcoaches en andere zorgprofessionals leren dan de ins & outs van het onderzoek en ontvangen na afloop hun licentie als ProMuscle-trainer.