Nieuws

Van hulp naar handel in Kenia met ‘3R Kenya’

Gepubliceerd op
14 december 2015

Wageningen UR gaat drie agrosectoren in Kenia assisteren bij de omschakeling van hulp naar handel in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Bestuursvoorzitter Louise Fresco bezocht maandag 14 december in Nairobi een rondetafelbijeenkomst over hoe tot innovaties te komen in één van die sectoren, de tuinbouw.

Het project ‘3R Kenya’ is door Wageningen UR opgezet in samenwerking met Keniaanse partners. “We gaan kijken hoe lopende, kleinschalige en door Nederland gefinancierde projecten in de tuinbouw-, viskweek- en zuivelsector opgeschaald kunnen worden”, vertelt Irene Koomen, die vanuit het Centre for Development Innovation bij het Wageningen-brede project 3R Kenya betrokken is. De te onderzoeken projecten richten zich vooral op kleine en net wat grotere boeren, tuinders en kwekers. Voor 3R Kenya is onder meer de expertise van Wageningen UR op het gebied van kritische sectoranalyse, innovatiedenken, ervaring met multistakeholderprocessen, efficiënte en geïntegreerde ketens en de circulaire economie belangrijk.

Resilient, Robust, Reliable

De drie agrosectoren zouden veerkrachtiger (Resilient), robuster (Robust) en betrouwbaarder (Reliable) moeten worden op het gebied van innovatie, ketens en governance, om handelsrelaties met het Nederlandse bedrijfsleven te intensiveren. Kenia innoveert wel, maar de middenklasse en de boeren profiteren daar nog te weinig van. Koomen: “We gaan daarom onder meer helder proberen te krijgen welke elementen of schakels ontbreken om in de betreffende projecten de stap van hulp naar handel mogelijk te maken.”

Dutch Diamond

Daarnaast is een goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, ngo’s en onderzoeksinstellingen in Kenia nodig, zegt Jennie van der Mheen, manager internationale samenwerking Afrika van Wageningen UR. “De positie van het bedrijfsleven is in Kenia van oudsher sterk, maar beleidsmakers kunnen bijvoorbeeld een grote rol spelen in het opheffen van belemmeringen voor innovatie en transitie. Die rol moeten ze wel willen pakken.” Fresco wees in haar toespraak op de rondetafelbijeenkomst daarom ook op de rol van de ‘Dutch Diamond’ voor innovaties in de agrofoodsector. Een betere dynamiek in de vierhoek kan bijdragen aan het belangrijke delen van lessen en het komen tot een gezamenlijke agenda.

Onder de projecten waarvoor de mogelijkheden voor opschaling zullen worden onderzocht zijn onder meer HortIMPACT (tuinbouwproject waarin het Keniaanse en Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven samenwerken en waar ook Wageningen UR bij betrokken is) en het Kenya Market-led Dairy Programme (idem in de zuivel). De Keniaanse partners in 3R Kenya zijn Egerton University en het daaraan verwante instituut Tegemeo, TradeCare (consultants), African Centre for Technology Studies (ACTS, denktank) en AgriProFocus (agri-netwerkorganisatie). In het project worden in ieder geval drie promovendi aangesteld.

Voedselzekerheid

De Nederlandse ambassade in Kenia investeert in Kenia in voedselzekerheid. De ambassade maakt 3R Kenya mogelijk dankzij een bijdrage van bijna vier miljoen euro, voor vier jaar. In 2021 zou de bilaterale hulprelatie met Kenia moeten zijn afgebouwd. Het 3R-project in Kenia kan mogelijk dienen als wegbereider voor andere landen en actoren voor de vormgeving van toekomstige bilaterale relaties en de omschakeling van hulp naar handel.