Nieuws

Vogelgriepvaccins beschermen leghennen in eerste fase veldstudie

article_published_on_label
28 mei 2024

De twee vogelgriepvaccins die momenteel worden getest in een veldstudie, blijken 8 weken na vaccinatie legkippen te beschermen tegen de ziekte. Dat blijkt uit een transmissiestudie uitgevoerd door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR, onderdeel van Wageningen University & Research).

In de veldstudie die in september 2023 van start is gegaan, zijn 1800 leghennen gevaccineerd en gehuisvest op twee commerciële pluimveebedrijven. De proef op deze twee bedrijven loopt tot in het derde kwartaal van 2025. Gedurende deze studie wordt op vier momenten een aantal van deze kippen naar WBVR gebracht. Hier worden de kippen geïnfecteerd met vogelgriep om de effectiviteit van de twee toegepaste test vaccins te onderzoeken tegen het HPAI H5N1 virus. “We onderzoeken de virusoverdracht - transmissie - na vaccineren, maar ook de overleving, virusuitscheiding en immuunreactie. Op basis van deze resultaten beoordelen we de effectiviteit van de vaccins”, legt Evelien Germeraad van WBVR uit. Deze eerste transmissiestudie werd 8 weken na vaccinatie uitgevoerd.

De veldstudie wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Partners in het veldonderzoek naast WBVR zijn Royal GD, Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) en Wageningen University & Research.

R-waarde

De veldstudie wordt uitgevoerd met twee verschillende vaccins: VECTROMUNE® AI van CEVA Animale en VAXXITEK HVT-IBD-H5 van Boehringer Ingelheim. Geen van de gevaccineerde kippen raakten besmet na contact met het vogelgriepvirus. Daarom kon de R-waarde van de gevaccineerde groep niet gekwantificeerd worden. In de controlegroepen raakten de kippen wel besmet (R-waarde van 1,3).

Vervolgstappen

De transmissieproef wordt gedurende de lopende veldproef nog drie keer herhaald om het effect van de vaccins op latere leeftijd te bestuderen. Op basis van de positieve uitkomst van deze eerste transmissiestudie, bereidt het ministerie van LNV volgende stappen voor die gericht zijn op het mogelijk maken van een vogelgriepvaccinatie in Nederland en het opzetten van een monitoringsprogramma. Het ministerie verwacht dat de eerste pilotstudie met een grotere groep commerciële pluimveebedrijven na de zomer van 2024 van start zal gaan.