Nieuws

Wageningen Academy wil landbouwprofessionals inspireren met nieuwe opleiding

Published on
17 oktober 2023

Wageningen Academy, de tak van Wageningen University & Research die zich bezighoudt met onderwijs voor professionals, gaat beleidsmakers en andere landbouwprofessionals opleiden. Het doel is hen uitgebreid kennis te laten maken met de lessen die zijn geleerd met de zogeheten Lighthouse Farms: boerderijen over de hele wereld die zichzelf opnieuw hebben uitgevonden.

De landbouw bevindt zich wereldwijd op een kruispunt; van mondiale crises zoals klimaatverandering en haperingen van de toeleveringsketen tot aan het gebruiken van voedsel, energie en nutriënten als wapen tijdens conflicten. Verstoring van de voedselproductie wordt mogelijk eerder de norm dan de uitzondering. Deze uitdagingen vragen om veerkrachtige landbouwsystemen die door boeren zelf als werkbaar worden ervaren.

Afgelopen jaren zijn er diverse Lighthouse Farms ontstaan over heel de wereld, die wetenschapper Rogier Schulte en zijn team hebben samengebracht in de Global Network of Lighthouse Farms. De afzonderlijke resultaten van de nieuwe boerderijen zijn goed, en ook onderling worden veel lessen gedeeld met andere Lighthouse farm-deelnemers.

Bekijk de foto's

Landbouwprofessionals

Wat nog ontbreekt is de kennis bij beleidsmakers en alle ander actoren in het voedselsysteem om de lessen die zijn opgedaan te verankeren in nieuwe wetgeving en systemen. Hebben ze die kennis wel, dan is de kans vele malen groter dat nieuwe landbouwsystemen de norm worden in plaats van uitzondering.

Schulte vindt het belangrijk om de groep mensen en instanties, die om de boer heen staan, te bereiken: “We kunnen en mogen de verantwoordelijkheid voor de toekomst van landbouw, natuur en voedsel niet alleen bij individuele boeren leggen. Zij zijn afhankelijk van vele anderen in het voedselsysteem om in hun levensonderhoud te voorzien. Denk aan consumenten, de verwerkende industrie, leveranciers, financiële instellingen, beleidsmakers, regelgevende instanties, NGO's. En wie van hen is het best gepositioneerd om verandering in gang te zetten? Dat is een van de leidende vragen in deze nieuwe onderwijsopzet.”

Daar heeft een samenwerking met Deloitte een cruciale rol gespeeld volgens Schulte: “Zij hebben in kaart gebracht hoe de lessen van de Lighthouse Farms het beste kunnen aansluiten bij de transitieagenda’s van de landbouwprofessionals. Zo hebben ze motieven en behoeften van die professionals heel duidelijk naar boven gehaald waar het programma van Lighthouse Farms Academy op is gebaseerd.”

Wageningen Academy

Voor Wageningen Academy is het een waardevolle aanvulling op het bestaande lesaanbod voor lerende professionals, vertelt Programma manager Miel Hooijdonk. “We hebben het programma van de masterstudenten van de Lighthouse farms opnieuw ontworpen en beter afgestemd op professionals. Het is niet alleen theorie, maar ook de praktijk komt ruim aan bod. Je gaat als beleidsmaker echt naar de boerderij, dat is een heel belangrijk onderdeel van dit programma.”