Nieuws

Wageningen weer beste universiteit

Gepubliceerd op
4 december 2012

Wageningen University is al acht jaar lang de beste universiteit van Nederland. De Keuzegids Universiteiten 2013, op 4 december 2012 uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), zet de universiteit wéér op nummer 1, net als in de zeven voorgaande edities. In de gids staat letterlijk: “Veel van de Wageningse opleidingen horen bij het beste dat de Nederlandse universiteiten te bieden hebben.”

De allerbeste opleiding van Nederland is Plantenwetenschappen. Van de Keuzegids krijgt deze opleiding een score van 98 punten; het maximaal aantal te behalen punten is 100.

Bijna allemaal topopleidingen

In heel Nederland zijn 59 opleidingen door de Keuzegids aangemerkt als topopleiding. Maar liefst 13 van de 18 Wageningse bacheloropleidingen die beoordeeld zijn door de Keuzegids, zijn gekwalificeerd als topopleiding.

De Keuzegids Universiteiten 2013 is bedoeld voor scholieren en decanen die zich willen oriënteren op mogelijke vervolgstudies. Per categorie worden opleidingen met elkaar vergeleken op basis van kwaliteit. In bijna alle categorieën waarin Wageningen University meedoet, komt het als beste uit de bus.

Studenten met een beperking

Ook studenten met een handicap kunnen goed terecht in Wageningen. “Wageningen Universiteit en de Universiteit Twente slagen er al jaren goed in om studenten met een beperking te begeleiden en steunen”, aldus de Keuzegids.

Het Wageningse plantenwetenschappen presteert nog beter dan biologie aan dezelfde universiteit. Volgens studenten is het docententeam en het stimulerende programma van uitzonderlijke klasse, maar ook op alle andere punten maken ze hun opleiding complimenten
Keuzegids Universiteiten 2013

Beoordeling van de opleidingen van Wageningen University:

Categorie Aardwetenschappen en Milieukunde

Categorie Bedrijfskunde

Categorie Biologie

Categorie Biomedische Wetenschappen

Categorie Communicatie

Categorie Constructiestudies

Categorie Culturele Antropologie

Categorie Diergeneeskunde en Dierwetenschappen

Categorie Economie

Categorie Gezondheidswetenschappen

Categorie Sociale Geografie en Planologie

Categorie Toegepaste Biowetenschappen

* = gekwalificeerd als 'Topopleiding 2013'