Nieuws

Wageningen World: Een dikke onvoldoende voor waterkwaliteit

article_published_on_label
20 december 2022

De waterkwaliteit in Nederland is de slechtste van alle EU-lidstaten; maar 1 procent van onze wateren verdient het predicaat ‘goed’. De kans is dan ook klein dat we tijdig voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. ‘We zullen in dit waterland zowel boeren, burgers als industrie minder vrijblijvend tegemoet moeten treden.’

Een op de vijf rioolwaterzuiveringsinstallaties voldoet niet aan de normen

Vanaf de jaren tachtig was er in Nederland een flinke daling van de watervervuiling bereikt. Inmiddels heeft Nederland nog maar vijf jaar om in alle wateren een 'goede toestand' voor elkaar te krijgen. Een uitdaging, mede door een complexe Europese richtlijn en tekortschietende handhaving.

Toch zijn er ook lichtpuntjes, aldus Peter Schipper, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research: 'Het waterbewustzijn in Nederland is niet hoog. Positief is wel dat de waterkwaliteit inmiddels duidelijk hoger op de politieke agenda staat.'

Lees meer over waterkwaliteit in ons dossier

Lees andere verhalen in Wageningen World