Nieuws

Bert Holtslag gekozen tot ‘Fellow’ van de American Meteorological Society

Gepubliceerd op
12 oktober 2015

Meteorologie-leerstoelhouder Bert Holtslag is gekozen tot ‘Fellow’ van de American Meteorological Society (AMS). Zo’n benoeming is slechts weggelegd voor wetenschappers die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de meteorologische of hydrologische wetenschappen of de toepassing daarvan gedurende een groot aantal jaren.

Jaarlijks wordt aan slechts 2 promille van de 14.000 leden van de AMS uitverkoren voor een fellowship. De officiële uitreiking zal plaatsvinden in januari 2016 tijdens de AMS-conferentie in New Orleans, maar de namen zijn nu al bekend gemaakt. In een reactie zegt Bert Holtslag: “Ik ben erg blij met deze Amerikaanse erkenning voor het boeiende en afwisselende werk dat ik met vele collega’s gedurende de jaren heb gedaan.”

De benoeming is alleen weggelegd voor leden, en kan alleen plaatsvinden op voordracht van een lid van de AMS. Daarvoor gelden strenge normen. Zo’n voordracht moet door minimaal drie personen worden ondersteund, waarvan er minimaal één werkzaam moet zijn buiten de organisatie van de genomineerde. In de aanvraag moet duidelijk worden aangetoond dat de genomineerde voldoet aan het criterium van ‘outstanding contributions to the atmospheric or related oceanic or hydrologic sciences or their applications during a substantial number of years’.

Dat Bert Holtslag aan deze criteria voldoet behoeft geen betoog. Hij heeft een groot track record als docent, onderzoeker en onderzoekleider van nationale en internationale programma’s in de meteorologie en klimaatwetenschappen, onder andere op het gebied van land-atmosfeer-interacties en de atmosferische grenslaag, alsmede het gebruik van deze kennis voor windenergie, de verspreiding van luchtverontreiniging en het weer in de stad. Sinds 1999 is hij leerstoelhouder Meteorologie aan Wageningen Universiteit. Daarvoor was hij buitengewoon hoogleraar Meteorologie aan de Universiteit van Utrecht, waar hij werd benoemd naast zijn betrekking als wetenschappelijk onderzoeker bij het KNMI.