Persbericht

Dagelijks klimaatbericht biedt perspectief om te handelen

Gepubliceerd op
17 januari 2017

Naast het weerbericht hoort een dagelijks bericht over het klimaat. Met daarin actualiteiten over de toestand van het klimaat, waarschuwingen en praktische informatie over aanpassingen aan klimaatveranderingen of het terugdringen van risico’s. “Het biedt een beter zicht op handelswijzen”, zegt prof. Albert Klein Tank, buitengewoon hoogleraar Klimaatdiensten in zijn inaugurele rede aan Wageningen University & Research op 19 januari.

Het dagelijkse klimaatbericht moet klimaatverandering verbinden met het dagelijks leven. “Voor veel mensen is klimaatverandering beangstigend en overweldigend, omdat het ongrijpbaar is. Mensen haken gemakkelijk af als zij geen perspectief zien,” zegt prof. Klein Tank. In het klimaatbericht worden alle aspecten van klimaatverandering belicht. “Te denken valt aan de recente geringe ijsgroei op de Noordpool, waterpleinen in de stad, huizen zonder gasaansluiting, vliegvakanties, effecten van zonnepanelen en elektrische auto’s. De nuance die nodig is voor een complex probleem als klimaatverandering krijgt met een klimaatbericht vaste vorm.”

De huidige vorm van klimaatinformatie is tamelijk ad hoc. Het KNMI ziet klimaatverandering bevestigd in de metingen en waarschuwt op basis daarvan, zeker bij extreem weer. “Heel waardevol,” oordeelt prof. Klein Tank. “Maar het gaat om meer dan waarschuwingen alleen. Met de inbedding van berichten over ontwikkelingen en handelingsperspectief in een serie wint zo’n klimaatbericht aan kracht.”

Klimaatdiensten    

Het klimaatbericht staat symbool voor een breed pallet aan klimaatdiensten die direct nut hebben voor de maatschappij. Klimaatdiensten zijn er voor verschillende toepassingen: het beperken van klimaatverandering door vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, het aanpassen aan de verandering (zoals ruimte voor hoogwater in rivieren creëren) of het vroegtijdig waarschuwen voor perioden met extreem weer met kans op overstromingen, droogtes of hittestress.

Landen in ontwikkeling

Klimaatinformatie is niet alleen van belang voor Westerse landen als Nederland. In onder meer veel Afrikaanse landen zijn adequate klimaatdiensten nog belangrijker dan hier. De bevolking is vaak kwetsbaarder voor klimaatverandering. Zo heeft droogte een groter effect op de oogst door het ontbreken van irrigatiemogelijkheden. Het klimaatfonds dat als onderdeel van het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 werd opgericht, moet deze landen daarbij ondersteunen. In zijn onderzoek zal prof. Klein Tank zich daarom richten op de ontwikkeling van internationale klimaatdatabases en indicatoren voor klimaatslimme landbouw en klimaatbestendig waterbeheer.

Prof. Albert Klein Tank werkt als vakgroepsmanager op het KNMI. Zijn leerstoel wordt gefinancierd door het KNMI en is ondergebracht bij de leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit onder leiding van prof. Bert Holtslag.

Lees voor meer achtergrond informatie het gesprek tussen Albert Klein Tank en Resource.