Nieuws

Nieuwe leden Commissie Deskundigen Meststoffenwet

Gepubliceerd op
4 september 2018

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) is een onafhankelijke wetenschappelijke commissie die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) adviseert over de onderbouwing van het mest- en ammoniakbeleid. Het ministerie van LNV heeft per 1 augustus 2018 acht leden, een secretaris en een adviseur (her)benoemd.

De CDM is in 2003 door het ministerie van LNV ingesteld. Sindsdien zijn er meer dan 400 adviezen en rapporten uitgebracht over stikstof- en fosfaatgebruiksnormen, dierlijke forfaits, gasvormige emissies (ammoniak en broeikasgassen), mestmarkt en –verwerking, gebruiksvoorschriften en toetsing van stoffen als meststof en co-vergistingsmaterialen. De adviezen worden voorbereid door werkgroepen met onderzoekers van verschillende instellingen. De adviezen van de CDM aan het ministerie van LNV worden gepubliceerd op de CDM-website.

Samenstelling CDM

De samenstelling van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet is als volgt:

  • Prof.dr.ir. O. Oenema (voorzitter), Wageningen Universiteit, Nutriëntenmanagement en bodemvruchtbaarheid)
  • Prof.dr. E. Meers, Universiteit Gent, Milieutechnologie en resource use
  • Prof.dr.ir. M.K. van Ittersum, Wageningen Universiteit, Plantaardige productiesystemen
  • Dr.ir. J. Dijkstra, Wageningen Universiteit, Diervoeding
  • Prof.dr. H.A.C. Runhaar, Wageningen Universiteit en Universiteit Utrecht, Governance of agrobiodiversity
  • Prof.dr.ir. A.G.J.M. Oude Lansink, Wageningen Universiteit, Bedrijfseconomie
  • Prof.dr.ir. C. Kroeze, Wageningen Universiteit, Watersystemen en global change
  • Dr. M.A. Wiering, Radboud Universiteit Nijmegen, Beleidstransformaties voor duurzame samenleving

Dr.ir. G.L. Velthof (Wageningen University and Research) is secretaris en Dr.ir. H. van Grinsven, (Planbureau voor de Leefomgeving) is adviseur van de CDM.

Wettellijke taak

De CDM ressorteert onder de unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu) van Wageningen University & Research. De werkzaamheden van de CDM worden jaarlijks in een werkplan beschreven. Het ministerie van LNV stelt het werkplan vast.

Lees meer in dit dossier